Тетевен | Пътеката през м. Гюла

Текст и снимки: Любомир Ботушаров

Това е още една пътека по южните склонове под вр. Червен, която е подходяща за кратки карания над град Тетевен с продължителност 1-2 часа. Техническата ѝ трудност е средна – на места наклонът е голям, но като цяло теренът не е сложен и позволява и по-бавно каране. Ако ви стиска да отпуснете спирачките, може да стане доста вълнуващо – пътеката в момента се ползва основно от мотори и като цяло е права и скоростна.

Идеалните сезони за каране по нея са пролетта и есента. Тогава пътеката е ясна, а ако я уцелите леко влажна, това е по-скоро плюс. Кал се задържа рядко, тъй като изложението е южно. През лятото пътеката се стеснява значително, заради избуяването на тревите, така че тогава е по-трудна и бавна заради влошената видимост.

Началото на пътеката е от подсичащия черен път през махалите под вр. Червен. Дотам може да стигнете по два начина. Обиколният вариант 1 е по пътя към с. Бабинци (асфалт) и след това по подсичащия черен път над м. Боева могила. По-стръмният и кратък вариант 2 е по черен път до вила „Червен“ и след нея с малко бутане стръмно нагоре до подсичащия черен път. Тъй като пътеката завършва точно над хотел „Еница“, началото на по-късия вариант е поставено при него, а по-дългият започва и завършва на централния площад в Тетевен.


Реклама

Вариант 1 (през Боева могила)

Картата е базирана върху BG Mountains / kade.si . Кликнете върху нея, за да я отворите в по-голям размер.

Начална точка: гр. Тетевен, централен площад; https://goo.gl/maps/XRD6sRrgCTgPxLbs5
Дължина: 12.6 км
Изкачване: 420 м
Ниво на техническа трудност: средно (R1, R2, T3)
Физическо натоварване: средно (КФН=4.5)
Продължителност: 1-2 часа (в зависимост от темпото, почивките и т.н.)
Вода: 1 л, по маршрута няма чешми
Храна: не е необходима
Терен:
– асфалт – 7.1 км
– черни пътища – 3.9 км
– пътеки – 1.6 км

GPS следа
PDF файл с описание (за разпечатване)

От площада в Тетевен (т.01), заставайки с лице към сградата на общината, поемаме по улицата от лявата ѝ страна в източна посока и след 200 м (т.02) започваме изкачване наляво по улица „Полковник Орлов“. В т.03 основната улица завива наляво, после минаваме над черквата и в т.04 (1.2 км) достигаме болницата, където продължаваме надясно и след още 50 м (т.05) пак надясно и стръмно нагоре по пътя към с. Бабинци, който с няколко серпентини набира височина и напуска града. В т.06 пропускаме занемарен асфалтов път наляво. Нагоре има по някоя къща или отбивка тук-там, но ние следваме само шосето.

В т.07 (5.2 км) достигаме разклон, при който продължаваме по десния път. Основното изкачване е дотук, след малко пътят дори тръгва надолу. Достигаме една къща/стопанство, където асфалтът преминава в широк черен път, който скоро след това прави завой в обратна посока, пресичайки дерето. В т.08 (7.0 км) изоставяме широкия черен път и започваме кратко, но доста стръмно изкачване по друг черен път наляво. Това е подсичащият път в подножието на вр. Червен, който траверсира целия склон, редувайки изкачвания и спускания. В т.09 (7.4 км) сме наляво, после пътят се раздвоява за момент (тук е и по-изровен, внимавайте!), а в т.10 (8.2 км) достигаме една кошара, където пропускаме отбивка надясно през поляната към една беседка и паметник – това е м. Боева могила. Продължаваме по основния път направо и след преминаването над Тюхов дол достигаме т.11 (9.2 км), където подсичащият път продължава наляво и надолу. Ние обаче се отклоняваме по друг черен път вдясно, който леко се изкачва по хълма и след това се спуска по открити поляни на юг към града. Ако сте взели допълнителна защитна екипировка, тук е моментът да я сложите, защото надолу може да се развие доста висока скорост.

В т.12 (9.7 км) е най-важният разклон по маршрута. Черният път продължава стръмно надясно, а ние трябва да намерим пътека леко вляво – пак е стръмна, но за сметка на това е и трудно забележима през някои сезони (късна пролет и лято). Хванете ли я веднъж, надолу следвате само нея – няма никакви значими разклонения. Приближавайки се към града, пътеката свива вдясно и пресича един дол, а скоро след това (т.13) завършва в горния край на една къса уличка, по която се спускаме до главната улица на Тетевен пред хотел „Еница“ (т.14). За да се върнете към площада трябва да карате надясно по главната улица още 1 км.


Вариант 2 (през вила „Червен“)

Картата е базирана върху BG Mountains / kade.si . Кликнете върху нея, за да я отворите в по-голям размер.

Начална точка: гр. Тетевен, хотел „Еница“; https://goo.gl/maps/k32i4aFX1Lybb7WY8
Дължина: 7.2 км
Изкачване: 360 м
Ниво на техническа трудност: средно (R1, R2, T3)
Физическо натоварване: средно (КФН=6)
Продължителност: 1-2 часа (в зависимост от темпото, почивките и т.н.)
Вода: 0.5-1 л, по маршрута има две чешми
Храна: не е необходима; във вила „Червен“ може да хапнете пъстърва от техния рибарник; в хотел „Еница“ също се предлага хубава храна.  
Терен:
– асфалт – 1.1 км
– черни пътища – 4.5 км
– пътеки – 1.6 км

GPS следа
PDF файл с описание (за разпечатване)

От хотел „Еница“ (т.01) поемаме по главната улица нагоре (изток) и караме по нея до т.02 (0.8 км), където се отбиваме по стръмна улица вляво (има и табели към вила „Червен“). Минаваме покрай няколко малки блока и улицата преминава в черен път, по който продължаваме изкачването. След 2-3 серпентини наклонът става по-умерен, а в т.03 пропускаме черен път вляво и продължаваме по основния нагоре. Сянката е добре дошла при това изкачване, разклонения няма. В т.04 (3.3 км) достигаме вила „Червен“, където може да се направи почивка. Минаваме през двора на вилата и по 2-3 дървени мостчета между рибарниците пресичаме реката и продължаваме по занемарен черен път покрай нея, който вече прилича повече на широка пътека. След малко пътят свърва вляво и започва стръмно изкачване право нагоре по склона – повечето хора тук ще предпочетат да бутат. Това изпитание е дълго около 400 м – в края му излизаме на подсичащия черен път под вр. Червен (т.05) и продължаваме по него наляво с още малко стръмен баир. След това пътят преминава през една махала и в т.06 (5.0 км) достигаме важен разклон, където трябва да изоставим основния път и да поемем наляво и нагоре по затревен черен път. Щом достигнете върха на малкия хълм, може да се насладите на гледката към Тетевен и заобикалящите го отвсякъде върхове, а също и да сложите допълнителна защитна екипировка, ако носите такава, защото започва спускането.

Първо се кара по черен път през открити поляни. В т.07 (5.5 км) е най-важният разклон по маршрута. Черният път продължава стръмно надясно, а ние трябва да намерим пътека леко вляво – пак е стръмна, но за сметка на това е и трудно забележима през някои сезони (късна пролет и лято). Хванете ли я веднъж, надолу следвате само нея – няма никакви значими разклонения. Приближавайки се към града, пътеката свива вдясно и пресича един дол, а скоро след това (т.08) завършва в горния край на една къса уличка, по която се спускаме точно пред хотел „Еница“. 


Снимки от изкачването през Боева могила (вариант 1):

Снимки от стръмния участък за бутане над вила „Червен“ (вариант 2):

Снимки от спускането през м. Гюла:


Харесва ли ви съдържанието на MTB-BG.com?

Искате ли и занапред да има достатъчно от него? Вече можете да подкрепите дейността ни чрез Абонамент за физически лица.