Георги Радев и Иван Колев в Локорско

Може да има безброй клипове от Локорско, но малко са тези, в които скоростта е близка до тази на двама от най-бързите карачи в България, така че да ги гледаме винаги е удоволствие – на която и да е пътека, по което и да е време!