Разглобяване и реглаж на главините

Главините са една от основните движещи се части на байка и поемат солидни дози натоварване, което се осигурява не само от постоянното им въртене, но и от ударите по неравностите, които се пренасят и върху тях. Същевременно, поради близостта си до терена, тези компоненти са изложени и на опасност от замърсяване, проникване на вода и т.н. Затова главините се нуждаят от редовна поддръжка и проверка, които им осигуряват по-дълъг живот и по-голяма сигурност за вас и останалите части по колелото. Много от симптомите за вероятно счупване на някоя част от главината могат да бъдат открити навреме, за да се избегне най-лошото. А сред лошите неща са например счупване на ос или легло на главината, което може да доведе както до пешеходен туризъм с байк от мястото на повредата до дома, така и до заплитане на задния депласьор в спиците, с произтичащи от това допълнителни повреди.

За щастие сервизирането на главините не е трудно. В много случаи дори не са необходими специални инструменти. Веднъж като усвоите основната техника за реглаж, ще откриете, че това може да ви спести много пари от ходене по майстори. Но преди да пристъпя към разглобяването и реглажа, нека разгледаме устройството на главините и видовете такива.

На снимката виждате основните външни елементи на главината. По принцип тялото и фланецът са едно цяло, но ги отличаваме като елементи заради особеното предназначение на фланеца, а именно: към него се закрепват спиците.

 

На горните снимки виждате устройството на главините. Показани са задни главини, тъй като те имат някои особености във връзка с венците. Първата е на качествена главина, при която свободното движение е част от нея, а задните венци са на шлици. На долната снимка е показана евтина главина със зъбчатки на резба (които са един цял зъбен блок). Както сами виждате, принципно устройството е едно и също, но има и някои важни различия: за да разглобите изцяло втората главина, трябва първо да свалите зъбчатките от нея (този ремонт е разгледан ТУК), докато при главината с касета това не е необходимо (макар че е добре да го направите, най-малкото за да почистите плочите и жлебовете, а и за да ви е по-удобно да работите). Това е така, защото при главините с цял зъбен блок на резба леглото за лагерите се намира в тялото на главината, докато при тези с касета леглото и лагерите се помещават в тялото на свободното движение.

Дотук разгледахме делението на главините на такива с венци на резба и с венци на шлици. Повечето главини за планинско колоездене са от втория тип, но при колелата под 400лв. често се срещат и тези с венци на резба.

Друго основно деление е на главини с капсуловани лагери и главини със сачмени лагери, конуси и чашки. Първите по правило са по-скъпи и като цяло не се нуждаят от поддръжка, тъй като лагерите са затворени и уплътнени добре и не се разглобяват. Те се карат до скапването на лагерите, след което последните се подменят (ако това е възможно), което изисква специални инструменти, или се купува нова главина. Ремонтът на главините с капсуловани лагери не е разгледан тук. Ние ще се занимаваме само с другия вид, тъй като те се нуждаят от редовната поддръжка, за която споменах, както и от обиране на хлабината (луфта) в лагерите, когато се появи такава. При тях можете безпроблемно да стигнете до сачмите на лагера, които се търкалят в специално легло (чашка) и контактуват с оста чрез конусите, чрез които се регулира и натегнатостта на лагера (т.е. да няма хлабина, но и да се върти леко и плавно, без задиране).

Главините се делят също така на скъпи и евтини. Скъпите могат да са както с капсуловани лагери, така и с конуси и сачми. Те използват по-качествени материали, обработени прецизно, уплътнени са по-добре и т.н. В резултат на това скъпите главини много рядко образуват хлабини, въртят се по-плавно и леко, издържат по-дълго и т.н. Евтините не го правят. Те отварят луфтове сравнително често, въртят се малко по-тежко, повечето задират още от самото начало на поне едно място (т.е. леглата на лагерите или конусите им не са достатъчно прецизно обработени), не са достатъчно добре уплътнени (обърнете внимание на горните две снимки, че първата главина е с гумени уплътнители, а втората е с пластмасови или метални капачки, които не отблъскват толкова добре водата, пясъка и другите замърсители). Като цяло евтините главини са за венци на резба.

Евтините главини биват с куха и с плътна ос. При първите оста се притяга към ушите на рамката/вилката с т.нар. „машинка“, QR (на англ. е Quick Release), която представлява един шиш, влизащ в кухата ос, който от едната страна е с ексцентрик. Главините с плътна ос се притягат към рамката/вилката с гайки (стандартно са 15 мм). Всички по-хубави главини са с куха ос, освен тези, които са с проходни оси, които се захващат директно към ушите (например с 20мм предна ос или 12мм задна).

Реклама

Кога се налага да ремонтирате главините си:     

1. Ако има луфт в лагерите. Той се усеща, когато хванете гумата здраво и я раздвижите наляво-надясно. Понякога можете да се излъжете от допира на каплата в накладките – за да сте сигурни, свалете колелото от байка и хванете с пръсти оста (не машинката!), раздвижвайки я нагоре-надолу. Тук вече няма как да сбъркате – ако има някакво движение, значи е налице хлабина. За оправяне на луфта не е необходимо да разглобявате изцяло главината – преминете направо към частта „Реглаж на лагерите“.

2. За да почистите, смажете и прегледате главината – препоръчително е да извършвате това поне веднъж в сезона, но ако сте карали по много кал (или по сняг), е необходимо дори по-често. Почистването и смазването удължават живота на лагерите, а проверката на частите от главината може да ви предпази от бъдещото й счупване.

3. Ако се налага да подмените само някои части от главината – най-често счупена ос. Също така износени конуси или сачми, но те се откриват при операцията по т.2, така че стават част от нея.

Преди да пристъпим към конкретните действия, нека разгледаме още някои важни неща, за които трябва да следите:

Първото от тях е каква част от оста трябва да се подава от контрагайката, за да се захване към ухото на рамката/вилката. Тази въпрос се отнася само до главините с куха ос. Правилото е, че оста трябва да се подава с 6 каналчета на резбата. В никой случай тя не трябва да се подава повече, отколкото е дебелината на ухото – краят на оста не бива да се подава извън външния ръб на ухото. В противен случай машинката няма да захване здраво оста и може да изпусне.

Обикновено резбата на оста не е по цялата й дължина. В средата често няма резба, защото не е нужна. Възможно е при задните главини резбата на оста да е по-дълга от едната страна (тази на зъбчатките). Ако е така, вземето го в предвид, когато сглобявате главината.

Шайбите, които разделят конусите от контрагайките при задните главини са с различна ширина от двете страни. (Погледнете подробно на снимките горе и на тази долу!). Внимавайте да не ги объркате! Изобщо, трябва да спазвате много точно поредността, в която се подреждат отделните части на главината. Затова още при разглобяването й вземете мерки да запазите този ред. Вместо да ги редите на пода около вас, най-добре нанизвайте частите по реда на излизането им на шиша на машинката, на свинска опашка, тел или нещо друго (както е на долната снимка).

Както казах, ако задната главина е със зъбчатки на резба, за пълното й разглобяване първо трябва да ги свалите.

Инструменти:    

1. Гаечен ключ за конусите – има различни размери, най-често срещани са 15 и 16мм. Ключът за конуси е особен с това, че е доста тънък. За някои от по-скъпите главини задължително ще се нуждаете от него, защото нормален ключ няма да може да влезе между шайбата и по-високата част на конуса. При повечето евтини пък е обратното – можете да използвате и стандартен гаечен ключ. Ако нямате ключ за конуси, а не може да действате с нормален, опитайте да намерите от някой приятел комбиниран ключ за велосипед – имаше ги към „Балканчетата“ и руските колела – те са плоски и тънки и са надупчени като швейцарско сирене за различни размери гайки. Предполагам, че и сега могат да се намерят по магазините.

2. Гаечен ключ за контрагайката – най-често той ще е №17 (17мм). Той не е специален. Може да използвате и гедоре или раздвижен ключ.

3. Ще са ви нужни също парцали, грес, отвертка или нещо друго, с което да нанесете греста на необходимите места.

Разглобяване на главината:

1. Свалете колелото от рамката/вилката. Поставете го върху вестник, кърпа или нещо подобно, за да не цапате пода. Махнете външната и вътрешната гуми. Това не е задължително, но без тях е по-добре, особено при регулирането на лагерите. Ако задните зъбчатки са на резба, свалете ги.

2. Демонтирайте машинката.

3. Работете от страната без зъбчатките. Ако е предна главина, няма значение коя страна ще подхванете. Ако има гумени уплътнители върху контрагайката, шайбата и конуса, свалете ги. С ключа за конуса дръжте контра върху него, докато с другия отвиете контрагайката обратно на часовниковата стрелка. Може да се наложи да приложите повече сила, тъй като поради замърсяването частите понякога се „спичат“.

4. След като контрагайката поддаде, развийте я на ръка и махнете шайбата.

5. Развийте конуса. В някои случаи капачката е здраво прикрепена към него, в други можете лесно да я махнете, макар че това не е необходимо. При евтините главини има и вариант капачката да е набита в тялото на главината. Това е неприятно, тъй като пречи да се извадят лагерите и да се почистят и инспектират леглата им. Разбира се, с малко повече принуда, капачката излиза, но след това ще имате проблеми с поставянето й отново.

6. Извадете лагерите. Понякога сачмите са хванати заедно с гривничка (сепаратор), в други случаи са отделно – тогава запомнете броя им от всяка страна (по принцип е равен и най-често е 9бр.). Възможно е, ако не са със сепаратор, някоя сачма да е изпаднала навътре в тялото на главината, така че погледнете и за това. С изваждането на лагера разглобяването от едната страна приключи.

7. Преминете от другата страна. Най-лесно е просто да издърпате оста и тя ще излезе с навити на нея контрагайка, шайби и конус. Лагерите ще останат в леглото или ще изпаднат (постарайте се това да не става!) – извадете и тях. След това можете да развиете конуса и контрагайката, държейки контра с единия ключ и развивайки с другия (обратно на часовниковата стрелка), макар че това всъщност не е необходимо. Дори е по-добре да не ги развивате – така от единия край оста ще се подава колкото трябва, което ще доведе до същото и от другия край.

Почистване и преглед:

1. Избършете с парцал всичката грес от конусите, сачмите, леглата и оста.

2. Огледайте внимателно леглата на лагерите (чашките) за цепнатини – ако откриете такива, значи е време да смените главината, защото в някой момент леглото може просто да се счупи (или да се продъни, ако този израз ви се струва по-точен).

3. Проверете дали оста не е крива. Ако е, сменете я. В противен случай, дори да не се счупи, кривата ос ще износи неравномерно конусите и леглата, което ще доведе до честа поява на хлабини.

4. Разгледайте внимателно повърхността на конусите. Тя трябва да е гладка. Ако по нея има дупчици, това значи, че конусът е износен и трябва да бъде сменен, преди да е повредил и сачмите. Ако главината е по-скъпа, вероятно ще намерите същите конуси. Ако е от евтините, може да не успеете. Тогава е възможно да сложите други конуси (пак за евтина главина), но те може да не паснат на капачката например. Изобщо, при евтините главини може да имате главоболия повече от нормалното.

Сглобяване:

1. Действайте по обратния ред. Първо намажете с грес леглата на лагерите. Сложете сачмите от страната на движението (при задна главина). Нанижете оста от страната на движението (при задните главини) с предварително навити на нея и затегнати взаимно конус, шайби и контрагайка. Сложете още грес между сачмите и конуса (вж. по-долу).

2. Сложете лагерите и от другата страна. Намажете ги с грес и от вътрешната страна.

3. Навийе конуса, но само колкото да затворите лагерите. Не го затяйгайте.

4. Навийте шайбата и контрагайката, отново без да затягате силно. Главината вече е сглобена, остава да се регулират лагерите.

Реглаж на лагерите:

Основни правила: това, което трябва да постигнете, е плавно и леко въртене на главината без задиране и запъване (да не говорим за осезаемо триене!), но и без да има луфт (хлабина, движение) в лагера. Тук стигаме и до една уловка. Правилото гласи, че при главини с куха ос лагерите трябва да се регулират така, че да има съвсем минимална хлабина преди затягането на машинката. Тя изчезва при затягането й, тъй като кухите оси имат известна еластичност и един вид се „компресират“ леко. Такъв резултат безспорно трябва да гоните при хубавите главини. При евтините обаче е много трудно да го постигнете – обикновено, ако оставите лек луфт при тях, макар в първия момент той да бъде обран от машинката, още след 1-2 дни хлабината ще се увеличи и ще трябва отново да оправяте главината. Затова е по-добре при тях да не оставяте въпросния малък луфт. При главините с плътна ос не трябва да се оставя луфт.

Трябва да знаете и друго – когато купувате нова главина или сте извършили всичко дотук плюс реглажа, е твърде вероятно в следващите няколко дни да се появи малък луфт, породен от изблъскването на излишната грес и наместването на частите една към друга. В този случай направете отново реглаж и нещата би трябвало „да заспят“.

Има два начина за извършване на действията по реглажа. Стандартният е показан в следващите снимки, след което ще видите и алтернативния, който в някои отношения е по-добър, но лично за мен не е по-удобен. Във всички случаи регулирането на лагерите е най-удобно да се извърши от страната без венци (при задните главини).
 
1. Хванете с пръсти края на оста, за да я държите неподвижна. Ако се налага, използвайте клещи. (Но това не е нормално! Ако конусът се навива толкова трудно, вероятно е накриво, или пък резбата му или тази на оста е повредена.) С ключа за конуса го завивайте леко към лагера, докато стигнете положение, при което оста се върти съвсем леко с малък луфт.

2. Като достигнете положението от т.1, задръжте контра върху конуса и притегнете контрагайката към него.

3. Повторете действията от предишните точки, като притягате конуса на съвсем малки части, докато хлабината стане възможно най-малка.

4. Посочените действия не винаги дават резултат при евтините главини (няма логично обяснение за това, но е така!). Затова, ако нещата не вървят, опитайте друго: затегнете с ръка конуса така, че да има осезаемо триене с лагерите. Затегнете и контрагайката на ръка. След това дръжте контра върху контрагайката и затегнете конуса към нея, т.е. все едно се опитвате да го развиете (значи го напъвайте обратно на часовниковата стрелка). По този начин, обирайки хлабината между конуса, шайбата и контрагайката (нея не можете да усетите с ръка, но тя съществува преди да е „играл“ гаечният ключ), вие освобождавате натиска в лагерите до желаното положение. Вероятно няма да постигнете резулата от първия път, а ще са нужни няколко опита.

5. Уверете се, че сте оставили минимална хлабина (или че няма такава – при най-евтините главини).

6. Проверете дали главината се върти леко и плавно. Имайте предвид следните уловки:
– в зависимост от материала и обработката на повърхностите може да усещате понякога и по-голямо триене. Трудно е да се даде точен отговор докъде е нормалното триене – трябва да го усетите сами. Във всички случаи основният критерий при реглажа си остава хлабината в лагерите – ако сте оставили минималния луфт, дори да има триене, то не бива да ви притеснява.
– при евтините главини често още от самото начало има леко задиране поне на едно място. Това се дължи на недостатъчно прецизна обработка на леглата и конусите. Не можете да го оправите – затова се пригответе за по-често обиране на луфтове.

7. Монтирайте колелото на байка и стегнете с машинката (ако е главина с куха ос). Проверете отново за луфт – този, който нарочно сте оставили, трябва да е изчезнал. Ако не е, продължете с т.1 до 3, за да постигнете минимален луфт. (Отново напомням, че при евтините главини това може да е „мисия невъзможна“, така че там просто се стремете да постигнете най-леко въртене без луфт).

8. Когато се уверите, че лагерите имат малък луфт при откачена машинка и нямат такъв при затегната, реглажът е готов.

Алтернативен начин за реглаж на лагерите

При него се работи направо със затегната машинка. Как? Ета така:

1. Обърнете колелото „по гръб“ на седалка и кормило. Обърнете машинката, т.е. ексцентрикът да е от страната на зъбчатките. Закрепете колелото към рамката, както е показано на снимката, като затегнете машинката както обикновено (със същата сила) – единствената разлика е, че затягащият елемент от другата страна на шиша ще опира не в ухото, а в самата ос. Като изпълните всичко това, разполагате с една „компресирана“ куха ос.

2. Продължете със затягане на конуса и контрагайката, както вече бе описано. Разликите са следните:
– тук не е необходимо да държите края на оста с ръка, докато навивате лекичко конуса, тъй като оста е достатъчно неподвижна.
– при този реглаж не се оставя малък луфт – стремете се да достигнете положение, при което няма луфт, но няма и осезаемо триене.
– когато свалите колелото обаче, би трябвало да има съвсем малък луфт. Ако липсва такъв, вероятно сте натегнали конуса малко повече, така че ще трябва да поработите още.

Първоначално сервизирането на главините може би ще ви отнема доста време, най-вече реглажът – ще има дълги серии опит-грешка, докато постигнете хубав реглаж. Но след като извършите описаните действия няколко пъти, ще се убедите, че това е един от най-лесните ремонти, а реглажът ще ви се удава почти от първия път.

Етикети:

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>