Българска колоездачна лига кани всички активни клубове и хора в редиците си

Почти всеки активно състезаващ се в последните години планински колоездач би трябвало да е чувал за Българските колоездачни серии. Малцина обаче може би знаят, че зад тях всъщност стои една организация, наречена Българска колоездачна лига (БКЛ).

Нейното начало бе поставено през 2015 г. (юридическата регистрация последва през 2016 г.) с желанието да се преодолеят проблемите около състезанията, произтичащи от продължаващите години наред неуредици в Българския колоездачен съюз, който по силата на Закона за спорта и съответния лиценз играе ролята на спортна федерация за колоездачния спорт. Някой веднага би казал, че БКЛ има ролята на „втори синод“, но това далеч не е така. В продължение на три състезателни сезона организацията доказа, че може да развива и поддържа устойчив и предвидим спортен календар в няколко дисциплини на планинското колоездене, при това както без съдействие от БКС, така и в сътрудничество с него. Така че целта на БКЛ не е да бъде „контра“ на някого, а просто да обедини хората, които са реални и дейни организатори на състезания, а и на други колоездачни събития и активности, за да могат взаимно да си помагат и да се координират при изработването на спортен календар, провеждането на мероприятия и изобщо при необходимост от общи действия. В този смисъл, и доколкото уставът на сдружението предвижда по-широк обхват на дейността, една такава организация има потенциал да се превърне в обединяваща структура за повечето колоездачни клубове в страната, а и за физически лица, които желаят да подпомагат дейността и заложените цели.

В тази връзка, преди предстоящото Общо събрание (на 18.01.2018 г.), Българската колоездачна лига отправя покана към всички клубове и физически лица, които биха пожелали да станат членове на сдружението, да се присъединят към него.

Уважаеми приятели и колеги,

Обръщаме се към вас с покана за взаимопомощ и сътрудничество.

Както голяма част от привържениците на планинското колоездене знаят, през последните няколко години календарът със събития се обединява около Българска колоездачна лига (БКЛ), под името “Български колоездачни серии” www.race-series.com

Ние от Българска колоездачна лига имаме за цел да подпомагаме развитието на колоезденето в България във всичките му форми. Започнахме от планинското колоездене, обединени около идеята през 2015 г., защото то е нашата страст и желаем да спомогнем за устойчивото му развитие, независимо от перипетиите, през които преминава.

За изминалите няколко години успяхме с общи усилия да обединим състезателните мероприятия в общ календар. За пръв път от възникването на планинското колоездене, в България има състезателен календар, който е готов от предходната година и до голяма степен съобразен с всички мероприятия в България и с по-мащабните в чужбина.

Дружно доказахме, че общите усилия оказват силно положително влияние върху развитието на спорта като цяло. През този период се организираха и множество детски мероприятия, които спомагат за пробуждане на интереса у подрастващите.

Наша основна цел е да се разрастнем и да обхванем всички видове колоездене чрез приемането на нови членове, развиващи колоездачния спорт. Тези членове може да са физически или юридически лица, които са готови да съдействат за постигането на целите на Българска колоездачна лига.

С настоящата покана се надяваме клубове, развиващи всички видове колоездене, да ни подкрепят и заедно да разширим обхвата и потенцала на БКЛ. Клубовете, имащи желание да станат част от нас, могат да вземат участие в предстоящото Общо събрание на БКЛ, което ще се проведе на 18.01.2018 г. с начален  час 13:30 на адрес: София, ул. „Княз Борис” No.73, зала 73.

За членство в БКЛ е нужо да се попълни молба-декларация и да се заплати годишен членски внос 50 лв. Членският внос може да се внесе до края на 2018 г. Молбата, устава на сдружението, покана за провеждане на ОС и презентация за постигнатото до началото на 2017 г. можете да намерите тук.
Попълнената молба декларация трябва да се изпрати до председателя на Управителния Съвет на БКЛ на адрес [email protected]

С уважение,

Председател на УС на БКЛ

Антон Настев

Реклама

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>