Витоша | Кривата

Малко са пътеките, които могат да съперничат по популярност с „Кривата“ на Витоша. Честно казано, не знам откъде ѝ излезе това име – дали заради многото серпентини, или пък заради преките на тях участъци, които са много стръмни, технични и трудни за каране, но в тази пътека наистина има от всичко. Всъщност на много места са си две пътеки по един склон.

Странно е, че досега никой не беше публикувал видео от нея за настоящата рубрика, но Никифор Георгиев запълни този пропуск:

Ако имате нужда от известни уточнения, началото на видеото е от „Плюещата чешма“, която се намира на кръстовище с пет пътеки малко по-надолу от хижа „Момина скала“. Същинската „Крива“ започва след пресичането на асфалтовия път за Копитото и слиза до пътя от Бояна за Златните мостове, като оттам може да се продължи или по Обиколната алея към Бояна, или по пътеки към Княжево, или по шосето към София.

Както казах, по пътеката има минимум две възможни линии. От четвъртата минута нататък е показана пряката, стръмна пътека, която е подходяща само за напреднали колоездачи с много добър контрол и умения. На видеото не си личи колко стръмен е наклонът – има и прагове, и камъни и изобщо… никак не е лесно!

Реклама