Борис Първанов | Погранично през вр. Ком

Борис Първанов ни изпрати това видео още преди няколко месеца, но поради сезонни съображения го публикуваме чак сега, защото скоро идва времето на подобни карания по билата на високите планини.

Освен че е красиво заради самите места, видеото онагледява по чудесен начин един маршрут, публикуван в МТБ-БГ от Петър Велков през 2016 г.: https://mtb-bg.com/index.php/trails/routes/4096-route-2016-pogranichno-prez-kom. Затова избрахме заглавие, което да съответства на него.

Реклама


Ако желаете да изпратите видеоклип за тази рубрика, тук е описано къде и как можете да го направите: http://www.mtb-bg.com/index.php/trails/trails-video/4774-trails-video-intro.