Монтаж/демонтаж на задни венци на шлици

Преди години в тази статия ви показахме как се монтират и демонтират задни венци на резба. За щастие спокойно мога да кажа, че споменатото четиво вече не е актуално – не защото се е променило нещо в описаните технически операции, а защото вече почти никой не кара с подобни компоненти от най-нисък клас, каквито (в повечето случаи) са венците на резба и главините за тях. Затова е крайно време да видим как се свалят и слагат венците на шлици (т.нар. задна касета). Това е една от най-простите манипулации, стига да разполагате с правилните инструменти.

Ще припомня, че венците на резба предствляват цял блок, който се навива върху главината и храповият механизъм, осигуряващ зацепване при движение напред и свободно движение в посока назад, е част от него. При венците на шлици храповият механизъм е в главината, поместен в специално тяло, което отвън е нарязано на стандартизирани жлебове (шлици), на които се нанизват зъбните колела. Един от тези жлебове е по-широк, така че да не остане място за грешка при монтажа. Тялото на свободното движение е с различна „дължина“ в зависимост от това за колко скорости е предназначено. Размерът за 8 и 9 скоростни касети е еднакъв и в наши дни при планинските велосипеди се използва именно той. Все още е възможно, макар и рядко, да се срещнат и 7-скоростни касети (най-вече при по-стари байкове или пък при по-евтини такива) – при тях тялото на свободното движение е малко по-късо. Самите венци могат да са под формата на цял блок или сбор от един или повече по-малки блока (с по няколко зъбчатки) и едно или няколко самостоятелни зъбни колела. Когато ги нанижете на шлиците, в края се завива специална затягаща пръстеновидна „гайка“, която държи венците на мястото им.

Може да ви се наложи да извършите описаните тук действия по различни причини: като част от профилактиката, при смяна на задно колело, главина или задна касета, при смяна на една или повече спици от страната на движението и др.

Реклама

Инструменти

За монтаж и демонтаж на задната касета са ви нужни три инструмента, два от които са специални:

1.Камшик за задни венци – това е инструмент, който бихте могли да си направите дори сами. Задачата му е да законтри задната касета, за да можете да развиете притягащата гайка.

2.Инструмент за притягащата гайка. При планинските велосипеди в момента има само един стандарт за тази гайка и повечето инструменти на пазара са именно за него. (При шосейните велосипеди обаче има още един стандарт, който външно почти не се различава). Има различни типове инструменти – на снимката левият е по-универсален, тъй като може да се използва и за монтаж/демонтаж на Center Lock диск.

3.Подходящ гаечен ключ (в зависимост от инструмента за притягащата гайка, най-често 24мм) или динамометричен ключ*

*При почти всеки ремонт по велосипеда производителят на съответните компоненти е посочил колко силно (в Nm) трябва да се затягат определени болтове и гайки. За да спазите тези указания ви е нужен динамометричен ключ, чиято цена обаче невинаги е по силите на домашния веломеханик. Затова е най-добре за ремонтите да се ходи в сервиз. Проблемът е, че в България не всеки сервиз разполага с динамометрични ключове, а дори и да са налични, те невинаги биват използвани. Затова в тази и други статии извършването на ремонтите е показано с обикновени ключове. Повтарям, това не е препоръчаният от производителите начин! Ако желаете да спазите всички изисквания, купете си динамометричен ключ или отидете в сервиз, където имат такъв и го използват!

Демонтаж на венците

1.Свалете задното колело от рамката и отвийте гайката на механизма за бързо сваляне (т.нар. QR) от страната на венците.

2.Увийте камшика за венците около някое от средните зъбни колела по начина, който е показан на снимката. Гледайки колелото от страната на венците, дръжката на камшика трябва да се пада от дясната страна, малкото закачено парче верига държи зъбното колело отдолу, а свободният край е увит около същото зъбно колело отгоре.

3.Прикрепете инструмента за притягащата гайка на касетата към нея. Фиксирайте го чрез гайката на механизма за бързо сваляне на колелото – това не е задължително, но е полезно, защото едновременно улеснява работата и предпазва от възможно увреждане на инструмента и на притягащата гайка.

4.Хванете с подходящ гаечен ключ (добре, де, този на снимката е малко по-голям от необходимото!) шестостенния край на инструмента за притягащата гайка и натискайки дръжката на камшика надясно (за контра), отвийте притягащата гайка обратно на часовниковата стрелка. Усилието за отвиването й не е малко и вероятно ще чуете и усетите едно вибриращо задиране, което е нормално и е предизвикано от триенето на назъбената вътрешна повърхност на гайката в най-малкото зъбно колело. (В първия момент човек би могъл да си помисли, че инструментът е „изпуснал“, но не се плашете.)

5.Доразвийте гайката на ръка, като преди това освободите инструмента от гайката на QR-a.

6.Свалете касетата, като обърнете внимание на съставните й части и подредбата им. Обикновено първите две зъбни колела са самостоятелни и между тях има специална шайба, а останалите са под формата на един или повече зъбни блока.

7.Почистете с четка или парцал шлиците на свободното движение на главината и тези на задната касета.


Монтаж на венците

1.Уверете се, че всички повърхности са добре почистени.

2.Намерете по-широкия жлеб на свободното движение и съответстващото му по-широко „ребро“ при всеки от елементите на задната касета. Както казах в началото, нещата са направени така, че място за грешка няма.

3.Нанижете частите на задната касета върху шлиците, като спазвате правилната последователност и ориентация. На практика единствения елемент, при който евентуално можете да сгрешите, е шайбата (или шайбите) между самостоятелните зъбни колела, но ако не ги подредите правилно, не би трябвало да можете да „затворите“ касетата, а и чисто визуално следва да ви направи впечатление, ако сте объркали нещо.

4.Завийте на ръка притягащата гайка за венците с помощта на инструмента, предназначен за нея. Преди това е добре да сте почистили двете резби и да сте ги намазали с грес.

5.Фиксирайте инструмента чрез гайката на QR-а и затегнете притягащата гайка за венците. Ако разполагате с динамометричен ключ*, затегнете според указанията на производителя на касетата. Най-често стойността е означена върху самата притягаща гайка и обикновено е 40Nm. Ако не разполагате с динамометричен ключ, затегнете гайката достатъчно силно (но не до отказ) с обикновен ключ с достатъчно дълго рамо (както казах, този на снимките е малко по-голям от необходимото). При затягането вероятно отново ще чуете и усетите вибриращото задиране на гайката в най-малкия венец.


Коментари във форума

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>