Велосъстезание „2 години Bela Extreme“ – наредба

На 4 април в Петрич ще се проведе състезание за деца и младежи от 9 до 14 години.

1. Формат на състезанието: вело състезание за деца от 9 до 14 години
Организатори и спонсори : КЛУБ „БЕЛА ЕКСТРИЙМ“, RAM, DRAG И MAXBIKЕ 
Място: околностите на гр. Петрич и Беласица планина
Вело-състезанието се организира в 2 категории: 
– първа категория деца от 9 г. до 11 г. – трасе 4,2 км, +/-170 м денивелация, изминаване на цялото трасе под формата на кръг с начало и край – ПГИТ „ Асен Златаров “; 
– втора категория деца от 11 г. до 14 г. – трасе 8,4 км, +/-340 м денивелация, изминаване два пъти на цялото трасе;
Продължителност: между 2 и 4 часа
Контролни пунктове: пазят се в тайна от организаторите като част от маршрута.
Дисциплина: планинско колоездене (mountain bike)

Програма на състезанието:
04.04.2015 г., събота – гр. Петрич, училище „Асен Златаров“.
Регистрация и раздаване на стартови картони: 9.00 – 9.50 ч.
Старт: 10.00 ч.
Награждаване: 15.00 ч. 

2. Регистрация и необходими документи за участие:

2.1 Регистрация:
Предварителна регистрация до 03.04.2015 г., 18.00 ч. – в магазин „БЕЛА ЕКСТРИЙМ“. 
Регистрация в деня на събитието – от 9.00 ч. пред училище „Асен Златаров“ в присъствието на родител. 
До старта ще бъдат допуснати само участници, отговарящи на следните изисквания:
– Предварителна регистрация или в деня и мястото на събитието.
– Попълнили Декларация за участие попълва се от родител / настойник.
– Оборудвани с пълна и проверена от съдиите на състезанието екипировка
2.2 Участие
Всеки състезател трябва да си направи регистрация за участие предварително в магазин „БЕЛА ЕКСТРИЙМ“ или на място. 
Всеки състезател е длъжен да информира и да се консултира с организаторите по всички въпроси и проблеми, свързани със състезанието (инциденти, спонсори, оттегляне от състезанието, класиране, логистика и др.). 
Всеки състезател е длъжен да окаже помощ на състезател в беда. 
Състезателите нямат право на външна помощ. 
Всеки състезател взема участие в състезанието на своя собствена отговорност. 
Всеки участник е длъжен да носи на видно място отличителните знаци, предоставени му от Организаторите. Неизпълнението на гореспоменатото ще доведе до дисквалифициране на участника. 
Поради съображения за сигурност, всички състезатели трябва да имат добра физическата подготовка.
Организаторите и медицинският екип, осигуряващ състезанието, си запазват правото да прекратят участието на състезател, ако преценят, че физическото му състояние не го позволява. 
Организаторите не са отговорни за действията на състезателите, които са в разрез със законодателството на Република България и правилника на състезанието. 

3. Екипировка и оборудване:
Задължителна лична екипировка:
1. Технически изправен велосипед
2. Каска
Препоръчителна екипировка:
1. Очила
2. Ръкавици
3. Светлоотразителна жилетка
Екипировка осигурена от организаторите:
1. Отличителни знаци на състезанието.
Лични вещи: 
От организаторите ще бъде осигурено място на старт-финалната контрола, на което всеки от състезателите ще може да остави част от екипировката си и храна (в това число лични вещи, които смята, че няма да му трябват по трасето).

4. Класиране 
Класирането се определя на база най-добро време за изминаване на дадения маршрут. Времето на всеки участник ще бъде записвано на всеки контролен пункт от маршрута.
На първо място ще бъде класиран участникът с най-добро общо време, без да нарушава правилата на състезанието.

5. Правила за безопасност 
Всеки участник трябва да спазва стриктно правилата, описани в настоящия регламент и да спазва безусловно всички писмени или устни инструкции на Организаторите (в това число медицински екипи, спасителни екипи и др). 
Спиране за престой или почивка трябва да се извършва извън границите на състезателното трасе, с цел да се осигури безопасно преминаване на останалите състезатели. 
При изпреварване, изпреварващият състезател трябва ясно да предупреди изпреварвания за страната, от която ще се извърши изпреварването. Изпреварваният състезател няма право да пречи на изпреварващия.
Изпреварване може да се извършва само на подходящо и безопасно за целта място.

6. Оттегляне от състезанието и дисквалифициране 
Организаторите на състезанието си запазват правото да дисквалифицират:
Всеки състезател, имащ непристойно или неспортсменско поведение, замърсяващ или увреждащ околната среда или саботиращ по какъвто и да е начин друг състезател.
Всеки състезател, използващ външна помощ.
Всеки състезател, който не носи отличителните белези на състезанието на определените за това места.
Всеки състезател, представил невярна информация при идентификацията си.
Всеки състезател, неспазващ условията за пресичането на контролните точки.
Всеки състезател, който откаже да помогне на състезател в беда.
Всеки състезател, употребил какъвто и да е вид забранени стимуланти (допинг) и/или наркотици.
Всеки състезател, нарушаващ правилата на организаторите, инструкциите на организаторите (в това число мед. екипи, спасители и др.), или проявяващ непристойно или агресивно поведение спрямо тях.
Всеки състезател, който не носи предпазна екипировка по време на състезанието (каски и др.) или е установена липса на част от задължителната лична екипировка.
По трасето ще се движат съдии, които ще следят за спазването на регламента на състезанието. По тяхна преценка състезатели, които не спазват регламента на състезанието, ще бъдат наказвани или дисквалифицирани. Съдийско решение не се оспорва! 
Организаторът си запазва правото да прави всякакви промени по всяко време, по отношение на регламента, условията за участие, дати на провеждане и др. касаещи състезанието.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Събитие във Facebook: https://www.facebook.com/events/1381288495528076/

Оставете отговор

XHTML: Можете да използвате следните маркери: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>