Покана за каране край Велинград… от Байкария

Не, този път не става дума за организирано каране през Родопите, а за един друг аспект от дейността на сдружение „Байкария“ – маркирането на маршрути за планинско колоездене. Всъщност това е една от основните цели, с които бе създадено сдружението преди години и от тогава работата по различни проекти не е спирала и много от организираните излети, в които някои от вас със сигурност са участвали, са свързани по един или друг начин с тази дейност. Така например Източнородопската Байкария, Западнородопската Байкария и Рудопията са стъпки към създаването на велокоридор, пресичащ най-голямата ни планина от запад на изток. И ако по този проект предстои още работа, някои други вече са завършени – маркирани са няколко маршрута около с.Момчиловци, мрежа от пътеки и пътища около Велинград, а наскоро бе завършен и велокоридора „Баташка планина“ с дължина 94км по маршрут Велинград – Беглика – Каратепе – вр. Баталач – Велинград.

Както се досещате обаче, създаването на един или повече веломаршрути не би имало особен смисъл, ако няма кой да кара по тях. А за да има кой да го прави, необходимо е да се направи и добро представяне на дадения район. Това е целта на новия сайт, публикуван от Байкария:


http://www.bikearea-velingrad.org/

Страницата е посветена на възможностите за каране на планински велосипед около Велинград, което включва няколкото маркирани от Байкария маршрути, както и няколко други, немаркирани, за които също можете да намерите описание, карта и GPS тракове. Освен тази най-съществена информация, сайтът съдържа още много полезни и/или интересни сведения – места за настаняване, снимки, информация за града и за защитените територии в близост до него. Предвидена е и възможност за наемане на велосипеди и водачи, с които да „щъкате“ из околностите. 

Както виждате, условията и улесненията за организиране на веловаканция около Велинград са налице. Единственото, което мога да добавя е, че с някои от маркираните пътеки в района, както и с овнешките пържоли на Юндола, са свързани някои от най-хубавите ми („крос-кръчми“) спомени и смятам при първа възможност да ги опресня!

Коментари във форума