Продуктов семинар на Веломания 2006

На 28 февруари в х-л „Родина” се проведе традиционният дилърски семинар на Shimano и „Веломания”ЕООД, който изпълнява няколко функции, но най-важната е да представи ключовите нови продукти пред дилърите на фирмата, а с помощта на медиите, и пред крайните потребители. Разбира се, аз бях там и се постарах да заснема колкото се може повече от изложените продукти, за да информилам читателите на МТБ-БГ. Няма да ви занимавам с разни чисто търговски въпроси, които имаха своето място в семинара, нито пък с вкусните сандвичи по време на обедната почивка, а пристъпвам направо към част от стоките, които ще можете да намерите в търговската мрежа през 2006г.

 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>