Българската колоездачна лига свиква Общо събрание на 20 февруари

Българската колоездачна лига (БКЛ), която стои зад успешните Български колоездачни серии, свиква редовно Общо събрание на 20 февруари 2019 г. По-долу ще намерите поканата за него, но преди това ще си позволя да обясня защо това би трябвало да ви интересува.

Както казах, до момента на широката общественост е известна най-вече спортната дейност на лигата, и по-специално обединението на някои от най-активните организатори и най-полулярни състезания в общ календар, обща ранглиста и т.н. В секцията „Събития“ ще намерите публикуваните наскоро дати и места за стартовете, включени в Българските колоездачни серии през 2019 г., разделени по различни дисциплини. Състезанията обаче далеч не изчерпват целите и дейността на БКЛ. Организацията всъщност е отворена към всички активни колоездачни клубове (и не само спортни такива!) и дори към активни физически лица, които по един или друг начин работят за и развиват планинското колоездене. Целите на сдружението са далеч по-широки от развитието на състезателната сцена, но за да не останат само на хартия, а да се претворят в реална дейност, са нужни хора и клубове, които да членуват в БКЛ и да работят в рамките на организацията за постигане на едно или друго според своята специализация и сфера на дейност. Така че ако се чувствате по някакъв начин включени в този абзац, минималното, което може да направите, е да обмислите възможността за участие в БКЛ, или поне да посетите Общото събрание, за да научите от първа ръка какво е свършено до момента, какво е заложено като бъдещи цели и какви са вариантите за участие в тези общи дела.

П О К А Н А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 20 ОТ УСТАВА НА БКЛ

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА КОЛОЕЗДАЧНА ЛИГА ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ

на 20.02.2019г. от 12:30 ч. в зала G8-1 на ул.“Гладстон” № 8

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА КОЛОЕЗДАЧНА ЛИГА ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Избиране на водещ на ОС

2. Избиране на секретар на ОС

3. Отчет за извършената работа на БКЛ за 2018г.

4. Обсъждане и прием на промени в Устава на БКЛ.

Внимание! За предварително запознаване със съдържанието на Устава, същия може да бъде намерен тук. С оглед ефективност при обсъждането на желаните промени, предложения за такива заинтересованите членове може да изпращат тук до 05.02.2019 г. Обобщеният вариант на исканите промени ще бъде обсъден и гласуван по време на ОС на БКЛ.

5. Приемане на нови членове.

6. Други

Всички настоящи и и бъдещи членове са добре дошли!

Ще се радваме да ви видим там!

Реклама