Спускане от връх Готен

Още едно видео от Станислав Божанов, но този път теренът е доста по-стръмен и труден. Става дума за една от двете основни пътеки, спускащи се от вр. Готен към Бухово.

Тя е описана в маршрута „Бухово 2“, а от 2018 г. е част и от маршрута EPIC на състезанието Купа Мургаш. По принцип е доста стръмна, а тъй като си е и моторджийска, напоследък явно доста се е поизровила и е станала още по-предизвикателна.

Реклама