Калофер | Покрай Тънката рътлина и Ганчовите камъни

За мен лично това е един от най-хубавите маршрути, които открихме край Калофер. В него няма някакви умопомрачителни пътеки, но има такива панорами, а освен това е много добре балансиран по отношение на техническата трудност – кара се предимно по черни пътища, но има и няколко кратки пътечки за разкош; освен това ако човек кара по-бавно, няма да има проблем с почти никое препятствие, а ако увеличи скоростта, няма да скучае в нито един момент! В този смисъл, макар и със средна техническа трудност, карането би се харесало и на по-неуверени в спусканията колоездачи, стига все пак да имат вече някакъв опит по пресечен терен и да карат по-бавно. Като физическо натоварване маршрутът е лек, но ако искате да карате повече, можете лесно да го комбинирате с някой от другите наоколо.

Действието се развива по хълмовете на север от града. Макар че географски те би трябвало да са част от Стара планина, усещането е изцяло като за Средна гора – песъчливи почви, смесени гори, леки или умерени наклони и слънчеви поляни с големи обли камъни. Разбира се, вр. Ботев и билото на Централен Балкан през цялото време играят ролята на внушителен фон, пронизващи небесата или забулени в облаци.

Единствено имах проблем да измисля име на маршрута, тъй като по тези ридове няма място или топоним, които да доминират. Като цяло се кара по асфалта почти до Паниците, преди тях се отклоняваме вдясно покрай Рачков дол, изкачваме се покрай вр. Тънката рътлина, после караме малко нагоре-надолу по околните ридове, минаваме покрай вр. Ганчовите камъни и се спускаме надолу към Калофер.

Навсякъде около Калофер животновъдството е добре развито, така че има изобилие от черни пътища и кратки пътеки, които се раздвояват, разтрояват и после отново се събират или пък не се… В този смисъл нуждата от навигация е малко по-начесто, ако човек държи да следва стриктно маршрута; ако не, може да го карате „едно към гьотере“, пък по един или друг начин ще стигнете до Калофер. 🙂 Като цяло е препоръчително да ползвате GPS.


Картата е базирана върху BG Mountains / kade.si . Кликнете върху нея, за да я отворите в по-голям размер.

Начална точка: гр. Калофер, централен площад
Дължина: 15.6 км
Изкачване: 430 м
Ниво на техническа трудност: средно (R1, R2, T2, T3)
Физическо натоварване: ниско (КФН=4)
Продължителност: 1-3 часа (в зависимост от темпото, почивките и т.н. )
Вода: 1-1.5 л, чешми има само в началото
Храна: не е необходима
Терен:
– асфалт – 5.4 км
– черни пътища – 9.2 км
– пътеки – 1.0 км

GPS следа и PDF файл с описание (за разпечатване) можете да изтеглите в края на статията.


Реклама

Описание

01 (0.0 км) На площада в Калофер се изкачваме стотина метра плътно покрай кметството (голямата бяла сграда) и след това по улицата наляво (под стъпалата към паметника на Христо Ботев) в северозападна посока. В т.02 (0.7 км) достигаме площадче с магазини и кръчма, където пресичаме р. Тунджа по мост наляво и веднага след това продължаваме надясно покрай реката. В т.03 (1.4 км) излизаме на пътя за м. Паниците и караме по него надясно.

Следваме асфалта до т.04 (4.1 км), където поемаме по черен път надясно към реката, пресичаме я по мост и продължаваме от другата страна по стар и вече разбит асфалтов път. В т.05 (4.8 км) асфалтът остава вляво, а ние продължаваме по черен път надясно покрай оградени пасища и градини. Оттук нататък следваме само основния път, от който тръгват множество преки пътища и отклонения: в т.06 (5.0 км) сме направо, пропускаме път вляво; в т.07 (5.4 км) сме надясно; в т.08 (6.0 км) сме наляво. Пътят става равен, даже леко се спускаме през обширни пасища и в края им (т.09, 6.9 км) пътят се разтроява, като ние продължаваме по някой от двата десни пътя – вървят успоредно към гората и след малко се събират (т.10) и пак се разделят. Нагоре има още разклонения, карайте по основния и най-добре поддържан път – в т.11 и т.12 това е десният път. Точно в този участък минаваме покрай връхчето Тънката рътлина и продължаваме нагоре през сенчеста букова гора. Излизайки от нея, се озоваваме на голо възвишение (т.13, 9.1 км) с овчарска къщичка вдясно от нас и интересни камъни по билото. Пътят първо завива вдясно към къщичката, после преди нея наляво и следва разклон (т.14), при който сме по левия път, но карайте внимателно, защото след още 200 м, в т.15 (9.5 км) трябва да изоставим ясния път и да се спуснем през поляната надясно към близкия дол, където има стар черен път, приличащ вече по-скоро на пътека. След като пресечем дола, пътят отново става ясен и подсича склона, а в т.16 (10.7 м) е време да се възползваме и от първата пряка пътечка надясно. След 600 м в т.17 отново достигаме черния път и отново продължаваме по пряка пътека от другата му страна, само че вляво от него. По нея излизаме в т.18, където пътят идва отдясно и има няколко пътчета и пътеки, но всички водят към едно и също място – широка поляна в гората, на която се пресичат няколко пътя (т.19, 11.8 км). При тази поляна първо тръгваме по пътя наляво, но буквално след 20-30 м той се разделя (т.20) и продължаваме със спускане по поляната надясно (юг), право към Калофер. В първата си част черният път е доста изровен и  занемарен – не много труден, ако се кара бавно, но при висока скорост внимавайте за коловози и други изненади! В т.21 (14.0 км), излизайки от гората, достигаме първите градини и вили на Калофер. Пътят се разделя, като ние избрахме левия, по-стръмния. От него след 1 км излизаме на една от главните улици в Калофер (т.22) и по нея надясно се връщаме до централния площад на града.


Харесва ли ви съдържанието на MTB-BG.com?

Искате ли и занапред да има достатъчно от него? Вече можете да подкрепите дейността ни чрез Абонамент за физически лица.