Снимка на месеца

Правила на конкурса „Снимка на месеца“

Правила за провеждане на ежемесечен конкурс „Снимка на месеца“ в MTB-BG.com Последна редакция: 01.01.2016 г. 1. Организатор на конкурса е „МТБ-БГ“ ЕООД, наричано по-нататък ОРГАНИЗАТОР, чрез уеб-сайта MTB-BG.com, наричан по-нататък...