Гложене – Тетевен – Бабинци – билото

Поредният маршрут в района около с. Гложене и гр. Тетевен, където все по-често „ровя“ в търсене на нови пътеки, е подходящ за планински колоездачи с достатъчно опит и с афинитет към каменисти пътеки. Това е и един от редките случаи, в които ще напиша, че за това каране е най-добре да сте с двойно окачване. Не че аз не бях с твърдак, като го описвах, но точно затова ви казвам, че с твърда рамка спускането по тая ръбата пътека не е най-приятното преживяване.


А иначе карането си го бива и като дължина, и като денивелация, и като разнообразие, и като гледки. За последното районът около Тетевен сякаш е направен – градът и околните села са заобиколени от върхове, скали и долини и накъдето и да се обърнете, все нещо хубаво ще видите.

Създаването на този маршрут започна пеша – с една разходка от с. Гложене до м. Връа, намираща се на билото източно от селото. Изкачих се по една от най-ясните и широки пътеки, която заради стичащата се по нея вода е покрита с подвижни камъни върху основа от с ръбати скали. Пътеката си е трудна и грубичка, макар че в горната част преминава в черен път. Още тук ще кажа, че за тази пътека е хубаво да сте с дълги наколенки, т.е. със защита и за пищялите, защото камъните буквално хвърчат изпод гумите и могат да ви оставят трайни белези. 🙂

Стъпка номер две беше да намеря начин за стигане до началото на пътеката. Вероятно това е възможно по един страничен път, който вероятно е и доста стръмен – това ще бъде обект на по-нататъшна проверка. Преди това исках да оформя някакъв по-дълъг и разнообразен маршрут, който да оправдае каране за цял ден и да завърши подобаващо с пътека. Затова прегледах Google Earth чак до Тетевен и решихме да пробваме качване оттам до с. Бабинци, откъдето по билни черни пътища да стигнем над Гложене и да се спуснем от Връа надолу. Речено-сторено! Хубавият ден и хубавата компания бяха налице през септември 2017, хубав стана и маршрутът.

Като говорим за сезони, най-подходящи са пролетта и есента, макар че и през лятото може да го пробвате. Сянка има, но има и пек, така че преценете според поносимостта си към жегите. Откъм почви тези склонове са предимно южни и западни, така че няма много кал – камъните са повече! Може на отделни места да има по-глинеста почва, но като цяло не е нужно да чакате дълъг сух период, за да го пробвате.

Основното изкачване е плавно, но след това по билото има някои стръмни участъци, налагащи дори бутане. Част от пътищата се оказаха по-рядко използвани, но все пак са достатъчно ясни. А споменах ли, че има камъни? Това се отнася не само за пътеката, а и за пътищата по билото, тъй като районът е карстов, така че на места ще ви трябва добра техника дори за изкачванията или за карането по равно.

Началото този път е в центъра на с. Гложене, защото пътеката излиза близо до него.  За да го намерите, трябва да минете НЕ по главния път за Тетевен покрай реката, а да влезете в селото и да карате по главната улица, докато стигнете площада. Там има къде да се паркира, в околните улици също се намират места. Няма проблем да започнете карането и от стадиона, където е началото на другите маршрути, защото и този минава оттам – тогава обаче може да разчитате само на GPS следата, без описанието.

РекламаКартата е базирана върху ОФРМ Геотрейд . Кликнете върху нея, за да я отворите в по-голям размер.


Изходна точка: с. Гложене, площада

Дължина: 36.7 км

Изкачване: 950 м

Ниво на техническа трудност: високо (R1, R2, R3, Т4)

Физическо натоварване: средно (КФН=6)

Продължителност: 3-6 часа в зависимост от темпото, почивките и т.н.

Вода: 1.5 – 2 л, последната чешма и магазин са в с. Бабинци

Храна: За цял ден, в Тетевен може да се закупи, в с. Бабинци има малка кръчма със сладолед и пакетирани храни

Терен:
– асфалт – 17.8 км
– черни пътища – 16.5 км
– пътеки – 2.4 км

Изтеглете GPS следата (в универсалния формат gpx) и я заредете във вашия уред за навигация. Разпечатайте PDF описанието, за да имате най-важната информация за маршрута по време на карането.

Система за техническа и физическа трудност на пътеки, пътища и маршрути в МТБ-БГ.

 


Тази статия е подготвена със съдействието на:


Описание:

01 (0.0 км) – От площада на Гложене тръгваме по главната улица в посока гр. Тетевен. След 500 м (т.02) излизаме на главния път в края на селото, но вместо да продължим по него, минаваме надясно по моста над реката и веднага след него (т.03) наляво по асфалтовия път през вилна зона Рупци. Караме по този път до т. 04 (2.8 км), където той се раздвоява – продължаваме надясно и след малко пътят преминава в черен, а при последните къщи дори и в равна пътека покрай ливади и градини. В т.05 (3.7 км) пресичаме сухото дере на един поток и продължаваме от другата страна наляво покрай реката. Пътят върви все покрай нея, от другата страна е кв. Полатен. В т. 06 (5.4 км) черният път излиза на асфалт – караме стотина метра направо и при моста (вляво към Полатен) продължаваме направо и леко вдясно към вилната зона покрай реката. В т.08 (5.9 км) може както направо, така и надясно и после наляво – след малко пътищата се събират отново в един и той продължава покрай реката. По него достигаме р. Черни Вит, пресичаме я по метален мост и след него надясно стигаме до асфалтовия път за с. Черни Вит – т. 09 (6.9 км). Тук трябва да минем по големия мост над р. Бели вит и в края му (т.10) да продължим надясно по шосето към гр. Тетевен, чиято промишлена зона започва още оттук.

В същинското начало на града (т.11, 10.9 км) пропускаме една стръмна улица наляво, но ако желаете да съкратите маршрута и да не минавате през центъра на града, можете по нея да излезете към болницата (за целта ще трябва да навигирате по GPS или да питате). За по-интересно нашият маршрут минава през града, където може да допълните хранителните запаси или да починете на площада – т.12 (12.5 км). След площада продължаваме още малко по главната улица и свиваме по първата улица вляво – т. 13 (12.7 км). Оттук, ако искаме да сме изрядни, според знаците трябва да завием първо по пряката вдясно (т.14), после на първото кръстовище вляво и нагоре (т.15), после леко вдясно и нагоре (т.16), докато в т.17 (13.0 км) завием наляво. Така се озоваваме на една приятна, равна улица, която минава покрай черквата. Караме само направо по тази улица, докато стигнем до болницата – т.18 (13.8 км).

При болницата завиваме вдясно и това е началото на пътя за с. Бабинци. Караме само по него. В началото напускаме града през циганската махала и с няколко серпентини започваме да набираме височина. Пътят се вие живописно все по-нагоре и по-нагоре, минавайки покрай отделни къщи и разкривайки все по-просторни панорами. В т. 19 (17.9 км) има отклонение вдясно, което пропускаме и продължаваме по основния път нагоре. След още няколко серпентини достигаме с. Бабинци и навлизаме в него. В т. 20 (21.3 км) караме по дясната улица, за да излезем в центъра на селото – т. 21 (21.5 км), където можем да починем и да поседим малко в местната кръчма.

Оттам продължаваме наляво (т.е. по улицата непосредствено под кръчмата) и след 300 м (т.22) напускаме селото по черен път вдясно, като след последните къщи пропускаме друг черен път вляво (т.23) и държим по-високия и по-широк черен път. Оттук ни очаква дълго каране по билото, като първо минаваме покрай множество отделни къщи, колиби и градини, докато напуснем окончателно Бабинци.

В т. 24 (23.9 км) достигаме разклон, при който караме по десния път. След малко (т.25, 24.1 км) те отново се съединяват на една поляна, където трябва да хванем по-високия път остро надясно. Минаваме покрай още 1-2 самотни къщи и продължаваме ту през гора, ту през поляни. В т. 26 (25.5 км) надясно и надолу тръгва друг черен път. Ние продължаваме направо – следва кратко изкачване, след това караме няколкостотин метра предимно през открити местности.

В т.27 (27.1 км) е необходимо повишено внимание. Тук достигаме друг черен път, перпендикулярен на нашия. НЕ трябва да караме по него нито наляво, нито надясно, а трябва да го пресечем и да намерим от другата му страна продължението – занемарен дърварски път, който се спуска стръмно към близкото дере (има и коловози, и камъни, така че внимавайте!). Достигайки дерето, продължаваме с изкачване от другата му страна и нататък има още няколко промени в наклона, като следваме все билото. В т. 28 (29.6 км) пътят се разделя и по-късно отново се събира – десният е по-лесен, защото подсича връхчето. След това започва стръмно спускане, в т.29 (30.2 км) държим десния път, а след още 400 м в т.30 има черен път, идващ отляво – ние продължаваме напред по основния, следва още спускане.

Така стигаме до т. 31 (31.8 км) – внимавайте да не я пропуснете в бързината! Тук трябва рязко да сменим посоката по черен път наляво, почти на 180°, който започва да подсича склона от запад. Наклонът е променлив. След 1 км (т.32) пропускаме черен път вляво (нагоре) и правим остър десен завой по основния път. Малко след това, в т.33 (33.5 км) пътят се разделя – караме надясно и надолу. След 200 м достигаме приятна заравнена поляна – това е местността Връа – т.34 (33.7 км).

На това място трябва да намерите черен път наляво и надолу, който се отклонява от основния, който минава през поляната направо. Тук е мястото да сложите и защитната си екипировка. Пътят наляво е каменист, но не много стръмен. Ползва се рядко и след 1-2 завоя дори се превръща в пътека, която после отново преминава в дърварски път. По него достигаме т.35 (34.7 км), където пътят се раздвоява наляво и надясно, и в двете посоки е доста занемарен. Ние трябва да продължим НАПРАВО по трудно забележима пътека (по нея обаче минават и животни, така че оглеждайте се за техните следи). След кратко спускане през поляна (200 м) пропускаме още един занемарен път наляво (т.36) и пътеката се разширява значително, някога може би е била дори черен път в тази част. Постепенно се превръща в широк улей със скална основа и доста подвижни камъни на дъното – техничен и предизвикателен терен, като на няколко места има и прагове.

Пътеката ни извежда в с. Гложене – т.37 (36.4 км). Спускаме се по улиците надясно до главната улица (т.38) и по нея наляво достигаме площада.


От пътеката могат да ви останат и такива спомени (отхвръкнал камък е причината), така че ако имате дълги наколенки, по-добре вземете тях. 🙂


Снимки: Любомир Ботушаров

Още снимки от карането по маршрута можете да разгледате тук: http://www.mtb-bg.com/index.php/gallery/photos/glojene-teteven-babintsi.

Ако желаете да изпратите маршрут или GPS следа за публикуване в MTB-BG.com, свържете се с нас на [email protected] или използвайте някой от начините, описани тук: http://www.mtb-bg.com/index.php/other/mtb-bg/4647-mtb-bg-contributors.