Песако – Мала църква по лЕвата пътека

Още през месец юни Ивайло Андреев ми изпрати това видео от една пътека в Рила, която е непозната за мен. Началото ѝ е от м. Песако над с. Мала църква, а спускането до него включва и доста черни пътища, при това от всякакъв тип – и по-изровени, и по-хубави. Така че ако трябва да обобщя, в това каране има от всичко – и технични участъци, и по-скоростни секции, а както ще видите, спускането е и с прилична дължина.

Реклама


Ако желаете да изпратите видеоклип за тази рубрика, тук е описано къде и как можете да го направите: http://www.mtb-bg.com/index.php/trails/trails-video/4774-trails-video-intro.