Боровец | Трасето Harry Potter с Боян Шахов и Христо Стойков

You are a biker Harry!

Време е да се пуснем по едно магическо трасе в курорта Боровец! Harry Potter е едно доста приятно и забавно трасе, а новите елементи са доста интересни. С мен отново е Христо Стойков.

Реклама

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>