Включете се в номинациите за „Хижа на годината 2023“ чрез MTB-BG.com!

Уважаеми читатели и приятели на планината,

MTB-BG.com бе поканен като партньор и номинираща организация в тазгодишния конкурс “Хижа на годината” – инициатива, стартирана през 2016 г. и възобновена с нова сила през 2023 г. от 360mag.bg.

Конкурсът “Хижа на годината” има за цел насочи общественото внимание към потенциала на природния туризъм и най-добрите хижи и заслони в България. Чрез специално изработена страница в интернет ползвателите на планински обекти за настаняване ще могат да изкажат своето мнение, наблюдения и препоръки и така да се определят най-добрите хижи в страната.

Основните цели на кампанията са две:
1. Да се популяризират хубавите планински бази и алтернативният туризъм като цяло.
2. Да се мотивират собственици и съдържатели на обекти в планината да подобрят туристическия си продукт.

От нас се очаква като общност от планински колоездачи да излъчим поне пет номинации за конкурса, пречупени през спецификите на хобито, което практикуваме, но също така в съзвучие и с общите критерии на конкурса. С други думи, добре е водеща роля в избора ви да имат неща, които правят дадена хижа или заслон подходящи и удобни за любителите на планинското колоездене (това могат да бъдат например наличието на маркуч за измиване на байковете или помещение за съхранението им, но също така и наличие на велотрасета в близост до хижата или пък разположението ѝ в близост до някакви популярни и важни маршрути). От друга страна, като се има предвид, че повечето планински колоездачи са и планинари в общ смисъл и практикуват наред с колоезденето и пешеходен туризъм, зимни спортове и други подобни занимания, няма никакъв проблем да отчетете и тези активности, когато предлагате номинациите си.

В конкурса са обособени следните категории за гласуване:

 • Хижа на годината с автомобилен достъп
  Хижи, достъпни с лек автомобил по асфалтов път или с лифт.
 • Хижа на годината без автомобилен достъп
  Хижи, до които не достига асфалтов път.
 • Заслон на годината (стопанисван)
  Заслони с обслужващ персонал.
 • Заслон на годината (нестопанисван)
  Заслони, които нямат постоянен персонал, приемащ туристи.
 • Хижа с най-добра кухня
  Хижи, предлагащи разнообразни и вкусни ястия, чайове и други напитки, както и добри условия за хранене (туристическа столова).
 • Хижа с найустойчиви практики
  Хижи, които използват щадящи околната среда практики – устойчиво управление на отпадъците (компостиране, рециклиране, повторна употреба, намаляване на отпадъците, избягване на материали за еднократна употреба, компостни тоалетни); енергия от възобновяем източници (фотоволтаични панели, микро-ВЕЦ, слънчеви колектори); пречиствателни станции за отпадни води; насърчаващи природозащитата и др. 
 • Рестарт– Награда за възстановяване
  Обекти, които са били възстановени през последните години и живеят нов живот благодарение на туристи, хижарите си и дружествата, които ги стопанисват.
 • Най-чиста хижа (награда на Karcher)
  Хижи, които се отличават с добра хигиена.
 • Обекти, които имат нужда от промяна – стопанисвана хижа
  Стопанисвани хижи, които не предлагат задоволителни условия за туристите, но биха могли да претърпят позитивна промяна.
 • Обекти, които имат нужда от промяна – изоставена хижа
  Хижи, които не функционират в момента, но би било добре да бъде възобновена дейността им и ако има нужда, да се ремонтират сградите им.
 • Обекти, които имат нужда от промяна – заслон
  Заслони (стопанисвани или нестопанисвани), които не предлагат задоволителни условия за туристите, но биха могли да претърпят позитивна промяна.

Във всяка от тези категории можем да номинираме минимум 5 обекта, но не е задължително да го правим за всяка от тях.

Основните критерии, заложени от организаторите на конкурса при номинациите, а след това и при гласуването, са следните:

– Хигиена – във и около хижата
– Условия за спане
– Водоснабдяване
– Отопление
– Вентилация
– Тоалетни
– Бани, топла вода
– Храна: готвене, условия за хранене, условия за приготвяне на храна
– Безопасност
– Информационни материали за района: карти, маршрути, информация за флората и фауната, както и за забележителни обекти в района
– Метеорологична информация
– Интернет достъп/обхват на мобилни оператори
– Допълнителни екстри: безплатен чай, периферна инфраструктура (беседки, пейки, маршрути и трасета, влекове)
– “Зелени” въведения: пречиствателни станции, използване на ВЕИ, успешно управление на отпадъците, екологични тоалетни и др.
– Хижар: Компетентност (да познава района и маршрутите, да знае как да реагира при възникнали ситуации), гостоприемство.

Как ще излъчим номинациите?

За да излъчим номинациите на MTB-BG.com, подготвих с помощта на Google формуляр-въпросник. В него всяка категория за гласуване е обособена като „въпрос“ на отделен ред с поле, в което може да въведете свободен текст. В това поле се очаква да напишете максимум 5 броя имена на обекти в съответната категория. Може обаче да въведете и само един обект или дори нито един. Ако желаете, може дори да включите някаква обосновка – тя би могла да изиграе роля, ако при равен брой гласове за няколко обекта трябва да бъдат избрани само някои от тях.

Всеки обект, посочен в дадена категория, ще има равна тежест за номинациите. За изпращане към организаторите ще избера петте обекта във всяка категория, които имат най-много гласове. Ако към някоя от категориите интересът е малък и не са предложени поне 10 различни обекта, може в нея да излъчим по-малък брой номинации.

Формулярът за излъчване на номинации може да попълните тук: https://forms.gle/tVzvYe1smeRvZyeaA.

Срокът за излъчване на номинации е 3 април, т.е. нямаме твърде много време! Излишно е да казвам, че колкото по-активни сте и колкото повече хора се включат, толкова по-адекватни ще бъдат номинациите от нашата общност. Така че, ако желаете да отличите и насърчите добрите хижи и заслони, особено от гледна точка на планинското колоездене, отделете няколко минути и попълнете формуляра. Предварително благодаря!

Самият конкурс ще започне на 15 май 2023 г.


Реклама

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>