Ръководство и единен стандарт за маркиране на маршрути за планинско колоездене

В края на 2018 сдружение „Алабак“, сдружение „Байкария“, Велоклуб КРИВА СПИЦА и MTB-BG.com започнахме процес по създаване на проект за правилник за маркиране на веломаршрутите за планинско колоездене в България. Целите бяха няколко:

  • да се уеднакви веломаркировката по нашите планини, с което да се улеснят велотуристите;
  • да се осигури в нарастващия брой велозони по-безопасна за колоездачите ориентация и навигация по маршрутите, но също така и идентификация на трудността им;
  • да се опазят маршрутите от дърводобив и други дейности съвместно с горските стопанства; маркировката е част от дългия път по легализиране на маршрутите;
  • да се подобри развитието на туристическите продукти и услуги.

Дългосрочната цел е този проект да се превърне в нормативно закрепен правилник (самостоятелно или като част от по-широобхватни правила за маркирането на туристически маршрути в България), т.е. да стане стандарт в пълния смисъл на думата, задължителен за прилагане от всички и максимално разпознаваем за ползващите го, както е при маркировката за пешеходни туристически маршрути. Тази цел обаче изисква още време и усилия, а междувременно вече има пилотни проекти, използващи този стандарт за маркиране и тепърва се задават още. Затова решихме, че е време да му дадем повече гласност, надявайки се, че и другите заинтересовани от маркиране на веломаршрути организации ще го възприемат и използват, за да се постигне устойчивост и разпознаваемост на МТБ маршрутите.

За да бъдат лесни за ползване и разучаване, проектоправилникът и ръководството са представени чрез удобен и информативен уебсайт, намиращ се на адрес: https://markirovka.bike/.

В процеса на изработка на ръководството направихме проучване на стандартите в други държави и обсъдихме нещата с други активни по темата организации в България, съобразявайки се с особеностите на тази дейност в България и с функциите, които се очаква да изпълнява веломаркировката в планините. След множество разисквания по различните стандарти и варианти, в крайна сметка надделя схващането, че е удачно да стъпим върху предишен подобен проект, разработен в далечната 2008 г., като го осъвременихме значително и във всяко отношение, съобразявайки се и с актуалното развитие на планинското колоездене, при което все по-често се развиват зони за каране с множество отсечки и пътеки, позволяващи комбинирането им в разнообразни маршрути.

В периода от 2018 досега бяха реализирани и няколко проекта на терен, които осигуриха добра обратна връзка за подобряване на стандарта в различни насоки. „Първата копка“ бе направена от сдружение „Алабак“ – маркиране на пътеките над Варвара. Оттогава насам маркировката в тази зона се развива и разширява, а през 2020 г. бе положена маркировка и по маршрутите в съседната зона над Велинград от сдружение „Байкария“. Междувременно Трънското туристическо дружество също маркира няколко маршрута, използвайки новия стандарт. Всички тези проекти помогнаха много за изчистване на различни детайли и съобразяването им с конкретни казуси, възникващи в практиката.

Надяваме се тези правила и практически съвети да помогнат за развитието на планинското колоездене в България и на страната ни като дестинация за такива туристически услуги. Ще се радваме, ако повече организации припознаят тези правила и започнат да ги прилагат. В сайта има и страница за контакти, чрез която всеки заинтересован може да изпрати запитване за помощ и консултация или пък да сподели мнение и обратна връзка. За всеки случай, ето още веднъж адреса, където можете да прочетете всички подробности:

https://markirovka.bike/

Оставете отговор

XHTML: Можете да използвате следните маркери: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>