Играй и спечели уникални ръкохватки по случай Darkfest 2020

Феноменалното фрийрайд събитие Dark Fest 2020 започва днес и това е повод шест чифта ръкохватки DMR Monster Energy Deathgrip, предоставени от Monster Energy, да украсят велосипедите на няколко късметлии, като всичко това ще се случи в рамките на две седмици чрез игра във Facebook страницата на МТБ-БГ на адрес: https://facebook.com/mtbbg/. Твоята задача е отговориш правилно на въпроса, като напишеш коментар под  него във Facebook страницата. В определения за това ден ще изтеглим на случаен принцип трима печеливши измежду тези, които са отговорили правилно на съответния въпрос, и той ще получи комплект уникални ръкохватки DMR Monster Energy Deathgrip.

За повече подробности вижте пълните правила на играта:

Играта се организира от MTB-BG.com чрез страницата MTB-BG във Facebook (https://facebook.com/mtbbg/).

Официалният език на играта е български, макар че е позволено да изписвате целия или част от отговора си на английски език. Право на участие в играта имат само физически лица с постоянен адрес на територията на Република България.

В понеделник (03.02.2020) и вторник (11.02.2020) ще зададем по един въпрос, свързан с Dark Fest. За да участвате в играта, трябва да отговорите на въпроса под оригиналния пост във Facebook страницата на МТБ-БГ (https://facebook.com/mtbbg/). Напишете като коментар верния според вас отговор.

За всеки отделен въпрос се разиграва томбола, в която на случаен принцип измежду подалите верен отговор ще бъдат изтеглени трима участници, които ще спечелят уникални ръкохватки от ограничената серия DMR Monster Energy Deathgrip.

За въпроса от понеделник (03.02.2020) тегленето ще е в понеделник(10.02.2020) между 12:00 и 16:00 ч. За въпроса от вторник (11.02.2020) тегленето ще е в понеделник (17.02.2020) между 18:00 и 22:00 ч.

Изтеглянето на победителите ще бъде на случаен принцип чрез специално приложение и ще бъде записвано във видеоформат.

Всеки има право да участва многократно, т.е. да отговаря на всички въпроси. Един участник обаче може да спечели награда само веднъж, т.е. късметлиите, изтеглени след първите въпроси, нямат право да получат втори път награда, дори и да бъдат изтеглени в някой от следващите кръгове на играта.

Когато в даден кръг бъде изтеглен участник, който вече е спечелил награда, или такъв, който не е дал верен отговор, той отпада от томболата и се изтегля друг участник. Процедурата се повтаря до изтеглянето на участник, който е дал верен отговор и не е получавал награда в предишен кръг на играта.

Всеки участник има право да напише само един коментар, т.е. да даде само един отговор на всеки въпрос. При наличие на повече коментари от един участник за един въпрос, при тегленето ще вземем предвид само първия коментар.

С написването на коментар (подаване на отговор) всеки участник се съгласява, че името му може да бъде показано публично в рамките на процедурата по изтегляне на печеливш отговор, както и да бъде обявено публично чрез Facebook страницата на МТБ-БГ и/или чрез уебсайта MTB-BG.com, ако е подал верен отговор и той бъде изтеглен като печеливш.

Участието в играта не е обвързано с покупка на продукти или ползване на услуги, предлагани от организаторите или от трети лица.

Спечелилите награда могат да я получат само във вида, в който е обявена. Те не могат да претендират паричната ѝ равностойност или да искат замяна с нещо друго. Организаторите се свързват с всеки печеливш участник, за да уговорят удобен начин за предоставяне на наградата.

Играта по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, подкрепена, администрирана или свързана с Facebook. Участниците не могат да предявяват никакви претенции към Facebook във връзка с провеждането на играта и/или тяхното участие в нея.

В играта нямат право да участват представители на организаторите и техни роднини.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>