Витоша | Бояна – Момина скала – Бояна

Като я има „кривата”, па да сложим и „правата” (пътеката от ресторанта при Копитото до Бояна). Едно видео от 13.05.


Това е част от маршрутче от Бояна през х. „Момина скала“. Надолу може да се направят няколко вариации – по „кривата“, по „правата“ или по пътеката към Тихия Кът… за всеки по нещо, както се казва.

На финала съм заснел и пътечката с клоните от беседката до Бояна.

GPS следа: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=oywcwxinoqdywfmh

Реклама