Курс Първа помощ в планината и по време на пътуване – юни 2016

Клуб на пътешественика организира този курс за всеки, който иска да придобие известни знания и умения за справяне в критични/застрашаващи живота и здравето ситуации, а също и при далеч по-често срещаните при планинското колоездене леки травми и наранявания. В следващите редове ще намерите подробностите за месец юни.

Курс „Първа помощ в планината и по време на пътуване“
Дати: 02, 09, 16 и 23 ЮНИ 2016

През 2015 година решихме да модифицираме методиката на курса, за да може всеки един, който завърши курса, да изгради по-трайни знания, които да са прибрани в правилното чекмедже на нашия мозък и ако моментът за действие настъпи, действията да са точни и методични.

След успешно проведения експеримент през ноември запазваме нововъведения стил с хорариум от 15 учебни часа, но те ще са разпределени в 4 вечерни занятия, по едно на седмица. Освен лекционен материал и много практика към заниманията, добавяме задачи и казуси, с които групата и всеки един участник ще трябва да се занимава във времето между лекциите.

Курсът продължава да бъде подходящ както за хора, жадни за нови знания, така и за тези, които искат да опреснят вече наученото.

Курсът ще се проведе в 4 вечерни занимания /общо 15 учебни часа/ .
–––––––––––––––––––––––––––––
В рамките на курса ще се покрият теоретични знания свързани с:
1. Основни познания по анатомия и физиология.
2. Последователност на изследване на пострадал.
3. Кардио-пулмонална ресусцитация (Basic life support).
4. Чуждо тяло в горни дихателни пътища.
5. Удавяне.
6. Рани – методи за временно кръвоспиране и обработка на раните.
7. Травми на опорно-двигателния апарат.
8. Термични увреждания на организма.
9. Електротравма.
10. Увреждания, свързани с голяма надморска височина.
11. Долекарска помощ при лавинни инциденти.
12. Травма при висене.
13. Долекарска помощ при спешни състояния при вътрешни, хирургични и неврологични заболявания.
14. Правила за транспортиране на пострадал в планината.
15. Хранене в планината.
16. Съдържание на лична аптечка.

Практически занимания:
– всеки един ще отработи техника на сърдечно реанимиране с манекен, обследване на пострадал и различни видове превръзки и обездвижвания.
–––––––––––––––––––––––––––––
Дати: 02, 09, 16 и 23 ЮНИ 2016
Час: 19,00 ч. – 21,30 ч.
–––––––––––––––––––––––––––––
Такса за участие: 90 лева
Таксата може да бъде платена по банков път на Сдружение „Клуб на пътешественика“ в УниКредит БулБанк: BG48 UNCR 7000 1522 4946 19 BIC: UNCRBGSF или в брой в „Клуб на пътешественика” на ул.Сердика 19 от 18.00 до 22.00 от понеделник до събота.
–––––––––––––––––––––––––––––
Краен срок за записване 25.05.2016!
Официалното записване става при плащане на 50% от таксата до крайния срок за записване.
–––––––––––––––––––––––––––––
Курсът ще се състои при минимум 10 участника и с не повече от 16!

Място на провеждане: Клуб на пътешественика /ул.Сердика 19/

Записване, въпроси и коментари на: [email protected] или на 0882 29 28 77
–––––––––––––––––––––––––––––
Инструктор: Бенжамен Ментешев – лекар и планински спасител
Асистент: Анастас Шипков
–––––––––––––––––––––––––––––
Формуляр за участие може да изтеглите от линка и да ни пратите обратно попълнен на [email protected], https://dl.dropboxusercontent.com/u/105819835/application%20form_first%20aid.doc