Брежани

В първия ден на пролетта Щуров ме покани на каране в района на пиринското село Брежани. За него знаех единствено, че наблизо има въглищни мини, но колкото и да съм гледал сателитните образи на Google, не бях забелязал някакви ясно забележими пътеки. Щуров обаче беше гледал нещата на живо, а пък Краси Великов дори беше описал вече разни пътеки в своя сайт Хипертуршия, така че моето изоставане с материала си беше само мой проблем и крайно време бе да го коригирам.


Макар че за спускане използвахме пътеките, описани от Краси, една от основните задачи бе да подходим творчески при изкачването, като потърсим една пътека, която Щуров бе виждал от шосето за с. Брежани. Така че технически поставихме началото на маршрута точно в центъра на с. Полето (още повече, че там завършва и спускането), което е тъкмо над главния път София-Кулата (отбивката за с.Крупник е такава и за с. Брежани, с. Полето и още 2-3, които са над тях).

Началото е с изкачване по асфалт, после се отклонихме по черен път, после се забихме право през една ливада без път и пътека, за да намерим лелеяната пътечка в подножието на един скалисто-сипеест склон. По тези места релефът е изцяло такъв, свлачищен – или е равно, или е отвесно. Е, има и други форми на стръмно, както се убедихме по-късно.

Та въпросната пътека е един от ключовите елементи в този маршрут, защото придаде на изкачването по-вълнуващо и треперливо усещане, отколкото на спусканията след това. Казано най-общо, пътеката на повечето места е широка между 30 см и 1 м, минава през няколко сипея и урви, където е силно препоръчително човек да слезе от велосипеда (макар на теория минаването през някои от тях да е възможно), и през повечето време има почти отвесен и неприятно дълбок склон от дясната страна към дълбокото дере на реката. Карането по такъв терен изисква добър баланс и здрави нерви, така че ако ви липсва едно от двете, по-здравословно е да стигнете до Брежани по асфалта. За любителите на трудни и технични пътеки обаче това достигане до селото би било значително по-интересно. Пак казвам, пътеката в цялост не е трудна, но има няколко места, които просто са много опасни и затова е означена като Т5.

От Брежани се продължава нагоре по черни пътища, за да достигнем пътеките за първото спускане, което ни отвежда обратно в селото. По тях също има подобни моменти, но са значително по-лесни. За второто спускане се изкачваме от Брежани до махала Костовци и малко над нея започва много хубава пътека към с. Полето, която е технична, но без да е прекалено трудна. Затова пък е малко обрасла на 1-2 места – ако я посетите и имате лозарски ножици, ще направите добро дело, ако прочистите тези храстови пасажи.

Навигацията на някои места е сложна и доколкото описанието долу е само за главните точки, а и до първата пътека (изкачването към Брежани) се стига през ливада, по-добре е да разчитате на GPS уреда. Вода може да се намери в селата, както и при едно кръстовище над с. Брежани, но не е сигурно дали чешмата там тече и през лятото. Така или иначе най-подходящите сезони за каране са пролет и есен, през летните месеци става доста горещо.

Снимки от карането можете да разгледате тук: http://www.mtb-bg.com/index.php/gallery/photos/brejani-march-2015


Картата е базирана върху BG Mountains . Кликнете върху нея, за да я отворите в по-голям размер.

Изходна точка: с. Полето, центъра
Дължина: 22.2 км
Изкачване: 850 м
Ниво на техническа трудност: високо (R1, R2, Т3, Т4, Т5, F, X)
Физическо натоварване: средно, КФН=6
Продължителност: 2-3 часа с по-бързо темпо, 4-6 часа с по-бавно темпо и почивки
Вода: 2 литра
Храна: За половин или цял ден (предвид пътя дотам и обратно)
Терен:
– асфалт – 6.7 км
– черни пътища – 8.9 км
– пътеки – 6.6 км

GPS следи във формати gdb (за Garmin) и gpx (универсален): gpstrack-2015_brejani.zip
GPS файл с нарязани до 500 т. следи за стари приемници Garmin

Описание на маршрута в PDF: gpstrack-2015_brejani.pdf

Изтеглете zip файла и го разархивирайте. След това използвайте файла, който е подходящ за вашия уред.

Система за техническа и физическа трудност на пътеки, пътища и маршрути в МТБ-БГ.


Тази статия е подготвена със съдействието на:


Описание:

01 (0.0 км) – Тръгваме от центъра на с. Полето по главната улица нагоре към с. Брежани.

02 (2.2 км) – Отклоняваме се по черен път към дълбоката долина пред нас. Минаваме през дерето и продължаваме с изкачване от другата му страна.

03 (3.3 км) – Тук трябва да напуснем черния път и да тръгнем право през поляната/ливадата нагоре към горичката над нея. Там започва едва забележима в началото пътека, която се изкачва покрай една отвесна урва и излиза на хоризонтално сечаща склона пътека. Продължаваме по нея надясно и започват да се редуват хубави участъци, където пътеката е тясна, но в добро състояние, с няколко пресичания на сипеи и стръмни урви, където е по-безопасно да се слезе от колелото.

04 (5.3 км) – Влизаме в Брежани и продължаваме изкачването по една от първите улици вляво. В горния край на селото асфалтът преминава в черен път – следваме основния такъв.

05 (6.2 км) – Тук имаме възможност да се отбием вляво, за да разгледаме старата въглищна мина над селото, която вече не функционира и част от нея дори е послужила за футболен стадион. Иначе маршрутът продължава надясно и нагоре по основния черен път.

06 (8.5 км) – След някои стръмни изкачвания през Газярска махала (да не се бърка с „гъзарска“, няма нищо такова в нея), достигаме място, където по-късно ще излезем по пътеката. Има и чешма. Изкачването продължава по черния път, подсичащ отляво възвишението, изправено пред нас. Следваме само основния път и пропускаме дърварските разклонения.

07 (10.0 км) – Достигаме разклон, където черният път се среща с пътеки, идващи отгоре. Има беседка – мястото е идеално за почивка, хапване и слагане на защитна екипировка. Оттук започва първото спускане по пътеката вдясно, която следва водопроводна тръба.

06 (11.6 км) – Отново сме на кръстовището при чешмата над махала Газярска. Този път трябва да свърнем рязко вляво по тясна пътека, провираща се надолу по терасовидния склон.

08 (12.1 км) – В края ѝ с няколко серпентини и стръмни отсечки излизаме на черен път и продължаваме по него надясно в посока с. Брежани.

09 (12.4 км) – След 300 метра, при достигане на първите къщи, продължаваме наляво и надолу по пътека между дворове и градини. Склонът отново е терасовиден, на места пътеката се губи, така че ще трябва да следваме внимателно GPS-уреда.

10 (13.4 км) – Излизаме на черен път и продължаваме по него надясно и надолу. След няколко завоя влизаме в селото, следваме все по-главни и по-главни улици, докато не стигнем центъра на Брежани.

11 (15.1 км) – Центъра на с. Брежани, поемаме по главната улица наляво през моста над реката.

12 (15.2 км) – След стотина метра основната улица завива надясно и надолу, а ние продължаваме наляво и нагоре по асфалтов път към махала Костовци и с. Ракитна.

13 (17.6 км) – Преминаваме през махала Костовци и в горния ѝ край, излизайки на широки поляни, поемаме по черен път надясно в посока близкия връх.

14 (17.9 км) – След малко достигаме кръстопът, на който продължаваме по черен път надясно, който е равен и подсича върха отдясно (изток).

15 (18.3 км) – Излизаме на красива седловина между двата върха над махала Костовци (най-горните къщи са вдясно под нас). Тук трябва да намерим пътеката в дерето между двата върха – можем направо да се спуснем към него или да заобиколим по поляната и от нея да се върнем наляво. В самото дере лесно ще видим пътеката, макар да е доста занемарена.

16 (18.5 км) – Едва започнала, тя се разделя. Следваме дясната, по-ниска част на пътеката, която минава точно над един малък отвес. След това пътеката вече е безопасна и много приятна, като единственият ѝ „недостатък“ е, че е рядко ползвана и на места слабо си личи. Има и два обрасли с храсталаци участъка, където се налага провиране.

17 (20.1 км) – Пътеката излиза на поляни над с. Полето. Оттук следваме основния черен път надолу, който е гладък и много скоростен и ни отвежда в Гълъбарска махала.

18 (21.6 км) – Минавайки през махалата, излизаме на по-голяма улица и продължаваме по нея надясно и нагоре, за да се изкачим към главната улица на с. Полето и оттам надолу до центъра.

Оставете отговор

XHTML: Можете да използвате следните маркери: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>