Витоша | Момето

Една кратка, но много забавна пътечка на Витоша, свързваща хижа „Момина скала” през Плюещата чешма (там започва клипът) с шосето за Копитото. От другата страна на шосето започва „Кривата”, пак там започва и една пътека, която води към Бялата вода, а нагоре по асфалта можете да стигнете до хотела зад Копитото, ако искате да спуснете пътеката от него. Видеото е дело на kgbkid:

Реклама