Пещерен дом“Карлуково“-с. Кунино-с. Реселец-Пещерен дом“Карлуково“

Внимание!!! Към месец юни 2020 г. една част от маршрута (пътеката от колибата реката край с. Реселец) е напълно непроходима, което прави карането по него невъзможно. Вероятно им начин тази отсечка да се избегне по черен път, но не е сигурно и нямам проверени данни за такъв вариант.

Трак във формат gpx (GPS eXchange Format)

Маршрутът тръгва от главния вход на пещерния дом. Продължава се по асфалта към селото, като малко преди помпената станция вляво се отделя едва очертана пътечка. Внимание, пътечката е технична, с приличен наклон, но тясна, пообрасла и с доста камъни. Тези, които желаят да я избегнат, могат просто да се спуснат по асфалтовия път към психиатричната болница „Карлуково“. В края на пътечката се пресичат железопътните релси и в близост има мост, по който се пресича река Искър и се достига до болницата. От болницата пътят продължава покрай самата река до село Кунино. В източния край на селото тръгва асфалт за село Реселец. Пътят се изкачва стръмно нагоре, докато стигне до платото, намиращо се над скалите над село Кунино. След това се кара по равно, от двете страни се простират поляни и тук-там ниви. Следва маркиран разклон наляво. Тръгва се отново по добре очертан черен път. В един момент пътят достига до заградена с ограда ливада. След ливадата, при края на оградата, се отклонява едва забележим път вляво. Тръгва се по него и скоро се достига до малко, но поддържано заслонче, което е добро място за почивка (заслонът не е пригоден за нощувка). От него пътят започва да се губи, но се очертава пътечка, която започва да спуска към реката, преминаваща през село Реселец. Внимание, пътечката е обрасла и в долната част стръмна. В края на пътечката се излиза на чешма и на самата река. Продължава се по течението на реката до достигане на големи сгради, които преди са били пионерски лагер. От там се продължава по асфалт и скоро се излиза на големи поляни за пикник, има и чешма. Покрай чешмата тръгва път, който се изкачва нагоре. В началото на този път има едва забележима пътечка вдясно, която води до каньона при село Реселец. Пътечката, минаваща през самия каньон, не е подходяща за велосипед, но мястото е красиво и си заслужава да се види. След каньона по обратния път маршрутът връща отново при чешмата с поляните за пикник. Оттам по асфалт се спуска до село Реселец. В края на селото, в северозападна посока, след пресичането на реката, минаваща през селото, тръгва черен път, който плавно се катери нагоре. Пътят се качва над долината на река Искър, след което продължава по равно във високата част на долината и след това спуска отново към самата река и достига мост, по който минава жп прелез. С повишено внимание се пресича река Искър по същия този мост. След това вдясно от релсовата линия продължава черен път, който извежда до хижа Провъртеника. От хижата се продължава по черния път, който преминава в асфалт и излиза в близост до гара Карлуково. Малко преди гарата маршрутът се отклонява вляво, като се продължава по асфалтовия път, водещ за село Карлуково. При достигането на поляните над гарата, има разклон който води до Пещерния дом и началната точка на маршрута.