За лицензите и „Кривите състезания“

Зная, че в последните години темата за Българска федерация колоездене, лицензирането на състезатели и участието им в едно или друго състезание, в една или друга категория, е доста „болна“ и противоречива. Точно затова от велоклуб „Крива спица“ са решили да направят разяснения по отношение на малкото на брой, но много интересни и популярни състезания, които те организират – нужен ли е лиценз за тях, могат ли да се включат лицензирани състезатели, без да търпят санкции за това, и т.н. Публикувам подготвения от тях текст дословно:

Поради зачестилите въпроси от състезатели с лицензи от Българска федерация колоездене (БФК) относно участие в Кривите ни състезания, следва да направим кратко пояснение, предварително съгласувано с официална кореспонденция, както с БФК така, и с БФТ (Българска федерация по туризъм).

Велоклуб „Крива Спица“ е спортен клуб, член на Българска федерация по туризъм от 2011 година, изпълнява всички изисквания на Закона за физическото възпитание и спорта и е вписан в регистъра на лицензираните спортни клубове към Министерство на младежта и спорта, и има законовото право да организира спортни състезания по съответния вид спорт.

В нормативната база на БФК е вписано следното:

3.2.3. Притежателите на UCI лиценз нямат право на участие в прояви, които не са регистрирани в календара на БФК, календара на друга национална федерация или международния календар, или не са получили предварително изключение от това ограничение от БФК.
Източник: Наредба за провеждане на колоездачните състезания

Състезанията, организирани от Велоклуб „Крива Спица“, са вписани в Държавния спортен календарен план на Българска федерация по туризъм, което, съгласно цитираната точка от нормативната база на БФК, дава право на участие на всички лицензирани състезатели в БФК в проявите на Велоклуб „Крива Спица“.

В допълнение, проявите на Велоклуб “Крива Спица”, а именно – “101 Серпентини” и “24-часов маратон по планинско колоездене”, са в дисциплини, които не участват в ранглистите на БФК и не носят точки за тях.

Накратко казано, за велосипедните състезатели с UCI лиценз няма формална пречка да участват в състезанията на Крива спица, но не получават точки за ранг листите под шапката на БФК.

Оригиналното съобщение може да видите тук: https://kriva.org/za-litsenzite-i-krivite-sastezania/


Реклама

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>