Извисяването на един е-байк с Бърнард Кър

Всички знаем, че с е-байк като Pivot Shuttle човек може да стигне по-далеч за едно и също време или да измине по-бързо едно и също разстояние (стига то да включва и изкачвания). За да се издигне обаче и по-високо във въздуха, няма да му е достатъчна силата на електромотора, ще трябват също умения и смелост като на Бърнард Кър. 😉

Повече за е-байка на Pivot Cycles можете да научите тук: https://www.pivotcycles.com/en/bike-shuttle-us.

Реклама