Интервю в края на сезона на байкпарк Боровец

Боян Шахов (Pupinator Productions) задава няколко въпроса на Николай Спасов, който е „главният“ в екипа от хора (предимно местни карачи), изграждащи и поддържащи през настоящия сезон трасетата в байкпарк Боровец. От интервюто ще научите не само какво бе изградено и започнато през този сезон, но и какво можем да очакваме през следващия (поне отчасти, защото някои неща ще бъдат изненада).

Реклама

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>