Условия за ползване и политика за поверителност

Настоящият документ съдържа Условията за ползване на предоставяните от „МТБ-БГ“ ЕООД услуги и информационни ресурси чрез сайта MTB-BG.com, като урежда отношенията между „МТБ-БГ“ ЕООД и потребителите на администрирания от последното дружество уебсайт. Тези Условия за ползване представляват договор между Вас и „МТБ-БГ“ ЕООД. С всяко осъществено влизане/достъп/зареждане до/на интернет страница от сайта MTB-BG.com, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Условия за ползване и всички последващи промени в тях и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички условия по-долу, моля, не използвайте този уебсайт.

Преди всичко, запознайте се с нашата Политика за поверителност:

Политика за поверителност

Последно обновена: 8 януари 2024
Влязла в сила: 8 януари 2024

Тази „Политика за поверителност“ описва политиките на МТБ-БГ ЕООД, с адрес: София, ул. „Граф Игнатиев“ 54, София-град, п.к.1000, България, имейл: [email protected], телефон: +359887321695 относно събирането, използването и разкриването на Вашата информация, която събираме, когато използвате нашия уебсайт ( https://mtb-bg.com, вкл. под-домейните, наричан тук „Уебсайта“). Чрез достъпа до или използването на Уебсайта Вие се съгласявате със събирането, използването и разкриването на вашата информация в съответствие с тази Политика за поверителност. Ако не сте съгласни със същото, моля, не влизайте и не използвайте Уебсайта.

Можем да променим тази „Политика за поверителност“ по всяко време без предизвестие до Вас и ще публикуваме преработената Политика за поверителност в Уебсайта. Ревизираната Политика ще влезе в сила 180 дни след публикуването ѝ в Уебсайта и Вашият продължаващ достъп или използване на Уебсайта след този период ще означава приемане от Ваша страна на ревизираната „Политика за поверителност“. Затова Ви препоръчваме периодично да преглеждате тази страница.

Информация, която събираме

Ние събираме и обработваме следната лична информация/лични данни) за Вас:

 • Email (адрес на електронна поща)
 • Имена
 • ЕГН, адрес, телефонен номер, възраст – само в специални случаи (за абонамент, за участие в курсове на Велоучилище МТБ-БГ и др.).

Как събираме Вашата информация

 • Събираме/получаваме от Вас тези лични данни в процеса на регистрация на профил във Форума на МТБ-БГ или чрез попълване на формуляри в определени страници от Уебсайта (за абонамент, за участие в курсове на Велоучилище МТБ-БГ и др.).

Как използваме Вашата информация/лични данни

Използваме Вашата информация/лични данни за следните цели:

 • Създаване на потребителски профил
 • Управление на потребителски профил
 • Поддръжка и сигурност на потребителския профил
 • Регистрация за специални услуги (абонамент, курсове на Велоучилище МТБ-БГ и др.)
 • Комуникация
 • Счетоводство

Ако искаме да използваме Вашата информация/лични данни за някаква друга цел, ще Ви поискаме съгласие и ще използваме Вашата информация само след като получим такова и само за целта/целите, за която/които сте дали съгласие, освен ако от нас не се изисква да направим друго по закон.

Как споделяме Вашата информация/лични данни

Няма да предоставяме Вашата информация/лични данни на трети страни без предварително съгласие от Ваша страна.

Може да разкрием Вашата информация/лични данни за следното:
(1) за спазване на приложим закон, наредба, съдебно разпореждане или друг правен процес;
(2) за прилагане на Вашите споразумения с нас, включително тази „Политика за поверителност“;
(3) за да отговорим на твърдения, че използването на Уебсайта от Ваша страна нарушава права на трети страни.

Ако Уебсайта или нашата компания се слеят или придобият с друга компания, Вашата информация/лични данни ще бъде един от активите, които се прехвърлят на новия собственик.

Съхраняване на Вашата информация/лични данни

Ние ще запазим Вашата информация/лични данни при нас:

 • До момента, в който закриете своя потребителски профил (за свързаните с него информация/лични данни)
 • До 5 години след осъществяване на специалните услуги (абонамент, курсове на Велоучилище МТБ-БГ и др.) или толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които е била събрана, както е описано подробно в тази Политика за поверителност.
 • Може да се наложи да запазим определена информация за по-дълги периоди, като водене на записи/отчитане в съответствие с приложимото законодателство или по други законни причини като прилагане на законни права, предотвратяване на измами и т.н. Остатъчна анонимна информация и обобщена информация, нито една от които не ви идентифицира (пряко или косвено), могат да се съхраняват за неопределено време.

Вашите права

В зависимост от приложимия закон може да имате право на достъп и коригиране или изтриване на Вашите лични данни или да получите копие от Вашите лични данни, да ограничите или да възразите срещу активното обработване на Вашите данни, да поискате от нас да споделим (прехвърлим) Вашите лични данни или информация на друг субект, оттегляне на всяко съгласие, което сте ни предоставили за обработка на Вашите данни, право на подаване на жалба до законов орган и такива права, които могат да бъдат приложими съгласно действащите в страната закони. За да упражните тези права, можете да ни пишете на [email protected]. Ние ще отговорим на Вашето искане в съответствие с приложимото законодателство. Имайте предвид, че ако не ни позволите да събираме или обработваме необходимата лична информация или оттеглите съгласието за обработка на същата за изискваните цели, може да нямате достъп до или да използвате услугите, за които е била търсена Вашата информация.

Бисквитки

За да научите повече за това как и какви „бисквитки“ използваме и как може да ги ограничите, прочетете нашата „Политика за бисквитките“.

Сигурност

Сигурността на Вашата информация/лични данни е важна за нас и ние използваме разумни мерки за сигурност, за да предотвратим загуба, злоупотреба или неразрешена промяна на Вашата информация/лични данни под наш контрол. Въпреки това, предвид присъщите рискове, не можем да гарантираме абсолютна сигурност и следователно не можем да гарантираме напълно сигурността на каквато и да е информация, която ни предоставяте, и Вие го правите на свой собствен риск.

Трети страни и използване на Вашата информация/лични данни

Нашата услуга може да съдържа връзки към други уебсайтове, които не се управляват от нас. Тази „Политика за поверителност“ не се отнася до политиката за поверителност и други практики на трети страни, включително трета страна, управляваща уебсайт или услуга, които могат да бъдат достъпни чрез връзка в Уебсайта. Горещо Ви съветваме да прегледате политиката за поверителност на всеки сайт, който посещавате. Ние нямаме контрол и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на сайтове или услуги на трети страни.

Длъжностно лице по жалби/защита на данните и GDPR

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно обработката на вашата информация, която е достъпна при нас, можете да изпратите имейл до нашия служител по жалби и защита на личните данни на email: [email protected]. Ние ще отговорим на Вашите опасения в съответствие с приложимото законодателство.


Условия за ползване

Условията за ползване се състоят от три обособени части. Общите условия намират приложение по отношение на всички услуги, предоставяни от „МТБ-БГ“ ЕООД на потребителите чрез уебсайта MTB-BG.com, включително във Форума и Пазара. За последните две части от MTB-BG.com има и специални правила, които съставляват другите две части от настоящите Условия за ползване.

Общи условия

1. Определения

1.1. „MTB-BG.com“ (http://www.mtb-bg.com) е уебсайт, собственост на „МТБ-БГ“ ЕООД, чрез който се предлагат разнообразни информационни и комуникационни услуги, включително достъп до информация и ресурси, разположени на сървъра на „МТБ-БГ“ ЕООД или други сървъри извън контрола на дружеството.

1.2. „Уебсайт“ („website“) е обособено място в Глобалната мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол за пренос на данни и съдържащо програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

1.3. „Интернет страница“ е съставна и обособена част от уебсайт.

1.4.  „МТБ-БГ“ е търговското дружество „МТБ-БГ“ ЕООД, регистрирано по ф. д. № 2111/2002 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Граф Игнатиев“ 54, с ЕИК по Булстат 130867859.

1.5. „Потребител“ или „Посетител“ е всяко физическо лице, което ползва и пряко получава предоставяни от МТБ-БГ услуги, независимо дали се е регистрирало по какъвто и да е начин или не.

1.6. „Злоумишлени действия“ са действия и/или бездействия, нарушаващи общоприетите правила за поведение в Интернет средата и/или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи.

1.7. „Случайно събитие“ е непредвидено или непредвидимо към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

1.8. Услугите, предоставяни от МТБ-БГ, включват, но не са ограничени до:
– достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, новини, база данни, снимки и др., публикувани в MTB-BG.com
– достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, новини, база данни, снимки и др., публикувани в други сайтове, към които има електронни препратки от MTB-BG.com
– създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за разширен достъп до информационните ресурси на на сайта и участие в създаването и/или публикуването на информация (мнения, снимки, статии, коментари и др.)
– участие във Форума и Пазара на сайта

2. Действие на Условията за ползване

2.1. С подаването на заявка от потребител и получаването на отговор за зареждане на интернет страница от уебсайта MTB-BG.com, независимо от географското местоположение на потребителя, включително чрез индиректно зареждане, посредством използване на хипервръзка (електронна препратка), банер и/или друг подходящ начин, съобразно използваната технология, потребителят извършва електронно изявление, с което декларира, че желае да ползва услугите предоставяни от МТБ-БГ, че е запознат с настоящите Условия за ползване, като в отношенията между него и МТБ-БГ те имат силата на договор.

2.2. Договорът е в сила за страните (МТБ-БГ и потребителят) от извършването на електронното изявление от страна на потребителя по смисъла на предходната точка до момента на прекратяване използването на услугите на МТБ-БГ чрез напускане на уебсайта MTB-BG.com.

2.3. С всяко ново влизане в MTB-BG.com потребителят сключва нов договор с МТБ-БГ, чиято продължителност е същата като тази по предходната алинея – до момента на напускането му. Условия на договора са действащите Условия за ползване към момента на сключването му. Те са разположени на видно място на MTB-BG.com.

3. Права, задължения и отговорности на страните

3.1. МТБ-БГ предоставя услуги чрез уебсайта MTB-BG.com безплатно, освен ако не е посочено друго. В случай, че предоставя платени услуги, това става само след изрично волеизявление на потребителя, че иска да ползва тези услуги и след заплащане на такса за това.

3.2. МТБ-БГ предоставя услуги чрез уебсайта MTB-BG.com във вида, в който са и не предоставя никакви гаранции за качеството, надеждността и съответствието на тези услуги с представите и/или изискванията на потребителя. МТБ-БГ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси в MTB-BG.com.

3.3. Потребителят ползва предоставените услуги изцяло на свой риск и отговорност. Дружеството не отговаря за вреди от какъвто и да е характер, възникнали вследствие на ползването на услугите, предоставяни чрез уебсайта MTB-BG.com, освен ако не са причинени умишлено от МТБ-БГ.

3.4. МТБ-БГ не гарантира, че предоставяните услуги са незасегнати от компютърни вируси, „троянски коне“ или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи, които са успели да преодолеят антивирусните програми и/или „защитни стени“, използвани от системата на МТБ-БГ с цел защита сигурността на информацията, която се разполага, съхранява или пренася. МТБ-БГ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или крайни електронни съобщителни съоръжения на потребителя или за загуба на данни, произтекли от ползването на предоставените услуги.

3.5. МТБ-БГ не носи отговорност за съдържанието на уебсайтове, достъпът до които се осъществява чрез електронна препратка, банер и/или друг подходящ начин, съобразно използваната технология, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване.

3.6. Потребителят е длъжен да спазва Условията за ползване и да не извършва действия или бездействия, които нарушават чужди права и/или законите на Република България.

3.7. МТБ-БГ или упълномощени от него лица (администратори, модератори и др.) имат право да прекратят незабавно и без предупреждение или обяснения достъпа до уебсайта MTB-BG.com и предоставянето на услугите за потребител, който нарушава Условията за ползване и/или засяга с действията си чужди права и/или нарушава законите на Република България.

3.8. МТБ-БГ не носи отговорност за информацията, предоставена или публикувана от потребителите, когато чрез нея те нарушават чужди права и/или законите на Република България. В тези случаи МТБ-БГ има право по своя преценка или след надлежен сигнал да премахне такава информация незабавно и без предизвестие и съгласие на потребителя.

3.9. МТБ-БГ има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява и т.н. всякакви рекламни материали на потребителите си. За съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, отговорност носят единствено рекламодателите.

3.10. МТБ-БГ няма задължение да осигури техническа свързаност на потребителя с интернет и в частност с уебсайта MTB-BG.com, нито има задължение да осигурява постоянна свързаност на уебсайта с глобалната мрежа.

3.11. МТБ-БГ може по всяко време и без предварително предупреждение или съгласие на потребителя да спира предоставянето на услугите за неопределен период от време и не дължи на потребителите обезщетение за това.

3.12. МТБ-БГ има право по всяко време и без предварително предупреждение или съгласие на потребителя да прави промени в технологията, дизайна, вида или други елементи на услугите, които предлага.

3.13. МТБ-БГ има право по всяко време и без предварително предупреждение или съгласие на потребителя да прави промени в  Условията на ползване, като се задължава да ги обяви на видно място в MTB-BG.com.

4. Авторски права и публикуване на информация от потребителите

4.1. Всички елементи на съдържанието на уебсайта MTB-BG.com, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на МТБ-БГ, съвместно на МТБ-БГ и неговите партньори, предоставили съответната информация, на трети лица лицензоносители или представляват по естеството си обществено достъпно съдържание, създадено от потребителите.

4.2. Публикуването на информация от страна на потребителите в MTB-BG.com, включително, но неограничено до снимки, текстове, звук, изображения, и др., независимо дали е обект на авторското право или не, става доброволно и безвъзмездно. MTB-BG не дължи хонорар или друг тип възнаграждение на потребителя, освен ако не е уговорено друго между страните.

4.3. МТБ-БГ има право да откаже публикуването на информация от страна на потребител, без да дължи обяснение за причините.

4.4. МТБ-БГ има право по всяко време и без предварително предупреждение или съгласие на потребителя дапремахне информация, публикувана от него.

4.5. Освен ако не е уговорено друго, МТБ-БГ придобива правото да публикува и използва информацията, предоставена от потребителите, в уебсайта MTB-BG.com, но няма право да я предоставя на трети лица или да се разпорежда с нея по друг начин, освен посочения в Условията за ползване.

4.6. Публикуваната от потребителите информация, включително когато е обект на авторското право, става неразделна част от MTB-BG.com и като такава не може да бъде премахвана по желание на потребителите, а само по преценка на МТБ-БГ или упълномощени от него лица (администратори, модератори и др.).

4.7. Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на MTB-BG.com без разрешение на МТБ-БГ и/или носителя на авторските или сродни права, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

5. Събиране на информация

5.1. При регистрация на потребителите в MTB-BG.com МТБ-БГ събира, използва и съхранява потребителските имена, паролите (в криптиран вид) и предоставените от потребителите електронни адреси. Тази информация се въвежда лично от потребителя с изричното му съгласие.  В базите данни на МТБ-БГ се съхранява също така информация за IP адресите на потребителите, както и статистическа информация, свързана с ползването на предоставените услуги. Сами по себе си тези данни не са в състояние да разкрият самоличността или личните данни на потребителя пред МТБ-БГ или трети лица.

5.2. Потребителят може, но не е задължен, да предостави допълнителна информация, свързана с неговите пол, националност, възраст, интереси и т.н.

5.3. Потребителят се съгласява МТБ-БГ да събира и използва посочената в горните точки информация във връзка с предоставяните услуги и декларира, че я предоставя доброволно и по собствено желание.

5.4. МТБ-БГ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод предоставяне на услугите, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

5.5. Когато потребителят при ползване на услугите, предоставени от МТБ-БГ, е нарушил чужди права, включително и права на МТБ-БГ, и/или законите на Република България, МТБ-БГ има право да предостави информацията за потребителя на компетентните органи по предвидения в закона ред.

5.6. МТБ-БГ има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на потребителя „бисквитки“ (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра върху твърдия диск на потребителя и дават възможност за събиране и възстановяване на информация за потребителя, като го идентифицират. Потребителят има възможност да изключи приемането на „бисквитки“ чрез своя уеб-браузър – в такъв случай МТБ-БГ не може да гарантира по никакъв начин правилното функциониране на някои от предоставяните услуги. Повече за бисквитките и политиката на МТБ-БГ във връзка с тях можете да научите тук: https://mtb-bg.com/2016/10/18/cookies-policy.

5.7. МТБ-БГ може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за натисканията върху техните рекламни банери и електронни препратки и да изготвя вътрешни статистики.

6. Обезщетения

6.1. Потребителят се задължава да обезщети МТБ-БГ, както и всяко трето лице, за вредите и пропуснатите ползи, които се претърпели във връзка с неправомерно използване на услугите от страна на потребителя.

7. Правила, приложими за коментарите към статиите

7.1. Освен гореописаните Общи условия, за коментарите към статиите се прилагат по аналогия и Правилата на форума.

Правила на форума

І. ОБЩА ЧАСТ
Уважаеми посетители,

Основната цел на нашия форум е да бъде едно приятно място за всички почитатели на планинското колоездене, независимо от това колко добре карат, дали знаят много или малко, на каква възраст са, от какъв пол са и т.н. Всеки член на форума трябва да спазва добрия тон, да се въздържа от вулгарен и неприличен език, да не се заяжда и да не нагрубява останалите членове на форума, да пише на кирилица и да се старае да пише грамотно, четливо, разбрано, подредено и смислено, да е полезен на другите, а не просто да плямпа безцелно. Призоваваме всеки член на форума да дава съвети и да изказва мнения тогава, когато е сигурен в това, което ще напише. 

За да ви улесним, а и себе си да разтоварим, с оглед удобството и полезността на форума за всички посетители, препоръчваме следните неща:
1. Прочетете много внимателно Правилата на форума, изложени тук и се старайте да ги спазвате.
2. Използвайте търсачката на форума – може да се окаже, че на въпроса ви вече е отговорено в някоя по-стара тема. Проверете и в ЧЗВ. Прегледайте форумите за т.нар. „Важни теми“, които обединяват информацията по някои често задавани въпроси.
3. При пускане на нова тема се опитвайте да бъдете максимално изчерпателни и ясни. Така ще спестите много въпроси, които другите участници биха ви задали.
4. Пишете по темите и не ги разводнявайте със странични неща. Разбира се, осъзнаваме, че нормалният разговор трудно може да бъде фокусиран само върху едно нещо, но записите извън темата трябва да са в нормални граници. Със сигурност за всички ще е по-добре, ако страничната тема (т.нар. off-topic) бъде обсъждана отделно. Модераторите по своя преценка ще изтрият или преместят в отделна тема въпросните записи.

Макар че горните редове са достатъчно ясни за всеки нормално разсъждаващ човек, винаги се намират и изключения. Затова модераторите имат право да премахват постове, които според тях са обидни, заядливи, глупави, просташки, неграмотни, малоумни, безсмислени или нещо подобно и вредят на форума. При тези си действия модераторите могат, но не са длъжни, да уведомяват посетителя за причините за изтриване на мнението му.

Ако дадено мнение/тема е било изтрито/редактирано/преместено/заключено, някои от възможните причини (без претенции за изчерпателност) са:
– мнението съдържа обида, заяждане или друг тип провокативно и/или недобронамерено отношение към други посетители на форума
– мнението е написано на шльокавица (български език с латински букви)
– мнението е написано неграмотно и това го прави трудно за четене
– заглавието на темата е неясно и неинформативно
– съдържанието на мнението е неясно, непълно, лошо формулирано
– мнението съдържа въпрос, чиито отговор може да бъде открит с елементарно търсене в рамките на форума или в интернет пространството
– мнението е публикувано в неподходящ раздел на форума
– по въпроса има Важна тема
– мнението съдържа лигня, спам и др. подобни – единствено във форум „Бла-бла“ са допустими такива мнения
– мнението съдържа неприличен език
– мнението е извън темата
– мнението съдържа расистко, порнографско или друго съдържание, очевидно противоречащо на законите на Република България
– мнения, които се повтарят и са идентични (най-често се дължат на грешки при публикуването им)
– мнения, които по някакъв друг начин затрудняват общуването във форумите (например твърде много усмивки или точки на един ред, които разтягат екрана и го правят неудобен за четене)
– мнения, които се дължат на неумело боравене с инструментите на форума (например отговор на тема е публикуван като нова тема)
– мнения, за които модераторите са преценили, че поради дълъг престой и липса на интерес са изгубили значението си, освен ако не са подходящи за съхранение в архива
– и др.

Изброените дотук хипотези не са обвързващи за модераторите. Ако мнението е било изтрито на основание, което не е посочено тук, не значи, че задължително трябва да търсите вината у модераторите. Във всички случаи е задължително първо да погледнете към себе си – дали мнението ви отговаря на добрия тон (в най-широкия смисъл на това понятие), дали е написано прилично и е достатъчно добре оформено, дали сте положили нужното старание мнението да съответства на посочените в началото цели. Разбира се, ако някой смята, че мнението му е било санкционирано несправедливо, винаги може да сигнализира на администратора или на модератора, който го е изтрил, за да бъде изяснена ситуацията.

Когато видите мнение или тема, които според вас нарушават Правилата на форума, не отговаряйте. По-добре сигнализирайте за него в тази тема: https://mtb-bg.com/forum/viewtopic.php?t=25996

При грубо нарушение или след няколко по-леки провинения до потребителя може да бъде отправено предупреждение за изгонване и/или да бъде блокиран временно или постоянно профилът и/или IP адресът му.

Искам изрично да подчертая, че това е частен форум. Имаме доброто желание всеки да пише в него свободно и с удоволствие, но това е възможно само доколкото се съобразява с посочените по-горе цели и правила за поведение. Ако не го прави, присъствието му във форума не е желано и няма да бъде толерирано. Администраторите на форума могат по всяко време да прекратят временно или постоянно достъпа до него за лица, които по тяхна преценка с поведението и действията си пречат на нормалното/желаното развитие на това мини-общество. Става дума не само за мнения, а и за всякакви други действия, които могат да бъдат счетени за некоректни и вредящи на форума. Да, тази преценка е субективна, защото се прави от хора, но ако условията и потребителите/модераторите в този форум не ви харесват, винаги имате възможността да потърсите или да си направите друг. Затова не се конфронтирайте с други потребители и не насочвайте усилията си към заобикаляне на правилата и хитруване, а към тяхното спазване. Бъдете добронамерени, за да намерите същото и у другите посетители.

В някои форуми има и специални правила (например в „Анкети“ и в „Пазар“) – запознайте се с тях, преди да пишете там.

Всеки посетител се съгласява, че публикуваните от него мнения стават част от информацията във форума и като такава не могат да бъдат премахвани, дори и по тяхно желание, освен ако собственикът на форума, администраторите или модераторите не решат, че това е нужно.

Всеки посетител се съгласява, че написаното от него може да бъде използвано в бъдеще за създаване на специални теми (форумен справочник, форумна енциклопедия) или други форумни материали, в които текстове от различни автори да бъдат обединени за получаване на единен текст или тема, отговарящ/а/ на въпроси със сходна тематика. За целта отделните текстове могат да претърпят и технически корекции/редакции, които не засягат съдържанието им и при запазване на авторството на мненията.

Собственикът на форума, администраторите и модераторите не носят отговорност за публикувани от посетителите материали, които нарушават законите на Република България или чужди права. При надлежен сигнал такива материали ще бъдат премахвани.

Собственикът на форума, администраторите и модераторите не носят отговорност за вреди от какъвто и да е характер (имуществени или не), възникнали вследствие на използването на този форум от страна на потребителите. Обърнете внимание, че мненията, които ще прочетете тук, не винаги съдържат надеждна и вярна информация, поради което следването на всякакви съвети, напътствия и т.н. е изцяло на ваш собствен риск.

С регистрацията си в тези форуми, както и с всяко влизане в тях, посетителят приема изложените по-горе правила и се съгласява да ги спазва.

ІІ. РЕЙТИНГ ВЪВ ФОРУМА МТБ-БГ

Във форумите на МТБ-БГ е въведена и система от рейтинги, която цели потребителите да могат да оценяват информацията и поведението на другите чрез гласуване за техните мнения. Ето накратко какво представлява тази система:

Всеки новорегистриран потребител получава начален рейтинг, който му е достатъчен да пише във всички раздели на форумите. Когато пише мнения или публикува нови теми, потребителите с право на глас могат да оценяват постовете му с плюс или минус. Това добавя или отнема точки от рейтинга на потребителя. За всеки пост може да се гласува само веднъж, само от един потребител. Ако рейтингът ви се покачи достатъчно, ще получите автоматично право да гласувате за другите потребители. Ако намалее, ще изгубите правото да пишете в някои от форумите и тогава ще можете евентуално да си повишите рейтинга, пишейки в достъпните за вас форуми. Ако и тогава продължи да намалява, накрая може да изгубите право да пишете където и да било. В случай, че рейтингът ви намалее и си регистрирате нов профил, той може да бъде изтрит без предупреждение по преценка на модераторите.

По какви критерии се оценяват мненията на потребителите? Това никой не може да каже, защото хората с право на глас са десетки, дори стотици. Затова, ако искате да получите положителен вот, трябва да се стараете да пишете културно, грамотно и на кирилица, да формулирате добре заглавието на темата си, да зададете смислен въпрос, като преди това сте потърсили отговора му с търсачката или във форум „Често задавани въпроси”, да обясните ясно и достатъчно подробно проблема си или пък да изкажете мнение, което е обосновано и сериозно, а не просто 2-3 думи на вятъра. Освен това трябва да се отнасяте към останалите потребители с уважение и да се въздържате от обиди, остър език, подигравки и т.н. Мненията извън темата (т.нар. офтопик) и безсъдържателните разговори в стил чат също могат да бъдат оценени отрицателно. Забележките към поведението на други посетители, дори да са оправдани, също могат да получат минус, затова е по-добре в такива случаи да използвате собственото си право на глас и да изчакате евентуална намеса на модераторския екип (или да му сигнализирате за проблемния пост или тема). Казано накратко, спазвайте правилата на форума колкото се може по-стриктно, ако не искате рейтингът ви да намалява.

Призоваваме хората с право на глас да го упражняват активно, но също така сериозно и отговорно, т.е. да гласуват положитлено или отрицателно само тогава, когато лично те са убедени, че определено мнение вреди на дискусията и нивото на форума или пък е от полза за тях и допринася за качеството на информацията. Това, че сте видяли мнение, за което не е гласувано все още, не означава, че трябва непременно да гласувате. Ако то нито ви помага, нито ви пречи, просто го подминете и оставете възможността на друг човек, който има отношение към него, да упражни правото си на глас.

Чисто етична препоръка: Не се вживявайте в ролята на форумен контрольор и избягвайте повече да оценявате другите, отколкото вие самите участвате в дискусиите. Щом искате да давате мнение за другите, позволете на другите да оценят вас. В случай, че гласувате активно, без да допринасяте с мнения във форума, правото на глас може да ви бъде отнето.

В системата от рейтинги са заложени механизми против негативни прояви и опити за манипулиране, готови сме при нужда да въведем и още по-сложни защити срещу подобно поведение, затова най-добре не се опитвайте да действате недобронамерено срещу някого или пък да повдигате незаслужено чужд рейтинг – ще изгубите ценно време, което можете да използвате за по-полезни неща.

Ето и малко технически подробности за системата от рейтинги, за да не се чудите какво става понякога: 
За всеки форум има отделен рейтинг за публикуване на нова тема и нов отговор.
За всеки форум може да има различна тежест, т.е. положителен или отрицателен вот в него да дава или отнема различен брой точки спрямо друг форум.
За всяко мнение може да се гласува само веднъж, само от един потребител.
Положителната оценка повишава рейтинга на автора на мнението, отрицателната го намалява с определен брой точки според тежестта на форума.
Потребителите нямат право да гласуват повторно, ако не е изминал определен период от време (настройва се от администратора).
За всяко мнение, за което имате право да гласувате, се появяват картинки + и -. Ако ги няма, значи нямате право да гласувате поради липса на рейтинг или поради действието на някой от защитните механизми.
Всеки новорегистриран потребител получава такъв рейтинг, който му позволява да пише навсякъде, но не и да гласува. Ако желае да придобие право на глас, рейтингът му трябва да се повиши, т.е. потребителят трябва да пише „добре” според критериите на повечето хора с право на глас.
Рейтингът, който дава право на глас, е 1600 т.
За всеки потребител има максимален (2000 т.) и минимален (0 т.) възможен рейтинг. Достигането на втория е по-скоро теоретично.
Горните редове не изчерпват всички подробности, които са заложени в системата от рейтинги. Нарочно спирам дотук, за да запазя поне за кратко „в тайна” някои допълнителни защитни механизми. По-наблюдателните бързо ще ги открият.

ІІІ. СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗДЕЛ „МЕРОПРИЯТИЯ“

В различните форуми и подфоруми на раздел „Мероприятия“ действат следните особени правила:
1. Отделните теми трябва да са в подходящия за тях форум. За събития със състезателен характер това е форумът „Състезания“. За карания, чиито инициатор е официален или неофициален клуб/група, или които са обединени от някакъв общ (регионален или друг) признак, това е форумът „Клубове, групи и организирани карания“. За карания, които са спонтанни, индивидуални (инициативата не е на клуб или група) или за които човек просто си търси компания, попадат в „Индивидуални карания“.
2. Във форум „Състезания“ заглавието трябва задължително да съдържа името на състезанието, препоръчително е също и място и дата на провеждането, но тези данни може да са и в първото мнение на темата.
3. Във форум „Клубове, групи и организирани карания“ има два вида теми. Едните са общи, т.е. в една и съща тема редовно се обявяват карания, като трябва да се следи хроноложията на темата. В този случай е задължително заглавието на темата да съдържа името на клуба или общия признак за каранията в нея. Вторият вариант е за индивидуални теми за отделни карания, организирани (официално или не) от клубове или групи. В този случай заглавието на темата задължително трябва да съдържа място и дати на карането.
4. В клубните/груповите подфоруми, ако са открити за всички посетители на форума, темите за отделни карания трябва задължително да съдържат в заглавието си място и дати на карането. Ако подфорумът е скрит (недостъпен за всички потребители), тогава клубът/групата, отговарящи за него решават сами как да го структурират и поддържат.
5. Във форум „Индивидуални карания“ всяка тема за отделно каране трябва задължително да съдържа в заглавието си мястото и датите. Ако става дума за по-дълъг период от време, посочва се той (например от тази до тази дата). Изключение са темите, в които някой си търси компания по принцип, а не за конкретно каране, но по преценка на модераторите такива теми след време може да бъдат преместени в клубния/груповия раздел или авторът им да бъде помолен да пуска отделни теми за отделните карания.

Напомняме на всички потребители в раздел „Мероприятия“, че в рамките на МТБ-БГ има Календар на събитията, който включва дори и индивидуални карания, стига инициаторите им да желаят това, т.е. да са вписали карането си там. По принцип в Календара ще намерите всички състезания и официално организирани карания. Календарът е на този адрес: http://www.mtb-bg.com/index.php/events/calendar
Повече подробности за Календара можете да научите от тази статия: http://www.mtb-bg.com/index.php/other/o … 7-calendar

ІV. ДРУГИ ПРАВИЛА И ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Във форумите се допуска публикуването на рекламни/търговски теми срещу заплащане. Бъдете коректни и не се опитвайте да заобикаляте това правило. Ако желаете да рекламирате във форума или сайта, има си установени начини за това. За повече подробности можете да погледнете условията за реклама, които са достъпни от долното меню в страниците на сайта. Заглавията на подобни теми задължително започват с думите „Платена публикация:“, за да е ясно, че става дума за такава.
Това правило няма да се отнася до отделни мнения, публикувани в специални теми като тази за адресите на магазините и сервизите, или тази за специалните услуги във „Веломеханик“.
Допустимо е подписът на потребител да съдържа рекламно съобщение, лого или друго подобно, стига да не нарушава чужди права и да отговаря на ограниченията за размер на подписа по-долу.

2. За размера на подписа и аватара са въведени следните ограничения:
– за подпис чрез графично изображение – до 800х60 пиксела и до 60 КВ
– за подпис с текст – до три реда с нормален размер на шрифта, до пет реда с минимален размер на шрифта (size 1) и по-малко от три реда (по преценка на модераторите) при използване на по-голям шрифт.
– за подпис чрез комбинация от текст и графични изображения – да се вместват приблизително в ограничението 800х60 пиксела и 60КВ, като допълнителната преценка при нужда ще е на модераторите.
– за аватар ограничението технически е 100х100 пиксела, но ще има и допълнително ограничение от 30 КВ (с оглед използването на малки кратки анимации).
Максималните размери не винаги могат да бъдат налагани автоматизирано, така че в някои случаи модераторите ще изтриват подписи и аватари с размери над допустимите, като могат да изпратят и предупреждение/обяснение по своя преценка. Всеки, който забележи, че нечий подпис или аватар надхвърля допустимите размери, може да изпрати сигнал до модератор, за да вземем мерки.

Правила в пазара

За една обява се прави една тема. Една обява може да включва както отделен продукт, така и група от такива. Във всички случаи обаче за същата стока или стоки, заедно или поотделно, не може да се публикуват други обяви, освен ако старата не е изтрита.

Обявата трябва да е публикувана в съответния форум според продукта и целта й (продава или купува).

В пазара на МТБ-БГ могат да се публикуват само обяви за велосипеди, компоненти, велоекипировка и аксесоари. По изключение могат да се публикуват и обяви за екипировка и аксесоари, които не са изрично предназначени за колоездене, но са свързани с практикуването му (например палатки, спални чували, някои видове дрехи, GPS апарати и др.). В последния случай модераторите могат да премахнат обявата, ако преценят, че продуктът е твърде „отдалечен“ от тематиката на пазара (например фотоапарати, камери, телефони, MP3 плеъри и др.)

Обявата трябва да е написана на кирилица, грамотно, подредено и четливо. Модераторите имат право по своя преценка да премахват обяви и постове, които не отговарят на тези изисквания.

Обявата трябва да има коректно заглавие. В него задължително се посочва вида и марката на продукта. Допълнително може да се посочи и модел, цена и др. Допустимо е също така да се добавят кратки уточнения от типа „изгодно”, „спешно” и други подобни, стига те да не се прилагат единствено с цел създаване на „сензационност” и да не се използват за заблуда на потенциалните клиенти. Обяви, чието заглавие не отговаря на тези условия, ще бъдат трити!

Обявата трябва да бъде написана като се следва задължителен шаблон, т.е. тя трябва да съдържа:
Обяви за продажба и замяна:
1.Продавам/ Заменям ……… (вид на продукта, марка и модел)
2.Описание и състояние на продукта. То трябва да е коректно и да не въвежда в заблуждение. Избягвайте сензационността и наблягайте на краткото и ясно описание. Когато има някакви недостатъци или проблеми с продукта, трябва да ги посочите – ако не го направите, това означава, че сте некоректен участник и може да ви бъдат наложени санкции, а носите и юридическа отговорност! Колкото повече характеристики и особености на продукта посочите (дори и да са само „каталожни”, толкова по-добре!
3.Местонахождение (има се предвид населеното място, където се намира продуктът). Желателно е да се посочи дали авторът на обявата е склонен да изпрати продукта в друго населено място и по какъв начин.
4.Контакти. Тук се посочват средствата за комуникация, които желае да използва автора на обявата. Минималното е чрез лични съобщения (ЛС) или в темата. По свое желание и на свой риск авторът може да добави и телефони, e-mail адреси, номера в ICQ, Skype и др. или да посочи за повече информация профила си, ако е публикувал данните си там. Напомням, че изнасянето на телефони, e-mail адреси и друга подобна информация на публично място крие определени рискове, затова нашата препоръка е да ползвате предимно ЛС.
5.Цена. Задължително се посочва конкретна цена в избрана от автора валута. Цената трябва да е реална, т.е. обяви от типа „за 1 лв.“ ще водят до временно изгонване от форума, освен ако авторът им не е готов наистина да продаде продукта за посочената в обявата сума.
6.Снимки. Публикуването на една или повече реални снимки на продукта е задължително и е желателно те да са с добро качество и да се виждат достатъчно подробности за продукта. Модераторите могат по своя преценка да изтриват обяви, в които снимките са с прекалено лошо качество и/или не се вижда нищо.
7.Ако предлагате продукт, който не е ваша собственост, това трябва да бъде изрично написано в обявата и ако собственикът е участник във форумите, да бъде посочено името му.

Обяви за покупка:
1. Купувам ……… (вид на продукта, евентуално марка и модел)
2.Описание и особености на продукта. Посочете всички характеристики, на продукта, които са от интерес за вас!
3.Местонахождение – има се предвид населеното място, където се намира кандидат-купувачът, за да може продавачите да преценят дали биха желали да търгуват с него, ако продуктът е в друго населено място.
4.Контакти. Тук се посочват средствата за комуникация, които желае да използва автора на обявата. Минималното е чрез лични съобщения (ЛС) или в темата. По свое желание и на свой риск авторът може да добави и телефони, e-mail адреси, номера в ICQ, Skype и др. или да посочи за повече информация профила си, ако е публикувал данните си там. Напомням, че изнасянето на телефони, e-mail адреси и друга подобна информация на публично място крие определени рискове, затова нашата препоръка е да ползвате предимно ЛС.
5.Цена. Ако авторът желае да посочи ориентировъчно цената, която е готов да плати, трябва да я напише.

Всички изброени по-горе елементи на обявите са задължителни! При липса на някой от тях обявата ще бъде изтрита! Ако част от задължителното съдържание на обявата се съдържа в името на темата или в профила на автора (например в подписа му), той може да не го повтаря и в самата обява. Елементите може да бъдат подредени произволно, т.е. не в този ред, но трябва да присъстват!

Никой не може да отговаря в обявата, дори и авторът, освен когато обявата вече не е актуална. В този случай авторът може да напише нов отговор в нея, указващ тази промяна. (Честно казано, възможността за нов отговор е оставена поради друга причина – за да работи функцията за сигнали за нарушения. )
Авторът може да редактира обявата си по всяко време. Ако обявата вече не е актуална, трябва да докладвате на модератор (форумът има вградена функция за тази цел), за да я изтрие или да публикувате нов отговор с такова съобщение. След изтичане на 20 дни от публикуването обявата се изтрива автоматично, а авторът може да я публикува отново, ако има интерес.

Можете да избутате обявата си най-отгоре едва след изтичане на 15 дни от публикуването й. Това става с функцията „избутай тема“/ bump topic, намираща се най-долу по средата на страницата, с дребен шрифт. Можете да избутате обявата си нагоре само веднъж. След това трябва да изчакате тя да бъде изтрита автоматично и да я публикувате отново, ако има нужда.

Допустими са забележки относно коректността на обявата – те се публикуват в специална тема и трябва да се спазват следните правила:
Всеки, който има информация за некоректност на обявата, може да я сподели кратко, точно и ясно. Например, може да напише, че продуктът има еди какъв си дефект и откъде той знае за това. Може също да напише, че цената на продукта надвишава цената на нов продукт от същия вид, марка и модел в български магазини, като е длъжен да посочи точното място с по-ниска цена. Макар че подобни забележки са допустими, те не трябва да съдържат нищо друго – нито обиди и квалификации към автора на обявата, нито заяждания, нищо! Само кратка и ясна информация в телеграфен стил. Авторът на обявата може да отговори и също трябва да го направи сдържано и конкретно. Други лица не могат да се включват в подобна дискусия. Така например, ако някой вече е посочил по-ниска цена на същия нов продукт, други потребители нямат право да пълнят темата с офтопик, привеждайки нови и нови примери. Във всички тези случаи преценката какво да остане и какво да бъде изтрито ще е на модераторите.
Сигналите за некоректни обяви можете да публикувате в тази тема:
https://mtb-bg.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=49581
Когато пишете в тази тема, моля спазвайте задължително следния шаблон:
Автор на обявата, която смятате за некоректна
Заглавие на обявата
Връзка към обявата.
Обосновка на некоректността в съответствие с изискванията на предходния абзац.
Този шаблон ще позволи на хората, проверяващи дали дадена обява е в този списък, да се ориентират и да търсят по-лесно.
Желателно е, ако не можете сами да прецените дали дадена обява е коректна, да прегледате тази тема, за да проверите дали тя не фигурира тук, преди да се договорите за продукта.

Ако имате някакъв проблем с изтриването или редактирането на ваши постове или теми, моля обърнете се към модераторите за съдействие. За това е предназначен форумът „За пазара“.
За тази част (пазара) има специална потребителска модераторска група, като някои от членовете й са модератори само тук. Натиснете връзката, за да видите кои са пазарните модератори в момента. Глобалните модератори също могат да действат в Пазара.