МТБ-БГ представя: Изпитателни отсечки

През 2016 г. поставяме началото на нова рубрика, която ще е пряко свързана и подпомагаща рубриката „Изпробвано“, но наред с това в много случаи ще има и важно самостоятелно значение. Надяваме се, че този експеримент, който започваме, ще е едновременно интересен, забавен и полезен за читателите ни, като ще даде една по-обективна база за сравнение между различните велосипеди, които получаваме за тестване.


Идеята е съвсем проста, не е нова и сега дори ме е яд, че толкова късно се заех да я превърна в реалност. Избрах няколко маршрута в близост до София, които карам най-често, и обособих в техните рамки отделни отсечки с определени характеристики, по които ще засичам времето за преминаване с всеки тестов велосипед, който получаваме за проба. По-надолу всяка изпитателна отсечка ще бъде представена с GPS следа, карта, основни характеристики и таблица, в която ще бъдат въвеждани резултатите за всеки байк, който е бил каран по нея. Наред с това в рубриката ще бъдат публикувани отделни статии за всеки велосипед, в които също ще ги има резултатите от карането му по изпитателните отсечки заедно с кратък коментари впечатления за някои неща, които не могат да станат ясни директно от времената за преминаване (например натрупаната умора при спусканията).

Преди да преминем към детайлите за отсечките, ето синтезирано няколко неща, които е важно да знаете:

– За да се постигне някакво начално ниво на обективност, всички времена ще бъдат измервани с хронометър при каране от един и същи човек (Любомир Ботушаров) и при сходни условия (сухо до леко влажно и/или кално само на отделни места).

– Отсечките засега са девет и са подбрани така, че да са различни по характер и да не са прекалено дълги, за да не се явява натрупаната умора или моментната форма решаващ фактор. Възможно е в бъдеще да бъдат добавени още отсечки.

– Четири от отсечките са с изкачване, пет са със спускане. Три от пътеките за спускане са със средна техническа трудност (Т3), другите две са с висока техническа трудност (Т4).

– Две от отсечките за изкачване (тези над Герман/Панчарево) са кратки и интензивни, т.е. при тях карането ще е с високо темпо, но стабилно и постоянно, а не максимално, за да не се влиза в режим на преумора. Другите две отсечки за изкачване (над Локорско) са по-дълги и при тях темпото ще е все така равномерно, но средно като натоварване, т.е. не толкова интензивно, колкото при по-кратките.

– При отсечките за спускане винаги ще гоня максималната безопасна скорост, т.е. ще карам в режим, който използвам при ендуро състезанията – колкото мога по-бързо в рамките на сигурността, без изсилвания, които могат да доведат до напускане на пътеката, падане и други подобни неща.

– При отсечките за спускане в таблицата ще има колони „Реално време“, „Корекция“ и „Виртуално време“. Първата колона е реално отчетеното с хронометъра време. В графата „Корекция“ в някои случаи ще изваждам определен брой секунди, които са били „изгубени“ заради едно или друго обстоятелство, което е довело до леко забавяне на скоростта – например паднало дърво, среща с други ползватели на пътеката и др. По този начин ще се получава стойността в полето „Виртуално време“, която отразява потенциално най-доброто време за този велосипед в дадения момент. В случай на спукана гума, падане или друго сериозно прекъсване, карането ще бъде повтаряно, а не коригирано.

– При отсечките за спускане всеки велосипед се кара със свалена по-ниско седалка, доколкото позволяват рамката и дължината на кола. При байкове, чиито кол за седалка не позволява достатъчно понижение, може да бъде използван друг кол или понижаващ кол, което се отбелязва в статията за съответния велосипед. Ако по някаква причина понижаването на седалката е невъзможно и се кара с висока седалка, това също се отбелязва както в статията за конкретния велосипед, така и в данните долу (общата статия).

– Всички отсечки са подбрани така, че да са предимно сухи или само леко влажни през почти цялата година, т.е. да не се влияят значително от метеорологичните условия.

– Всеки тестов велосипед ще бъде каран поне по 6-7 от отсечките, но не задължително по всички. Последното би означавало в даден момент да карам само и единствено по тези пътеки – колкото и да ги обичам, не смятам да стигам чак дотам. Във всички случаи обаче, поне по отношение на спускането, всеки велосипед ще бъде каран минимум по една от по-трудните отсечки (Локорско или Кладница) и по една от по-лесните (Панчарево или Кътина).

– Евентуални промени в окомплектовката на велосипедите, както и това дали са карани с платформени педали, или с автомати, ще бъдат отбелязвани в статиите за всеки велосипед.

– По изпитателните отсечки ще бъдат карани и велосипеди, за които няма да бъдат публикувани пълни ревюта в сайта, но ще бъдат публикувани кратки статии в настоящата рубрика. Освен това статиите в настоящата рубрика няма да са синхронизирани с  ревютата в раздел „Изпробвано“, т.е. може да се появяват по-рано или по-късно от тях според случая.

– В темата във форума всеки е добре дошъл да сподели и свои резултати от отсечките – просто за да е по-забавно, а ако някой има често достъп до различни велосипеди, с които да се пробва, може да бъде и много полезно.

– И накрая – ако се засечем с някой познат по някоя от тези пътеки и аз само поздравя, без да спирам, моля предварително за извинение – това ще значи, че карам за време по някоя от изпитателните отсечки. 🙂

Реклама

Ето ги и самите изпитателни отсечки с данните за велосипедите, пробвани на тях:

Панчарево 1 (прекратена)

Засичането на време по тази отсечка е прекратено. За подробности вижте тук: http://www.mtb-bg.com/index.php/products/test-trails/4535-test-trails-changes-november-2016.

Тип: ИЗКАЧВАНЕ
Дължина: 2.1 км
Положителна денивелация: 129 метра
Отрицателна денивелация: 16 метра
Описание и особености:
Кратко, но интензивно изкачване от площада на с. Герман до началото на пътеката към ВЕЦ „Кокаляне“. В началото отсечката започва с много стръмно и напрягащо изкачване по асфалт до близката вилна зона. В нея улицата се изравнява и дори за кратко с спуска в един дол, след което преминава в черен път/широка алея и след още едно кратко, но стръмно изкачване, се изравнява в последните няколкостотин метра. Тази изпитателна отсечка е за интензивно каране нагоре и освен всичко друго би могла да покаже какъв запас от сили остава при съответния велосипед след първата стръмна и интензивна половина.


РЕЗУЛТАТИ

Велосипед
марка и модел
Дата
Време
(минути)
Състояние на отсечката и други бележки
Oryx T-140
16.06.2016
10:34
Сух асфалт, суха или влажна почва. Заключени вилка и заден амортисьор.
Cross Fusion 29 2016
03.06.2016
11:01
Сух асфалт, влажна почва. Заключена вилка.
Shockblaze KRS Pro 27.5 2016
07.04.2016 10:21
Сух асфалт, суха почва. Заключена вилка.
Shockblaze Trace Race 2016
17.03.2016 11:22
Сух асфалт, леко влажна почва в гората, отделни локви с кал.
Заключено окачване.
Shockblaze R5 29 2016
23.02.2016
11:47
Сух асфалт, леко влажна почва в гората, отделни локви с кал.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХ
ХХХХХХХ
Прекратена – за подробности виж ТУК.

Панчарево 2 (прекратена)

Засичането на време по тази отсечка е прекратено. За подробности вижте тук: http://www.mtb-bg.com/index.php/products/test-trails/4535-test-trails-changes-november-2016.

Тип: СПУСКАНЕ
Дължина: 1.9 км
Положителна денивелация: 10 метра
Отрицателна денивелация: 109 метра
Описание и особености:
Един от първите маршрути, описани в МТБ-БГ, не случайно носи името „Зиг-Заг“. Пътеката към ВЕЦ „Кокаляне“, подсичаща панорамно склона над яз. Панчарево, е предимно гладка и бърза, с доста завои, които от един момент нататък стават особено остри и, ако се кара на скорост, доста трудни. През по-голямата част от годината настилката е суха и хлъзгава. Основната цел на тази отсечка е да покаже кои велосипеди завиват по-добре, макар че резултатите могат донякъде да бъдат компрометирани от наличието на повече прави и равни участъци в началото, както и на едно кратко изкачване – тези части от пътеката могат да дадат предимство на леките, лесно ускоряващи се байкове и на твърдаците.

Затова тази отсечка е разделена на две части, т.е. освен време за цялата отсечка, ще бъдат посочвани времена и за двете ѝ части. Първата част е с дължина 700 м и е с повече равни участъци, дори с едно кратко изкачване. Втората част е дълга 1.2 км, наклонът е само надолу и точно тук са най-много и най-остри завоите.


РЕЗУЛТАТИ (цялата отсечка)

Велосипед
марка и модел
Дата Реално време
(минути)
Корекция
(секунди)
Виртуално време
(минути)
Състояние на отсечката и други бележки


Oryx T-140 16.06.2016 04:26
4
04:22
Суха или влажна почва, на места отделни локви и кал.
Cross Fusion 29 2016
03.06.2016 04:46
3
04:43
Влажна почва с перфектно сцепление, отделни участъци с малко кал.
Заради надвесено дърво в един от най-тесните участъци на пътеката се наложи да мина по-бавно и внимателно от обикновено.
Shockblaze KRS Pro 27.5 2016
07.04.2016
04:15
0
04:15
Суха почва.
Shockblaze Trace Race 2016
17.03.2016
04:33
8
04:25
Суха или леко влажна почва, но в началото с няколко кални участъка в равните части, което доведе до сериозно забавяне. 
Среща с пешеходци точно между два от най-острите завои също доведе до съществено забавяне, защото се наложи за момент да спра. Затова корекцията е доста голяма.
Shockblaze R5 29 2016 23.02.2016 04:33 3
04:30
Суха или леко влажна почва, отделни петна с кал, но сравнително гъста и не много хлъзгава.
Паднало дърво през пътеката в долната част – минава се без слизане, но води до леко забавяне.
Една среща с други ползватели на пътеката също доведе до минимално забавяне.
ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХ
ХХХХХХХ
ХХХХХХХ
ХХХХХХХХ
Прекратена – за подробности виж ТУК.

РЕЗУЛТАТИ (първата част)

Велосипед
марка и модел
Дата Реално време
(минути)
Корекция
(секунди)
Виртуално време
(минути)
Състояние на отсечката и други бележки
Oryx T-140 16.06.2016 01:47
2
01:45 Суха или влажна почва, на места отделни локви и кал.
Cross Fusion 29 2016
03.06.2016 01:56
3
01:53
Влажна почва с перфектно сцепление, отделни участъци с малко кал.
Заради надвесено дърво в един от най-тесните участъци на пътеката се наложи да мина по-бавно и внимателно от обикновено.
Shockblaze KRS Pro 27.5 2016
07.04.2016 01:38
0
01:38
Суха почва.
Shockblaze Trace Race 2016
17.03.2016
01:59
4
01:55
Суха или леко влажна почва, но в началото с няколко кални участъка в равните части, което доведе до сериозно забавяне.
Shockblaze R5 29 2016 23.02.2016 01:54 0 01:54 Суха или леко влажна почва, отделни петна с кал, но сравнително гъста и не много хлъзгава.
ХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХ
ХХХХХХХ
ХХХХХХХ
ХХХХХХХХ
Прекратена – за подробности виж ТУК.

РЕЗУЛТАТИ (втората част)

Велосипед
марка и модел
Дата Реално време
(минути)
Корекция
(секунди)
Виртуално време
(минути)
Състояние на отсечката и други бележки
Oryx T-140 16.06.2016 02:39 2
02:37
Суха или влажна почва с перфектно сцепление.
Cross Fusion 29 2016
03.06.2016 02:50
0
02:50
Влажна почва с перфектно сцепление.
Shockblaze KRS Pro 27.5 2016
07.04.2016 02:37
0
02:37
Суха почва.
Shockblaze Trace Race 2016
17.03.2016
02:34
4
02:30
Среща с пешеходци точно между два от най-острите завои  доведе до съществено забавяне, защото се наложи за момент да спра.
Shockblaze R5 29 2016 23.02.2016 02:39 3 02:36 Паднало дърво през пътеката в долната част – минава се без слизане, но води до леко забавяне.
Една среща с други ползватели на пътеката също доведе до минимално забавяне.
ХХХХХХХХХ
ХХХХХХХ
ХХХХХХХ
ХХХХХХ
ХХХХХХХХ
Прекратена – за подробности виж ТУК.

Панчарево 3

Тип: ИЗКАЧВАНЕ
Дължина: 1.9 км
Положителна денивелация: 109 метра
Отрицателна денивелация: 10 метра
Описание и особености:
Абсолютно същата пътека със завоите към ВЕЦ „Кокаляне“, само че карана наобратно. Изкачването ми по нея винаги е било интензивно – самата пътека с извивките си те кара да натискаш педалите по-силно от обикновено. Наклонът на повечето места е равномерен и не прекалено стръмен, но има и 2-3 по-предизвикателни участъка. Има също така някои равни секции и едно кратко спускане. Тази отсечка ще ни дава основна информацията за качествата на велосипеда при изкачване по пресечен терен с постоянен наклон.


РЕЗУЛТАТИ

Велосипед
марка и модел
Дата Време
(минути)
Състояние на отсечката и други бележки
Ram HT1 2017
11.04.2017
09:20
Суха почва. Отключена вилка.
Cross Euphoria 29 2017 21.03.2017
09:05
Суха почва. Отключена вилка.
Cannondale Habit SE
25.11.2016 10:10
На места суха, на места влажна почва. Без кал.  Отключена вилка, заден амортисьор на средна позиция (платформа).
Pulse ST1 11.11.2016
09:28
Мокра почва. Отключена вилка. Платформени педали.
Oryx T-140 16.06.2016 09:36
Суха или влажна почва. Отключено окачване (вилка и заден амортисьор).
Cross Fusion 29 2016
03.06.2016 09:58
Влажна почва. Отключена вилка.
Shockblaze KRS Pro 27.5 2016
07.04.2016 09:22
Суха почва. Отключена вилка.
Shockblaze Trace Race 2016
17.03.2016 10:52
Суха или леко влажна почва, с няколко кални участъка в края, в равните части, което не доведе до сериозно забавяне.
Отключено окачване.
Shockblaze R5 29 2016
23.02.2016 11:18 Суха или леко влажна почва, отделни петна с кал, но сравнително гъста и не много хлъзгава.
Паднало дърво през пътеката в долната част – минава се без слизане, не води до забавяне.

Панчарево 4

Тип: СПУСКАНЕ
Дължина: 953 метра
Положителна денивелация: 0 метра
Отрицателна денивелация: 108 метра
Описание и особености:
Една от най-хубавите и игриви пътечки край София, описана е отчасти и в този маршрут: http://www.mtb-bg.com/index.php/trails/routes/115-route027. Там обаче пътеката продължава към стената на язовира, а тук, в изпитателната отсечка, се отклоняваме по една друга пътечка с остри серпентини и още по-тясна, която завършва с едно стръмно „изсипване“ на пътя покрай язовира. Отсечката е кратка, но това позволява да се кара интензивно. През цялото време от лявата страна има стръмен склон, който не предразполага към грешки, а завоите са остри и вълнуващи, като настилката почти винаги е съвсем суха, а на места и плашещо хлъзгава. Тази изпитателна отсечка би дала най-добра представа как се справя даден велосипед на игриви пътеки, които са разнообразни, но не много трудни.


РЕЗУЛТАТИ

Велосипед
марка и модел
Дата Реално време
(минути)
Корекция
(секунди)
Виртуално време
(минути)
Състояние на отсечката и други бележки


Ram HT1 2017
11.04.2017 02:40
0
02:40
Суха почва.
Cross Euphoria 29 2017
21.03.2017
02:46
3
02:43
Суха почва. Проблем със спирачките в края, заради който се наложи да спусна последната стръмнина съвсем бавно.
Cannondale Habit SE
25.11.2016
02:38
0
02:38
Предимно суха почва.
Pulse ST1
14.10.2016
02:42
0
02:42
Влажна почва, добро сцепление.
Oryx T-140 16.06.2016 02:36
0
02:36
Суха, на места леко влажна почва, една локва с кал.
Cross Fusion 29 2016
03.06.2016 02:47
0
02:47
Суха, на места леко влажна почва.
Shockblaze KRS Pro 27.5 2016
22.04.2016
02:49
10
02:39
Суха почва. Среща с пешеходци, заради която изгубих много време, затова е и голямата корекция.
Shockblaze Trace Race 2016
17.03.2016 02:31
0
02:31
Предимно суха почва, отделни петна с влага или засъхваща кал.
Shockblaze R5 29 2016
23.02.2016 02:36 0 02:36 Предимно суха почва, отделни петна с влага или засъхваща кал.

Локорско 1

Тип: ИЗКАЧВАНЕ
Дължина: 2.9 км
Положителна денивелация: 236 метра
Отрицателна денивелация: 1 метър
Описание и особености:
Изкачване основно по асфалт, но доста стръмен на някои места. Последните 200-300 м са по черен път, също стръмен. В този си вид отсечката дава информация главно за качествата на велосипеда при изкачване по твърди и гладки настилки, с постоянен и сериозен наклон. За разлика от отсечките над Панчарево обаче, тук темпото ще е по-леко и умерено, без влагане на много сила.


РЕЗУЛТАТИ

Велосипед
марка и модел
Дата Време
(минути)
Състояние на отсечката и други бележки
Ram HT1 2017
26.04.2017
17:26
Сух асфалт и суха почва. Заключена вилка.
Cross Xtend Plus 2017
25.03.2017 17:18 Сух асфалт и суха почва. Заключена вилка.
Cross Euphoria 29 2017
23.03.2017
16:59
Сух асфалт и суха почва. Заключена вилка.
Cannondale Habit SE
24.11.2016 17:24
Сух асфалт и суха почва. Заключена вилка и заден амортисьор.
Pulse ST1
20.10.2016
18:19
Сух асфалт, мокра почва, заключена вилка.
Cross Fusion 29 2016
01.06.2016
18:10
Сух асфалт, суха почва, заключена вилка.
Shockblaze KRS Pro 27.5 2016
31.03.2016 17:41
Сух асфалт и суха почва. Заключена вилка.
Shockblaze Trace Race 2016
20.03.2016
19:00 Сух асфалт и суха почва. Заключено окачване.
Shockblaze R5 29 2016
03.03.2016 19:50 Сух асфалт, влажна почва по черния път. 

Локорско 2

Тип: ИЗКАЧВАНЕ
Дължина: 3.7 км
Положителна денивелация: 144 метра
Отрицателна денивелация: 30 метра
Описание и особености:
Втората част от изкачването над Локорско е изцяло по хубави черни пътища, като само в началото има един доста стръмен участък, след което преобладават секциите с лек наклон, като има дори и някои съвсем равни, бързи части. В един-два горски участъка се задържа кал почти целогодишно, но в по-голямата дължина настилката е такава, че бързо изсъхва и се оттича, а дори и в мокро време изкачването не е проблем. Всичко това прави отсечката подходяща за оценяване на велосипедите в условията на бързи и леки изкачвания с променлив наклон, при които лекотата и ускорението имат важно значение.


РЕЗУЛТАТИ

Велосипед
марка и модел
Дата Време
(минути)
Състояние на отсечката и други бележки
Ram HT1 2017
26.04.2017 15:23
Суха почва. Отключена вилка.
Cross Xtend Plus 2017
25.03.2017 15:03
Суха почва. Отключена вилка.
Cross Euphoria 29 2017
23.03.2017
14:54
Суха почва навсякъде. Отключена вилка.
Cannondale Habit SE
24.11.2016 16:29
Предимно суха почва, кал на обичайните места. Отключена вилка, заден амортисьор на средна позиция (платформа).
Pulse ST1
20.10.2016
16:32
Влажна почва, малко по-трудна за въртене; отделни локви на обичайните места. Отключена вилка.
Cross Fusion 29 2016
01.06.2016 15:45
Суха почва, отделни локви на обичайните места. Отключена вилка.
Shockblaze KRS Pro 27.5 2016
31.03.2016 16:03
Предимно суха почва, само на обичайните места локви с малко кал около тях. Отключена вилка.
Shockblaze Trace Race 2016
20.03.2016 16:30 Предимно суха почва, само на обичайните места локви с малко кал около тях. Отключено окачване.
Shockblaze R5 29 2016
03.03.2016 17:30
Сухи или леко влажни черни пътища с кал в сенчестите, равни, горски участъци.  

Локорско 3

Тип: СПУСКАНЕ
Дължина: 1.7 км
Положителна денивелация: 0 метра
Отрицателна денивелация: 201 метра
Описание и особености:
Каквото и да напиша за качествата на пътеката над Локорско, хем ще е малко, хем ще е напълно излишно, защото почти всеки планински колоездач най-малкото вече е чувал нещичко за нея, а мнозина са я пробвали поне веднъж. В цялост тя е много забавна и технична, но особено важна е втората ѝ половина, откритата част, където пътеката се провира със завои между храстите и подскача от скала на скала по един склон, който почти целогодишно е сух и годен за каране. Не е случайно, че тази изпитателна отсечка обхваща само тази втора половина на пътеката – изключихме горната част, тъй като тя е по-равна, а и много по-често е кална, защото е скрита на сянка в гората. Затова нея ще използваме за загрявка и достигане до старта, а самата изпитателна отсечка би трябвало да даде възможно най-ясна представа за качествата на всеки велосипед при каране по технични и сравнително груби пътеки, но не прекалено спънати и бавни. Тук ще си проличава отчетливо кои байкове са най-добри в посока надолу.


РЕЗУЛТАТИ

Велосипед
марка и модел
Дата Реално време
(минути)
Корекция
(секунди)
Виртуално време
(минути)
Състояние на отсечката и други бележки


Ram HT1 2017
26.04.2017 04:12
0
04:12
Суха почва и скали.
Cross Xtend Plus 2017
25.03.2017 04:07 0
04:07 Суха почва и скали.
Cannondale Habit SE
24.11.2016
04:07
0
04:07
Суха почва, сухи скали.
Pulse ST1 20.10.2016
04:26
0
04:26
Суха, на места влажна почва. Сухи скали.
Cross Fusion 29 2016
01.06.2016 04:30
0
04:30
Суха почва, сухи скали.
Shockblaze KRS Pro 27.5 2016
31.03.2016
04:34
0
04:34
Изцяло суха почва и скали.
Shockblaze Trace Race 2016
20.03.2016 04:10
0
04:10
Изцяло суха почва и скали.
Shockblaze R5 29 2016
03.03.2016 04:53 0 04:53

Суха или леко влажна почва, отлично сцепление.
Имаше среща с мотористи, но беше широко и се разминахме без забавяне.

Кътина

Тип: СПУСКАНЕ
Дължина: 1.7 км
Положителна денивелация: 3 метра
Отрицателна денивелация: 234 метра
Описание и особености:
Това е една много, много интересна отсечка по пътека, която преоткрихме през есента на 2015 г. , която вероятно ще доведе до много близки резултати за велосипеди, които по принцип коренно се различават. Това е така, защото отсечката може условно да бъде разделена на четири части. В първата се кара доста бързо, с леки завои, но и с предимно лек наклон, който изисква педалиране. Тук леките велосипеди биха имали известно предимство заради бързото ускорение и безпроблемния терен. След това пътеката рязко става по-технична, влизайки в едно дере, макар че това е сравнително кратък участък. Третата част е тясна лъкатушеща горска пътека, на много места със страничен наклон, и не много стръмна, така че поддържането на висока скорост отново изисква педалиране. Последната част е коренно различна – по-стръмна, с големи обли камъни и различни линии, с някои резки промени в посоката и по-спънати секции. В цялост пътеката е изключително разнообразна и предимно суха, макар че след обилен дъжд или в ранна пролет може да има и малко кал, но без реално да влошава условията за каране. Макар общото усещане да не е за стръмен наклон, отрицателната денивелация тук е дори повече, отколкото при отсечката над Локорско, макар че пътеката над Кътина определено е по-бърза и лесна.


РЕЗУЛТАТИ

Велосипед
марка и модел
Дата Реално време
(минути)
Корекция
(секунди)
Виртуално време
(минути)
Състояние на отсечката и други бележки


Ram HT1 2017
26.04.2017 04:04
3
04:01
Суха почва.
Cross Xtend Plus 2017
25.03.2017
03:55
0
03:55 Суха почва.
Pulse ST1
2010.2016
04:08
0
04:08
Суха почва, само на места леко влажна. Идеално сцепление.
Cross Fusion 29 2016
01.06.2016 04:06
0
04:06
Суха почва.
Shockblaze KRS Pro 27.5 2016
22.03.2016
03:55
0
03:55
Изцяло суха почва, идеално сцепление.
Shockblaze Trace Race 2016
20.03.2016 03:46
0
03:46
Суха почва, само един участък с малко вода по пътеката, не се отрази на скоростта.
Shockblaze R5 29 2016
06.03.2016 04:36 5 04:31

Суха или влажна почва, отлично сцепление на повечето места, малко кал в отделни участъци, без да води до съществено забавяне.
В долната част имаше паднало над пътеката дърво, както и 1-2 обрасли участъка, които доведоха до леко забавяне.
На едно място за момент избрах грешна (заобикаляща) линия, което също доведе до минимално забавяне.

Кладница

Тип: СПУСКАНЕ
Дължина: 925 метра
Положителна денивелация: 0 метра
Отрицателна денивелация: 174 метра
Описание и особености:
Още една кратка, но съдържателна отсечка за спускане. Фактът, че при нея средният наклон е най-голям, показва достатъчно красноречиво, че става дума за технична пътека, като това важи особено силно за долната част, която е стръмна, с големи и не много стабилни камъни, и би представлявала сериозно изпитание за велосипеди, чиято стихия не е спускането. В първата си част пътеката не е трудна, но пък е тясна и засукана, така че не е и много бърза. Наред с отсечката Локорско 3, пътеката над Кладница ще е главният ориентир за качествата на байковете при каране надолу.


РЕЗУЛТАТИ

Велосипед
марка и модел
Дата Реално време
(минути)
Корекция
(секунди)
Виртуално време
(минути)
Състояние на отсечката и други бележки


Cross Fusion 29 2016
01.06.2016 03:10
0
03:10
Суха почва.
Shockblaze Trace Race 2016
18.03.2016 02:43 12 02:31
Съвсем леко влажна почва, идеално сцепление.
Паднало на височина дърво в последната част ме забави много, затова се наложи да сложа голяма корекция.

Вашите мнения, впечатления, резултати и т.н. по отношение на изпитателните отсечки, описани в тази статия, и велосипеди, карани по тях, можете да споделяте в тази тема във форума: http://www.mtb-bg.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=181310. В нея ще бъдат публикувани и връзките към отделните статии в тази рубрика.

Комплект от GPS следи с всички изпитателни отсечки можете да изтеглите тук: test-trails.zip

Оставете отговор

XHTML: Можете да използвате следните маркери: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>