БКС e подал молба за обявяване в несъстоятелност

Тази новина даже не е новина, поне поради две причини: първо, въпросната молба е подадена от ръководството на Българския колоездачен съюз още през лятото на 2018 г., така че повечето колоездачни деятели отдавна знаят за тази неприятна ситуация; второ, задлъжнялостта на БКС в последните години не е тайна за никого и може би беше въпрос на време да се стигне до момент, в който сдружението вече няма да може да обслужва задълженията си, което поражда задължението да се обяви неплатежоспособност и да се отиде към производство по несъстоятелност.

Както може да се види в Търговския регистър, молбата за откриване на производство по несъстоятелност е подадена през лятото на 2018 г. Всеки с интерес към темата е най-добре да прочете текста на молбата, която може да се изтегли свободно от сайта на Търговския регистър. В нея като цяло е изразено становището на ръководството, включително и относно причините за тежкото финансово състояние на сдружението. Точно заради тези проблеми и заради отказаното от Министерството на младежта и спорта финансиране, през 2018 г. не се проведе колоездачната Обиколка на България.

Както можете да се досетите, има най-различни мнения по въпроса кой е виновен за достигането до това плачевно състояние. Според едни всичко идва от предишните ръководства, според други и настоящото ръководство не е лишено от заслуги в това отношение. Честно и лично казано, толкова ми е писнало от проблемите в БКС, че изобщо нямам желание да ровя по темата. Даже си мисля, че всичко това може в крайна сметка да има и оздравителна роля за колоезденето като спорт, но тепърва ще видим как ще се развият нещата и какво ще е отражението на всичко това за планинското колоездене.

Реклама

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>