Витоша | Кривата

Sartor и MacLeod ни показват една от най-популярните витошки пътеки. „Кривата” е наречена така именно от колоездачите заради многото серпентини по нея. Освен тях има и няколко доста технични скални участъка, а надолу има и някои преки, доста стръмни и трудни линии, които от МТБ-БГ не ползваме, защото такива улеи засилват ерозията. Но ако търсите повече адреналин и трудност, в тях можете да ги намерите.

Повечето софиянци вероятно са карали по тази пътека, а и не само те, тъй като част от нея преди години бе включена и във велорали „Черни връх“, а пък мнозина участници в това състезание пропускаха едно отклонение и се спускаха изцяло по „Кривата“. Тя започва от асфалтовия път за Копитото (отгоре идва откъм хижа „Момина скала“), малко преди достигане на кулата (няколкостотин метра по-рано) и се спуска надолу до шосето Бояна-Златните мостове, като излиза на него при едно дере малко под Бялата вода. От това място може да се продължи по Обиколната алея към Бояна.

Първото видео (на Sartor) е по-кратко и е с акценти върху най-важните части от пътеката. Вторият клип е по-дълъг (цялата пътека) и е заснет от по-различен ъгъл.

Реклама