Протест пред Съдебната палата във връзка с БКС – 26.01.2016 г.

Можех ли някога да предполагам, че ще ми се наложи като автор в сайт за планинско колоездене да чета и публикувам съдебни актове? Едва ли, но ето, че и до това се стигна!

Българската съдебна система е в състояние да поднесе невероятни изненади и точно затова ще стане дума в следващите редове. Първо прочетете това писмо:

Както се вижда, именно то е поканата за протест. Подписано е от т.нар. „ново“ ръководство на Българския колоездачен съюз, т.е. от хората, които бяха избрани за председател и секретар на БКС на Общото събрание (ОС), проведено на 14.03.2014 г. Това ново ръководство така и не е встъпило в длъжност, не е вписано от съда, защото един колоездачен клуб обжалва решението на Общото събрание и започна съдебен процес, което винаги отнема известно време. И точно когато този съдебен спор уж приключи, се появи „ново двайсе“, какъвто е изразът за подобни изненади в реалния живот, далеч от юридическия език на съдилищата.

В горното писмо не е казано изрично, но на 26.01.2016 г. Софийският градски съд е насрочил открито заседание по делото, чиито предмет е жалбата срещу решението на ОС на БКС. Поне аз така разбрах от допълнителни запитвания, които направих. Логичният въпрос е защо трябва да ни изненадва подобно развитие на процеса?

За малцината ни читатели, които са юристи по образование, вероятно ще представлява интерес да прочетат следното:
Определение на Върховния касационен съд от 20.10.2015 г.
(в писмото актът на съда погрешно е наречен „Решение“, но това са чисто юридически детайли без съществено значение в случая)

Това Определение е произнесено като последна инстанция при обжалване на:
Определение №1573/09.06.2015 г. на Софийския апелативен съд

За хората без юридически познания ще се наложи аз да преразкажа съдебната сага до момента, която всеки може да сглоби от цитираните съдебни актове:

След Общото събрание на БКС от 14.03.2014 г. Сдружение „Софийски колоездачен клуб 1889” подава искова молба за отмяна на решенията на Общото събрание.
С разпореждане от 21.11.2014 г. първоинстанционният съд е оставил без движение исковата молба, като е предоставил възможност в 1-седмичен срок от уведомяването да бъдат отстранени недостатъци по нея.
Съобщението за това разпореждане е връчено на ищеца на 09.12.2014 г., т.е. от този момент започва да тече даденият в него срок. В посочения срок ищецът не е подал молба нито за отстраняване на нередностите, нито за удължаване на срока.
На 22.12.2014 г. ответникът (Български колоездачен съюз, но предполагам, че в случая става дума за новото му ръководство) е  направил искане за отвод на съдията-докладчик, въз основа на което с Определение от 12.01.20145 г. съдията е направила искания отвод. Обърнете внимание, че всичко това става, след като на практика ищецът вече е пропуснал срока да поправи нередностите в исковата молба.
Определеният нов съдия-докладчик с Разпореждане №487/14.01.2015 г.  е върнал исковата молба, поради неизпълнение в дадения срок на указанията на съда за отстраняване на нередовностите в нея.
С това производството пред първоинстанционния съд би трябвало да приключи, без изобщо да се разглежда делото по същество, тъй като ищецът не е спазил указанията на съда и не си е оправил исковата молба в определения за това срок.
Разбира се, ищецът има право да обжалва подобно разпореждане и прави точно това. Той се позовава на факта, че след като по делото има нов докладчик, той е трябвало да разгледа наново исковата молба и да му изпрати наново указания за отстраняване на нередностите в нея.
Обжалването е пред Софийския апелативен съд, който постановява, че разпореждането на първоинстанционния съд за връщане на исковата молба е правилно.
Ищецът обжалва това определение пред Върховния касационен съд, но той не допуска касационната жалба, с което на практика решението на апелативния съд влиза в сила, а с това и разпореждането на първоинстанционния съд. 

И ето тук, според скромните ми юридически познания, сагата би трябвало най-сетне да приключи. Повтарям накратко: имаме искова молба, която е върната и това разпореждане е потвърдено при обжалвания до последната инстанция. Доколкото знам, връщането на исковата молба означава прекратяване на производството. На мен лично не ми е ясно как може при това положение Софийски градски съд да е насрочил заседание по делото на 26.01.2016 г. Възможно е да пропускам нещо, тъй като не успях да намеря онлайн делото на Софийски градски съд, за да разбера какви са всички постановени по него актове, но… не знам, звучи ми малко абсурдно. Запазвам си правото да допълня статията, ако успея да разбера нещо повече, тъй като казусът ми е, меко казано, интересен.

Аз със сигурност ще отида пред Съдебната палата на 26.01.2016 г. и тъй като заседанието е открито, т.е. би трябвало всеки да може да присъства, ще се опитам дори да вляза в съдебната зала, за да разбера, аджеба, как ще се гледа дело, за което на практика няма основание да започне? Точно по повод на това е и самият протест, към който призовава новото ръководство на БКС.

За тези, които смятат да се включат в него, припомням датата и часа: 26.01.2016 г., 13:00 ч.