Българска федерация колоездене – уебсайт, календар и писмо във връзка с коронавируса

Отскоро Българска федерация колоездене (БФК), която бе учредена в спешен порядък след колапса на БКС и получи лиценза си в началото на 2020 г., вече има уебсайт, който се намира на адрес http://bgcf.bg/. Той не е официално обявен, защото тепърва има да се пълни със съдържание, но в него вече има някои неща и новини, които са доста важни за спортното колоездене в страната.

Със сигурност най-дългоочаквана бе информацията за спортния календар. Той вече е въведен в сайта: http://bgcf.bg/календар/. Следва обаче да се има предвид, че с оглед на извънредното положение много от събитията в следващите 1-2 месеца няма да се проведат, т.е. ще бъдат отложени. Доколкото мога, ще съобщавам за тези случаи в МТБ-БГ.

Във връзка с коронавируса е и официалното писмо, което БФК адресира до своите членове, но и до останалите велоклубове в страната и цялата колоездачна общност. Най-добре е да го прочете в оригинал: http://bgcf.bg/официално-писмо-covid-19/. За всеки случай копирам върху най-важните моменти от него:
До 29.03.2020 г.:
1. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови спортни мероприятия на територията на Република България, в това число всички групови форми на тренировки и дейности на колоездачните клубове.
2. При възможност всички състезатели провеждат своята спортно-тренировъчна дейност самостоятелно по предварително зададената им програма, при засилени противоепидемични мерки. В тази връзка да се вземат мерки за ограничаване и степенуване на приоритетите за тренировъчния процес.
3. Клубовете да изготвят индивидуални планове за тренировка на състезателите (преминаване на облекчен режим на тренировка за поддържане на здравословна физическа формата и висок имунитет).

Контролът по изпълнението на заповедта се възлага на ръководствата и треньорите на съответните клубове.

Срокът и обхватът на мерките могат да бъде променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Реклама

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>