Split Pivot и ABP с патенти за концентричната става

В рамките на няколко месеца Дейв Уигъл и Trek получиха независими един от друг патенти за т.нар. концентрична задна става. Така тихата “патентна” война приключи без конкретен победител, а най-печеливши в тази ситуация би трябвало да са крайните потребители, които ще имат достъп до повече велосипеди, използващи подобна конструкция на окачването.

За читателите, които не са запознати с подробностите около Split Pivot и ABP, ще трябва да “върнем лентата” малко назад.

Дейв Уигъл подава заявка за патент за нова система за задно окачване, използваща концентрична задна става около оста на главината и наречена Split Pivot, през 2006 г. Официалното представяне пред широката публика обаче стана едва през 2007 г. Според Уигъл основната полза от подобна конструкция, при която задната ос служи като такава не само за главината, но и за ставата на окачването, е в изолирането на въздействието на спирачката върху окачването. По този начин окачване, което на практика е едноставно (задната ос се движи около фиксирана опорна точка в предната част на рамката), остава независимо (активно) от въздействието на спирачката и може да бъде оптимизирано изцяло с оглед преодоляване на препятствията и постигане на ефективност при педалиране, без да се налага в уравнението да бъдат включвани и силите, породени при спиране.

През същата 2007 г. Trek за първи път показа обновения модел Fuel EX, в който бе използвана нова система за окачване, включваща концентрична задна става, наречена Active Braking Pivot (ABP). Името говори достатъчно за основната функция, която изпълнява този детайл в окачването на Trek. През следващите години той стана неизменна част от всички нови “меки” модели на компанията – от леките ХС “бегачки” до “танковете” за спускане и фрийрайд – общо 8 моделни линии.

Същевременно Дейв Уигъл е продал лиценз за ползването на Split Pivot на общо 6 производители на рамки, сред които Devinci, Seven Cycles и Spooky.

Основният въпрос през всички тези години на успоредно ползване бе дали някой е откраднал/заимствал чужда идея, дали евентуалната патентна защита за една от системите би означавала край за другата, дали ще се стигне до съдебни спорове, обезщетения и т.н.

Отговорът на всички тези въпроси вече е ясен, след като през лятото на 2010 г. Патентното ведомство на САЩ издаде патент на Дейв Уигъл за Split Pivot, а няколко месеца по-късно уважи и заявката на Trek. Независимо дали ще успеете да откриете разлика в конструкцията, или не, експертите на Патентното ведомство, след щателно проучване на всяка от двете заявки, заключиха, че Дейв Уигъл и Trek са разработили окачванията си независимо един от друг, без да е налице кражба на интелектуална собственост, поради което всеки от тях получава защита и може да използва този дизайн и да го предоставя за ползване на трети лица.