Състезание в Узана и Обиколка на Мазалатите – 16-17 юли

Малко ми е трудно да избера как точно да представя това събитие, затова ще се придържам към хронологията. Всичко започна с една идея за организиране на велосъбор в местността Узана над Габрово, където се намира и географският център на България. Аз лично научих за това от facebook и първоначално нещата изглеждаха доста неформални и дори малко хаотични, даже и след обявяването на велосъбора, който ще е на 30-31 юли. Преди 2-3 дни обаче стана ясно, че двата най-сериозни велоклуба в Габрово – „Исполин“ и „Одрински – МТБ Габрово“ – са решили да обединят усилията си и да организират още преди това един интересен уикенд за запалените любители на планинското колоездене, включващ ХС състезание на 16 юли и организирано каране по голям и живописен маршрут в централната част на Стара планина.

Тъй като предстои добавянето на още подробности за състезанието, а и за организираното каране, най-добре е да погледнете тази статия отново след 2-3 дни, а също така да следите и тази тема във форума: http://www.mtb-bg.com/forum/viewtopic.php?f=47&t=93597

Засега е публикувана наредбата за състезанието, която можете да видите по-долу. То ще е от класическия ХС вид, с обиколки, като са предвидени възрастови категории за всеки – от деца до ветерани. Скоро ще видим подробностите за трасетата, а повечето от останалите подробности вече можете да видите в Наредбата, публикувана по-долу.

Що се отнася до организираното каране, то ще представлява Обиколка на Мазалатите и в общи линии ще следва маршрута, описан тук: http://www.mtb-bg.com/index.php/trails/routes/294-route062 . Да, точно така – маршрутът е дълъг и изисква сериозна подготовка, а не просто желание за разходка. За тези, които все пак предпочитат леките разходки, районат на Узана предлага чудесни възможности и за това, така че едва ли ще скучаят, ако дойдат.


Н А Р Е Д Б А

за провеждане на състезание по планинско колоездене „Узана 2011”

 

1. ОРГАНИЗАТОРИ

Проявата се организира от Колоездачните клубове „Исполин” – Габрово и клуб „Одрински-МТБ Габрово” със съдействието на Община „Габрово“ и ПП ,,Българка”

Целта на мероприятието е да се обединят усилията на различни институции и общности, за да се популяризират планинското колоездене, възможностите за спорт и развлечения в съхранена природна среда, както и местността Узана като привлекателно място за алтернативен отдих и туризъм.

2. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Състезанието ще се проведе на 16.07.2011 г. в местността Узана, община Габрово, която се намира на 22 км югозападно от гр.Габрово.

3. ЗАПИСВАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Регистрацията и получаването на състезателните номера ще се извършва от 13 до 15 ч на 16.07.2011г. в Посетителски информационен център «Узана» при пристигането на участниците в местността. При регистрацията участниците предоставят на организаторите следните документи:

– Декларация за информираност и съгласие с условията за участие в състезанието /подписва се на място/;

– Писмено съгласие на родител за участници под 18г;

– Медицинско свидетелство, издадено не по-рано от 5 дни преди състезанието;

– Застрахователна полица за застраховка «Злополука»

За истинността на подадените документи всеки участник сам носи отговорност, а за участниците под 18 години – техните родители.

4. РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

4.1. В състезанието могат да участват представители на двата пола при положение, че:

– имат навършени 18 години в деня на старта на състезанието;

– участниците в детското състезание са придружени от родител или пълнолетен и упълномощен от родителите на участника представител;

– към датата на провеждане на събитието са в добро физическо и психическо здраве;

– участват с велосипед в добро техническо състояние, като задължително носят каска и ръкавици по време на състезанието.

4.2. Опазване на околната среда

Част от състезателното трасе преминава през защитена по Европейската и Национална екологични мрежи Натура 2000, както и през територия на Природен парк „Българка”, което изисква отговорно и ангажирано отношение към опазването на околната среда. Идеята е да се проведе състезание, което да провокира екологосъобразно поведение в съхранена природна среда чрез упражняването на неагресивни и щадящи биологичното разнообразие спортове и инициативи.

В тази връзка е забранено изхвърлянето на отпадъци от всякакъв вид (гуми, хранителни отпадъци, опаковки, бутилки и т.н.) по протежението на трасето. Изхвърлянето на тези отпадъци е разрешено само и единствено на предвидените за целта места на старт финала и на подкрепителния пункт. Всяко нарушение на това правило се наказва с отстраняване от участие в състезанието.

5. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Състезанието се провежда в следните възрастови групи:

– деца до 6 г.

– деца от 7 до 9 г.

– деца от 10 до 12 г.

– деца от 13 до 15 г.

– юноши до 18 г.

– мъже 19 – 40 г.

– жени 19 +

– ветерани – над 40 г.

За сформирането на една възрастова група е необходимо участието на най-малко 3 /трима/ състезатели. В случай, че участниците са по-малко от 3 /трима/, възрастовите групи се обединяват по решение на съдийската комисия.

6. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ

Класиралите се на първите три места в съответните групи ще получат предметни награди.

Награждаването ще се състои в 16 ч за десткото състезание и 19:30 ч останалите възрастови групи.