Още една пътека от Търговище около Мисионис

Кирил Илиев вече сподели в тази рубрика две пътеки около Търговище и Мисионис (линк №1 и линк №2), а сега добавя още една. Ето го клипът и описанието от автора:

Този път се спуснахме от другата страна. Води пак долу до паркинга, като вече пътеката е маркирана от местните бегачи като Misionis Trail.

Доста по-големи скорости позволява (по GPS съм вдигнал на бързия участък 67 км/ч, а друго място пак според GPS 83 км/ч – може да има нещо вярно, защото на Saint-овете им трябваха поне 30 м, за да ме забавят), а тук-таме има и по някоя кратка каменна река, която да ви изненада. В горната част е равнинна, но трябва да запазите инерция и да имате техника, защото се редуват камъни около 20 см с корени и тесни участъци между дърветата.

https://www.trailforks.com/confirm/view/trail/113570/

Реклама