Покана за Общо събрание на Българската колоездачна лига през месец юни

Може би си спомняте, че през пролетта Българската колоездачна лига (организацията, която стои зад Българските колоездачни серии) покани в редиците си всички клубове и по-активни колоездачи, за да може да добие по-голяма представителност и да започне още по-активно да работи за развитието на колоезденето (и не само планинското!) в страната ни.

На това редовно отчетно-изборно събрание бяха приети доста нови членове, бе избран нов състав на Управителния съвет, а за негов председател бе преизбран Антон Настев. Наред с това обаче имаше и клубове/хора, които все още не бяха запознати достатъчно с дейността на сдружението или не бяха сигурни, че искат да поемат ангажимент, включвайки се като негови членове. Оказа се също, че в Устава има неща, които могат и е добре да бъдат променени, особено с оглед евентуалното разрастване на лигата – и като състав, и като мащаб на дейността, която извършва.

Затова сега Управителният съвет е решил да свика извънредно Общо събрание на 6 юни 2018 г., чиито две основни цели са приемането на нови членове и обсъждането и гласуването на евентуални промени в Устава.

За повече подробности изтеглете приложените документи:

Покана за Общо събрание на Българската колоездачна лига на 06.06.2018 г.

Молба-декларация за членство

Устав на Българската колоездачна лига

Реклама