Велорали DRAG Черни връх 2016 – видеоклип

Честно казано, като се имат предвид условията, в които се проведе това състезание, не предполагахме, че някой е карал с камера на каската. Борис Първанов обаче е направил точно това и благодарение на него можете да видите всички климатични пояси, през които преминаха състезателите в тази сурова надпревара: