Голо бърдо 1.0

Голо бърдо е малка и доскоро непозната за нас планина, която се оказа истинско находище на пътеки и маршрути. Намира се между Перник, Радомир и Старо село – всички изходни точки за каране в нея са на не повече от 40 км от центъра на София, а за някои столични квартали Голо бърдо е буквално на един хвърлей разстояние. Затова именно с нея решихме да започнем публикуването на GPS следи от един нов тип, при който следата не представлява завършен маршрут с начало и край, а по-скоро сбор от много отделни отсечки (пътеки и черни пътища), които сме открили до момента и които потребителите могат да съчетават по свой вкус в маршрути с различна дължина и трудност.


Противно на името си и на впечатлението, което създава при поглед отдалеч, в Голо бърдо съвсем не липсват приятни горички, които да разнообразят пейзажа. Редуващите се голи ридове и склонове с иглолистна или широколистна растителност правят планината доста разнообразна и красива, особено когато сте навлезли в нея. Все пак откритите части наистина са повече, а освен това често са и доста обдухвани от ветрове, така че имайте това предвид и винаги носете ветроупорна дреха.

Почвите в района са доста каменисти, особено от южната страна (между Старо село и Радомир), така че дори в ранна пролет и късна есен може да разчитате на малко кал, стига да не е валял порой или сняг непосредствено преди карането. От северната страна има по-голяма вероятност за размекнати черни пътища, но и там водата се оттича сравнително бързо.

Поради всичко това, както и заради малката надморска височина (вр. Ветрушка е най-високият – 1158 м), Голо бърдо е подходяща за каране най-вече през пролетта и есента – още от март, та чак до декември. През горещите летни месеци не ви препоръчваме целодневни карания там, но за кратки сутрешни или следобедни излети преди или след работно време би трябвало да е идеално, още повече, че гъстата мрежа от пътища и пътеки позволява сглобяването на приятни и забавни маршрути с дължина дори само 10 км.

GPS следи във формати gdb (за Garmin) и gpx (универсален):

Golo_bardo_1.zip

Изтеглете zip файла и го разархивирайте. След това използвайте файла, който е подходящ за вашия уред.

Система за техническа и физическа трудност на пътеки, пътища и маршрути в МТБ-БГ.


Картата е базирана върху ОФРМ Геотрейд . Кликнете върху нея, за да я отворите в по-голям размер.

 


Описание на отделните отсечки в GPS следата:

Track001_R1
Дължина: 6.4 км
Асфалтов път от Радомир (паркинга на хипермаркет Penny) до вр. Ветрушка, където има изоставено военно поделение. В горната част пътят е по-стръмен и на места разбит. Средният наклон е под 5%, но има и доста стръмни участъци. В средната си част пътят минава през приятна сенчеста гора, в началото и в горната част е предимно открит.

Track002_R1
Дължина: 0.5 км
Отклонение (асфалтиран път) към хижа „Орлите“.

Track003_R2
Дължина: 3.5 км
Черен път от хижа „Орлите“ до билото на планината, който продължава и по него в посока на хижа „Славей“. Има и туристически табели с червена маркировка. Първоначално пътят е стеснен от храстите и прилича по-скоро на ATV пътека, тук има и някои по-стръмни и изровени участъци. След това е предимно гладък и хубав, особено в билната част.

Track004_T2
Дължина: 1км
Скоростна и гладка пътека, подсичаща един връх в посока хижа „Славей“. Пътеката се използва от мотористи, вероятно и от ATV. Напълно подходяща за начинаещи, но достатъчно забавна (заради високата скорост) и за напреднали.

Track005_R2
Дължина: 1.2 км
Черен път от хижа „Славей“ към билото под вр. Острица. Наклонът е ту нагоре, ту надолу. На места има изровени участъци и коловози – карайте с повишено внимание.

Track006_T2
Дължина: 3.0 км
Чудесна и лесна пътека, следваща долината на малка рекичка. Наклонът е минимален, в горната част пътеката е по-тясна и с по-твърда и равна настилка. От едно място за пикник надолу става по-широка, по-чакълеста и с множество бабуни от минаването на мотори, което за по-опитни потребители ще създаде усещането за дълъг и скоростен пъмптрак. Не липсват и интересни завои.

Track007_R2
Дължина: 1.7 км
Черен път с минимален наклон и добре утъпкан.

Track008_R2
Дължина: 4.0 км
Черен път със значителен наклон (среден над 7%, но на много места е повече), следващ в по-голямата си част трасето на газопровод. Почти изцяло открит, често има  и насрещен вятър при изкачване.

Track009_T3
Дължина: 390 м
Много кратка, но изключително забавна пътека от кръстопътя за хижа „Орлите“ надолу в посока Радомир. Означена е като Т3 заради наклона, но на практика е гладка и твърда, така че е съвсем подходяща и за прохождащи планински колоездачи. За напредналите пък има страхотни завои.

Track010_T3
Дължина: 1.2 км
Пътека, отклоняваща се от пътя за поделението и х. „Орлите“ към гр. Радомир. В началото е по-тясна, но скоро след това се разширява и се спуска право надолу по широки поляни, където по-смелите могат да развият доста високи скорости. Отново заради средния наклон е означена като Т3, но на практика е много лесна.

Track011_R2
Дължина: 1.4 км
Черен път, следващ долината на малка рекичка. Води до нещо като заслон, където се събират няколко дерета и няколко пътеки.

Track012_T4
Дължина: 490 м
Технична камениста пътека от един заслон към черния път, следващ газопровода. Може да се кара и в двете посоки, като нагоре е доста трудна и заради наклона.

Track013_F
Дължина: 500 м
Пътеката от предишната следа излиза на открит склон, където някога е имало черни пътища, отбелязани и на картата, но вече са се изгубили. Затова е най-лесно да пресечете склона директно в западна посока, запазвайки височината. Така ще достигнете пътя по газопровода (Track008_R2).

Track014_R2
Дължина: 1.4 км
Черен път по билото към вр. Ветрушка, изкачва се по източния му склон. Сравнително стръмен, с чакълесто покритие. На върха е разположено изоставено военно поделение. Пътят минава през него и стига до главния портал, където е горния край на Track001_R1.

Track015_T4
Дължина: 1.1 км
Пътека от вр. Ветрушка към хижа „Орлите“. За да стигнете до пътеката, трябва да се отклоните по черен път в близост до портала на поделението (на стотина метра под входа му), да излезете по него на билото, оттам надясно и след това ще видите пътеката наляво (ЮИ) и надолу. Карайте с повишено внимание, защото настилката е от нестабилни камъни, на места има и коловози. Освен това често има страничен вятър на пориви, който може да ви отклони от избраната линия (не случайно името на върха е Ветрушка!). В долната си част пътеката става доста стръмна и още по-изровена.

Track016_R2
Дължина: 620 м
Черен път, отклоняващ се от асфалта за поделението надолу. Стига до началото на пътеката от следващата следа.

Track017_T3
Дължина: 1.4 км
Пътека, спускаща се в посока с. Бела вода, което май е квартал на Перник. Пътеката започва от място, което е нещо като кръстопът на занемарени пътища. В началото е тясна и труднозабележима във високата трева. Като цяло е обрасла и не се ползва често, иначе като терен не е трудна, но на някои места има изненади, скрити в шумата или тревата отстрани. В долната част пътеката малко се е поотваря и се кара по-спокойно, а още по-надолу излиза на широки и хубави поляни.

Track018_R2
Дължина: 660 м
От една точка нататък пътеката от предишната следа преминава в черен път, който продължава надолу в същото посока. На едно място той се разделя на две, като се продължава вдясно по тревен път.

Track019_R3
Дължина: 840 м
Изключително стръмен черен път, поради което и доста изровен, покрит с нестабилни камъни.

Track020_R2
Дължина: 3.4 км
Черният път от предишната следа преминава в по-нормален такъв, после се съединява с още един и продължава нагоре чак до билото. Не е много често използван, поради което е малко обрасъл, но все пак е достатъчно ясен и без тенденция за изчезване.

Track021_T3
Дължина: 700 м
Приятна тясна пътечка от хижа „Орлите“ към Радомир. Единствено заради малката широчина попада в категорията Т3, но като цяло е много лесна. За съжаление обаче на 2-3 места е препречена от счупени клони и малки дръвчета, но лесно преодолими.

Track022_R2
Дължина: 2 км
Хубав черен път с малък наклон и равна настилка, предимно от дребни камъчета. Следва дерето на малък поток.

Track023_R2
Дължина: 2.3 км
Черен път от Старо село към билото на планината и по-точно към вр. Голо бърдо. Откъм Старо село пътят е с нормален наклон, но по склона на върха става доста стръмен.

Track24_R2
Дължина: 220 м
Това е черен път, който води до една група къщи на Старо село. Отбележете си го като такъв, по който нямате работа, тъй като просто е задънен, а на мястото, където се разделят с пътя от Track023 именно този изглежда по-главният.

Track25_R2
Дължина: 8.8 км
Черен път по билото на планината от вр. Голо бърдо в посока хижа „Славей“. В тази част планината наистина оправдава името си – по-голямата част от върховете й са открити и затревени. Пътят върви ту нагоре, ту надолу, на места е доста стръмен, като цяло е разнообразен и доста приятен за каране.

Track026_T5
Дължина: 620 м
Супер-стръмна моторджийска пътека към едно дере, в което има друга, по-нормална пътека. Тази тук в началото започва почти като черен път, равен и приятен, заобикалящ вр. Примечляк. От едно място нататък тръгва тясна пътека надолу по склона, чиито среден наклон е 37%! Ползвана е от мотори и представлява стръмен улей. Въпросният участък е с дължина 300 м.

Track027_T3
Дължина: 1.4 км
Пътека, следваща коритото на един поток. След по-обилни дъждове вероятно е много влажна. Покрита е с дълбок пласт шума. Като цяло няма твърде трудни препятствия и е широка, но трябва да се кара с повишено внимание.

Track028_R2
Дължина: 1.2 км
Черен път в полите на планината, почвен, на места затревен.

Track029_T4
Дължина: 700 м
Приятна моторджийска пътечка в ниските части на планината, нагънати от малки дерета на потоци и рекички.

Track030_R2
Дължина: 1.5 км
Черен път в полето край с. Егреците

Track031_R2
Дължина: 2.2 км
Черен път в полето, свързващ горния край на с. Егреците с някаква кариера. В близост до селото се минава под множество големи електропроводи.

Track032_R2
Дължина: 2.8 км
Черен път, минаващ през хълмистите ниски части на планината. В единия му край е споменатата в предишната следа кариера, в другия излиза на самотна вила в подножието на планината.

Track033_R2
Дължина: 1.2 км
Черен път от една самотна вила в подножието на планината към с. Друган.

Track034_R2
Дължина: 1.6 км
Хубав черен път над с. Друган. Излиза на пътя от Радомир към Старо село.

Изтегляне на описанието на отсечките и примерните маршрути в отделен файл.


Примерни маршрути:

Радомир – хижа „Орлите“ – билото – газопровода – хижа „Орлите“ – Радомир

Дължина: 25 км
Денивелация: 800 м
Ниво на техническа трудност: средно
Ниво на физическо натоварване: средно, Коефициент на физическо натоварване (КФН) – 6

Track001 от хипермаркет Penny до т.001 + Track002 + Track003 + Track004 + Track005 + Track006 + Track007 + Track008 + Track003 в обратна посока + Track002 в обратна посока + Track009 + Track010

Този маршрут като терен е доста лесен и макар нивото на техническа трудност да е средно, пътеките няма да затруднят никого – дори и по-неопитни колоездачи ще изпитат удоволствие от карането по тях. За напредналите също няма да са скучни, тъй като позволяват каране с по-висока скорост, имат интересни завои, малки скокчета и бабуни и други приятни елементи.
Денивелацията не е твърде голяма и първото изкачване е по-скоро лесно, но второто, което следва газопровода, може малко да ви извади душата, особено при слънчево време и насрещен вятър. Така че от тази гл.т. маршрутът не бива да бъде подценяван.

Още по-лесен вариант на маршрута би било от т. 012 да продължите надолу по черния път, докато излезете на шосето за Радомир при завода за тежко машиностроене. По този начин пропускате второто изкачване (но и хубавите пътеки от второто спускане) и съкращавате маршрута с 8-9 км.

Радомир – хижа „Орлите“ – билото – газопровода – вр. Ветрушка – хижа „Орлите“ – Радомир

Дължина: 25.4 км
Денивелация: 950 м
Ниво на техническа трудност: високо
Ниво на физическо натоварване: средно, КФН – 6

Този маршрут може да се разглежда като по-труден вариант на горния. Първо, защото изкачването е малко повече, и второ, защото са включени по-трудни и технични пътеки, едната от които дори в посока нагоре (макар и кратка). Поради това той е подходящ за по-напреднали колоездачи, които не се плашат от улеи с нестабилни камъни и от тесни горски пътечки.

Track001 от хипермаркет Penny до т.001 + Track002 + Track003 + Track004 + Track005 + Track006 + Track007 + Track011 + Track012 + Track013 + Track008 + Track014 + Track015 + Track002 в обратна посока + Track009 + Track010

Радомир – с. Бела вода – билото – хижа „Орлите“ – Радомир

Дължина: 18.8 км
Денивелация: 700 м
Ниво на техническа трудност: средно
Ниво на физическо натоварване: средно, КФН – 6

Този маршрут е за хората, които не се плашат от малко по-обрасли пътеки и обичат да се навират в по-затънтени кътчета на планините. Изходната точка отново е паркинга на хипермаркет Penny, първоначалното качване съвпада с горните два маршрута, само че не се отбивате към хижа „Орлите“, а продължавате по пътя към поделението на вр. Ветрушка. Преди да достигнете върха се отклонявате по черен път, а след това по тясна и скрита пътека в посока с. Бела вода (квартал на Перник). След като се спуснете почти до първите къщи на селото, поемате по много стръмен черен път нагоре по склона. След този кратък първоначален зор пътят става по-нормален, изкачвайки се постепенно (дори и с няколко леки спускания) към билото, на което излизате при газопровода. Оттук се спускате по черен път към хижа „Орлите“, а оттам по тясна пътечка, преминаваща после в черен път – към Радомир.

Track001 от хипермаркет Penny до т.016 +  Track016 + Track017 + Track018 + Track019 + Track020 + Track003 в обратна посока от т.006 до хижа „Орлите“ + Track021 + Track022

Старо село – билото – вр. Примечляк – с. Егреците – с. Друган – Старо село

Дължина: 29 км
Денивелация: 920 м
Ниво на техническа трудност: високо
Ниво на физическо натоварване: средно, КФН – 6

При този маршрут изходната точка е Старо село, по-специално ниската му част (откъм Радомир), а не високата (откъм магистралата). Изкачвате се по черен път до вр. Голо бърдо, оттам продължавате по билото в посока вр. Острица. При т.022, в близост до вр. Примечляк, достигате кръстопът, където трябва да се отклоните по пътека, заради която техническата трудност на маршрута е посочена като висока. Трудният участък е само 300 м, но е толкова стръмен, че за много хора би бил равносилен на носене. След това пътеката продължава в коритото на един пресъхващ поток, покрито с шума, докато се излезе на по-хубава пътека, а след това и на черен път, слизащ в посока завода за тежко машиностроене. Прибирането към Старо село е по черни пътища и моторджийски пътеки в хълмистото подножие на планината над селата Егреците и Друган.

Track023 + Track025 + Track026 + Track027 + Track006 + Track007 до т.011 + Track028 до Track034

Изтегляне на описанието на отсечките и примерните маршрути в отделен файл.


Снимки:

Автори: Любомир Ботушаров и Уоутър Клепе


Track003 – Изкачване от хижа „Орлите“ към билото.


Track003 – Изкачване от хижа „Орлите“ към билото.


Track003 – По билото към хижа „Славей“.


Track004 – Началото на пътеката.


Track004 – Края на пътеката в близост до хижа „Славей“.


Track006 – Горната част на пътеката.


Track006 – Долната част на пътеката.


Track008 – Пътя около газопровода.


Track008 – Пътя около газопровода.


Track008 – Пътя около газопровода.


Track009


Track010 – Края на пътеката в Радомир.


Track011


Track012


Track014 – вр. Ветрушка и военното поделение.


Track015 – Пътеката от вр. Ветрушка към хижа „Орлите“


Track015 – Пътеката от вр. Ветрушка към хижа „Орлите“


Track019 – Началото на стръмния черен път.


Track019


Track020


Track023 – вековна къща в Старо село.


Track023 – изкачването към вр. Голо бърдо.


Връх Голо бърдо.


Track025 – По билото от вр. Голо бърдо към вр. Острица.


Track025 – По билото от вр. Голо бърдо към вр. Острица.


Track025 – По билото от вр. Голо бърдо към вр. Острица.


Track025 – По билото от вр. Голо бърдо към вр. Острица.


Track026


Track026


Tarck027


Track028 – Пътят към с. Егреците.


Track029 – Моторджийската пътека към с. Егреците.


Track029 – Моторджийската пътека към с. Егреците.


Track031 – Пътят през полето с електропроводите.

Track001 от хипермаркет Penny до т.001 + Track002 + Track003 + Track004 + Track005 + Track006 + Track007 + Track008 + Track003 в обратна посока + Track002 в обратна посока + Track009 + Track010