По пътеките над Войнеговци – декември 2023

Тази година зимата започна съвсем като истинска и вече 2-3 пъти ни сковава в студ и сняг. Между тези периоди на зъзнене обаче се прокрадват и такива с по-топли дни, в които снегът се отдръпва от южните склонове и позволява човек да се раздвижи нагоре-надолу по тях. Точно в една такава сряда, преди студът да настъпи отново, направихме едно хубаво каране над Войнеговци, спускайки се през в.з. Манчов валог, но и по-нагоре от нея, от м. Бабин катун, където всъщност има горна част на пътеката и тя не е никак лоша! Освен карачи, в групичката ни не липсваха и снимачи, така че наред с моите кадри, този път в албума съм включил и снимки от Адра Христова (първите четири) и Николай Василев (последните двайсетина).

Описание на маршрута може да видите тук: https://mtb-bg.com/routes/voinegovtsi-babin-katun-manchov-valog.

Реклама