съБитие М.Ъ.Р.Д.А.Г.А.С.К.А.Р. – есен 2010г.

Представяме ви поредното есенно събитие – този път нещо средно между организирано приятелско каране и състезание. Т.е. основно ще е първото, но за всеки, който желае да провери в каква форма е, ще има и времеизмерване, а освен това са предвидени и други форми на съревнование, за да е максимално интересно. Повече подробности ще научите от наредбата, публикувана по-долу.

Н А Р Е Д Б А
за провеждане на МТБ-съБитие М.Ъ.Р.Д.А.Г.А.С.К.А.Р. есен – 2010г.

1. ДезОРГАНИЗАТОРИ
МТБ-клуб С.К.А. и магазин „Колелото“, гр. София.
Целта на инициативата е да се популяризира целогодишното планинско колоездене, във всичките му форми.
Функцията на дезОрганизаторите е да се посочи мястото и датата, на които съБитияните ще се явят (предварително запознати с рисковете и потенциалната опасност за здравето и живота си, причинени от, но не само, терена, случайни предмети, оборудване, екипировка, личното физическо състояние, метеорологични условия, автомобилен трафик и други независещи от дезОрганизаторите условия).

2. ФОРМАТ НА съБИТИЕТО
СъБитието М.Ъ.Р.Д.А.Г.А.С.К.А.Р. есен – 2010г. не е официално състезание, велорали или организирано каране. Този непознат досега формат е една идея, която се поема доброволно от съБитияните е с една единствена цел – Хумор, Сатира и Забава (ХСЗ) сред Природата, на фона на състезателно каране с излъчването на победители в съответните групи.
СъБитието е доброволно и спонтанно събиране на колоездачи, с цел следване на трасе, временно маркирано за индивидуални нужди. В този смисъл съБитието няма организатор, отговорник, лице за контакти или какъвто и да е субект, отговорен за провеждането му.
Визията на М.Ъ.Р.Д.А.Г.А.С.К.А.Р., както и „СъБитие“ са игра на думи, с която един или няколко дезОрганизатора визуализират свои карания сред природата.
Всеки, последвал съБитието, го прави изцяло на своя отговорност и за своя собствена сметка.

3. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
СъБитието ще се проведе на 31.10.2010 г. в района на Кремиковски манастир, София.
Старт/Финалът е в 10.00ч. пред Кремиковски манастир.
В случай на извънредни обстоятелства (вкл. метеорологични), ще бъде обявена резервна дата.

4. ЗАПИСВАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Заявяването на участие в съБитието може да стане:
– във Форума на МТБ-БГ
– седмицата преди съБитието в магазин „Колелото“
– в деня, посочен от дезОрганизаторите – 31.10.2010
С цел осигуряване на награден фонд, както и маркировка на трасето, е предвидена такса за участие в размер на 5 лева. Таксата може да бъде заплатена в:
– седмицата преди съБитието в магазин „Колелото“, като на място ще бъде извършен пълен и безплатен технически преглед на велосипеда на всеки съБитиянин. При необходимост от ремонт или смяна на компоненти, съБитияните ще бъдат обслужени на преференциални цени!
– в деня на съБитието, при получаването на номер.
СъБитияните са длъжни да притежават следните документи:
– декларация за информираност и съгласие с условията за участие в съБитието (подписва се на място)
– застрахователна полица за застраховка „Планинска застраховка“ за деня на съБитието
За истинността на подадените документи всеки сам носи отговорност, а за съБитияни под 18 години – техните родители.

5. РЕГЛАМЕНТ НА съБИТИЕТО

5.1. В съБитието могат да участват представители на двата пола при положение, че:
– имат навършени 18 години (за непълнолетни – задължително нотариално заверено съгласие на родител) в деня на старта
– към датата на провеждане на съБитието са в добро физическо и психическо здраве
– участват с велосипед в добро техническо състояние, като задължително носят каска и ръкавици
За участие не се изисква принадлежност към спортен или велосипеден клуб.Всеки съБитиянин е длъжен да носи със себе си необходимия минимум от инструменти, гума, помпа и резервни части в случай, че се наложи извършването на дребни ремонтни работи по време на съБитието.
Всеки съБитиянин е длъжен да се информира своевременно за промените в програмата. Същите се съобщават във Форум-а, както и в деня, посочен от дезОрганизаторите. ДезОрганизаторите препоръчват носенето на мобилни телефони, които да бъдат използвани в случай на извънредни ситуации. Разрешава се използването на GPS устройства и километражи с цел по-точно ориентиране по трасето. В този смисъл съБитияните са длъжни да спазват правилата за движение по пътищата и да се съобразяват с пътната обстановка. Не се предвиждат мерки за ограничаване на редовния трафик на МПС по общинската и републиканска пътна мрежа. Този факт трябва да се има предвид от всички участници по време на съБитието.

5.2. Опазване на околната среда
Изисква се отговорно и ангажирано отношение към опазването на околната среда. В тази връзка е забранено изхвърлянето на отпадъци от всякакъв вид (гуми, хранителни отпадъци, опаковки, бутилки и т.н.) по протежението на трасето. Изхвърлянето на тези отпадъци е разрешено само и единствено на съответните места в началните и крайни точки на трасето, както и на контролните точки. Всяко нарушение на това правило се наказва с отстраняване от участие в съБитието.

5.3. Старт
М.Ъ.Р.Д.А.Г.А.С.К.А.Р. есен – 2010г. стартира в 10.00ч. от старт/финала пред Кремиковски манастир.
СъБитияни, закъснели с повече от 10 минути за старт, ще бъдат отстранявани от съБитието.

5.4. Контролни точки по трасето
По трасето ще има контролни точки. Местоположението на контролните точки ще бъде обявено преди старта, а преминаването през всяка от тях е задължително за всеки. Пропускането на контролна точка води до отпадане от съБитието.

5.5. Отпадане от съБитието:
– всеки съБитиянин, който откаже да продължи участието си (независимо по каква причина), е длъжен да уведоми представител на дезОрганизаторите за своето отказване. В случай на необявено отказване, дезОрганизаторите не се наемат да организират акция по издирване. Ако все пак такава бъде организирана, всички разходи, свързани с тази акция, ще бъдат покрити от необявилия отказа си съБитиянин
– дисквалификация – с решение на дезОрганизаторите при неспазване на Наредбата, както и грубо нарушаване на спортсменската етика.

6. ПРОГРАМА
9.00 – записване, инструктаж, раздаване на номера
10:00 – старт
14:00 – помитане на „метлите“
14:30 – старт на FR-трасето
15:00 – награждаване

7. ГРУПИ
СъБитието се провежда в следните групи:
– „Бързи“ – кара се по обявеното трасе
– „Смели“ – кара се по FR-трасе
– „Сръчни“ – търси се скрит символ
С цел равен старт за всички, подробностите по трасето и всички допълнителни детайли ще бъдат обявени в деня на старта.
За сформирането на една група е необходимо участието на най-малко 3 (трима) участници. В случай, че са по-малко от 3 (трима), групите се обединяват по решение на дезОрганизаторите.

8. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
В зависимост от интересите и възможностите на съБитияните, всеки ще има възможността да участва в:
– класиране за време (1-во, 2-ро, 3-то места)
– класиране за откриване на скрит символ
– класиране за FR-каране

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Всички спорни въпроси по отношение на съБитието се решават от дезОрганизаторите и тяхното решение е окончателно.
За неупоменатите в настоящата Наредба въпроси е валидна законодателната уредба на Република България.
ДезОрганизаторите си запазват правото на промени, поради непредвидени и наложителни причини.

* * *
Всеки, желаещ да помогне на съБитието материално, морално или просто виртуално, може да се обръща към kvelikov на 0899982814 или ЛС във форума на МТБ-БГ.
Желаещи да рекламират себе си и продукцията си, доброволци за пунктовете (трябва да са с велосипеди), дарения за наградния фонд – всички са добре дошли!

* * *

Тъй като около това събитие непрекъснато се появяват нови подробности и допълнения, най-добре е за последните новости да следите темата във форума, където те биват обявявани от дезОрганизаторите:
http://www.mtb-bg.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=78308