Flowey

Заглавието на това видео е събирателно от името на Брендън Хауи (Howey) и думата „flow“ (използвана като плавност в карането или пътеката), а действието се развива в Coast Gravity Park, намиращ се в Sunshine Coast, Канада.

Реклама