Боженица – Липница 2

Текст и снимки: Любомир Ботушаров

Вторият кръгов веломаршрут между селата Боженица и Липница съвпада с първия по отношение на прибирането от Липница към Боженица по рида покрай вр. Долна Рупина могила, но се различава в първата си част. Тя отново е по асфалтови пътища, но от Боженица поемаме първо в западна посока (към Новачене) и после по основния път към Липница на север, минавайки покрай една каменна кариера. По принцип при този втори вариант е възможен повече автомобилен трафик, а в една кратка отсечка до кариерата по пътя се движат и тежки камиони, което за някого би могло да е стресиращо. От друга страна, настоящият маршрут е малко по-дълъг, с малко по-голяма денивелация, с едно междинно спускане по асфалт (към Липница) и предлага панорамна гледка към Ботевградската котловина.

И тук важат особеностите, споменати за първия маршрут.  Карането е предимно по леки терени (асфалт и черни пътища), но по билото има един участък, който хем може да е леко обрасъл, хем да е набразден от коловози и дупки, образувани от преминаването на МПС-та в кални условия. Тази част от маршрута може да се окаже трудна за по-неуверените и начинаещите, но тя все пак не е прекалено дълга – малко повече от километър. Като цяло е добре да избягвате каране след сериозни валежи, защото почвите в района се размекват доволно. Природата наоколо е най-красива през пролетта и есента, така че това са препоръчителните сезони за каране. Маршрутът е сравнително открит и през лятото положението е доста напечено. Началото е в центъра на с. Боженица, където спокойно могат да паркират няколко автомобила.


Картата е базирана върху BG Mountains / kade.si . Кликнете върху нея, за да я отворите в по-голям размер.

Начална точка: кметството в с. Боженица; https://goo.gl/maps/qdLGSs6VLNXtyUSP8
Дължина: 23.0 км
Изкачване: 580 м
Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2)
Физическо натоварване: средно (КФН=5)
Продължителност: 2-4 часа (в зависимост от темпото, почивките и т.н. )
Вода: 1-1.5 л, по маршрута има една чешма, а в с. Липница има магазин.
Храна: за половин ден, в с. Липница има магазин
Терен:
– асфалт – 15.7 км
– черни пътища – 7.3 км

GPS следа и PDF файл с описание (за разпечатване) можете да изтеглите в края на статията.
Система за техническа и физическа трудност на пътеки, пътища и маршрути в МТБ-БГ


Реклама

Описание

От центъра на Боженица (т.01) поемаме по главната улица в посока с. Новачене,  Ботевград и София. В края на селото сме наляво (т.02, 0.5 км) и следваме само пътя покрай р. Бебреш, пропускайки отбивката вдясно в т.03. Наклонът на пътя е променлив, но преобладават леките изкачвания.

След 5.2 км (т.04) достигаме разклона за с. Липница и започваме изкачването надясно към него. В тази част от пътя се движат камиони, обслужващи кариерата, така че стойте плътно вдясно на платното и карайте с повишено внимание. След още 1.2 км (т.05) пътят се разделя, като ние продължаваме по този наляво, който се изкачва покрай каменната кариера (в т.06 пропускаме отбивката към нея). На едно място има приятен кът за отдих с хубава панорама към Ботевградската котловина – това е местност Пожарака.

В т.07 (10.2 км) достигаме махала Пешуновци. Има приятен крайпътен навес с пейки и маси, както и чешма встрани от него. Като цяло основното изкачване е дотук. Продължаваме по основния път (наляво) и след 400 м (т.08) пропускаме по един черен път вляво и вдясно и започва шеметно спускане по асфалта към с. Липница, което ни посреща с подредения си и поддържан площад (т.09, 13.1 км), където може да направите следваща почивка.  От центъра на Липница продължаваме още 80-100 м по главната улица и в т.10 се спускаме по тясна уличка надясно покрай последните къщи към дола на Липнишка река. След преминаването по мост над нея започва изкачване, което скоро преминава в чакълиран черен път. Караме само по него нагоре до подножието на вр. Долна Рупина могила, където пътят се разделя – т.12, 15.4 км. Десният се качва към възвишението, а ние продължаваме по левия, който подсича хълма и излиза на обширни поляни, изпъстрени с цветя. Тук пътищата са затревени и почти не си личат, а в т.13 (16.1 км) се пресичат няколко такива. Това е важно кръстовище, затова внимавайте!  Първо трябва да завием по пътя надясно, но веднага след това (буквално след  10-20 м) трябва да свием по черен път вляво, който подсича склона в югоизточна посока с лек наклон надолу. Това е частта, в която е най-вероятно да срещнете кал, пясъчни наноси, дупки и коловози, така че карайте с повишено внимание! Следваме само основния път, пропускайки отбивки вдясно в т.14 (16.7 км) и т.15 (17.6 км).

В т.16 (17.8 км) е следващият много важен разклон. Основният път продължава наляво, но по него има много кал и големи коловози. Вдясно от нас са обработваеми площи и направо покрай тях се изкачва леко обрасъл път с два коловоза. Изглежда занемарен, освен това е и стръмен, но си струва да се напънете (или да избутате) следващите 500 м до близкото възвишение, където наклонът се сменя и започва дълго спускане. Караме основно покрай ливади и обработваеми земи, пътят прави плавен завой надясно (юг) и се спуска в околностите на една-две махали, към които има отклонение в т.17 (20.1 км) – пропускаме го. Продължаваме направо, вече по утъпкан и чакълиран път. В т.18 завиваме наляво (пропускайки отбивка вдясно) и след малко (т.03, 21.1 км) излизаме на шосето към Боженица. По него наляво се връщаме към селото.Харесва ли ви съдържанието на MTB-BG.com?

Искате ли и занапред да има достатъчно от него? Вече можете да подкрепите дейността ни чрез Абонамент за физически лица.