Анкета на МТБ-БГ за 2015 г.

Интересува ли ви каква е общата картина на планинското колоездене в България? Нас ни интересува и то много! И затова след много отлагания и след повече от месец проби и разработване на въпросника, искаме да ви попитаме няколко неща и ще оценим високо всеки отговор!

Няма да усложнявам нещата с прекалени обяснения, но все пак искам да кажа няколко важни неща за анкетата, като се надявам, че те ще ви стимулират да отделите около 15 минути и да я попълните.

Анкетата ни съдържа 65 въпроса, като се постарахме с тях да обхванем най-важните характеристики на планинските колоездачи в България, включително и техните търговски нагласи. С това допитване искаме да получим малко демографски данни, информация за мнението и нагласите ви по отношение на МТБ-БГ като медия, основните особености, които ви характеризират като планински колоездачи и основните ви нагласи като потребители на стоки и услуги за планинско колоездене.

Анкетата е изцяло анонимна, поради което няма как да разиграем томбола, с която да поощрим участието в нея. Затова разчитаме много на вашето активно включване, тъй като събраната информация ще бъде от полза за всяко лице (физическо или юридическо), което развива дейност в областта на планинското колоездене.

Продължителността на анкетата ще бъде 4 месеца – след изтичането им резултатите от нея ще бъдат обявени публично и ще бъдат общодостъпни. Това означава, че всеки ще може да се възползва от тях, за да съобрази по-добре дейността си с особеностите на планинските колоездачи в България. По-специално, МТБ-БГ като медия ще имаме идея каква е оценката и какви са очакванията към нас, а също така ще имаме ясна представа за аудиторията си, което винаги е важно за нашите клиенти, рекламодателите. МТБ търговците в България ще научат много важни неща за нагласите на потребителите и вероятно ще се възползват от тази информация, за да предложат по-добри и по-адекватни на търсенето услуги, което пък в крайна сметка ще е полезно за самите потребители. Дори и за всеки отделен читател вярвам, че ще е интересно и полезно да сравни себе си с общия облик на МТБ общността в България.

Затова се надявам, че всеки читател ще намери време, за да отговори на въпросите ни, пък да видим каква картина ще се получи.

Някои от въпросите са задължителни. В такъв случай няма да можете да се придвижите нито напред, нито назад, докато не дадете отговор. Някои въпроси ще бъдат пропуснати автоматично, в зависимост от предишен отговор. Въпросите, които позволяват повече от един отговор, съдържат и уточнение в този смисъл. Още веднъж наблягаме на това, че информацията е анонимна и по никакъв начин не включва събирането на индивидуални лични данни.

Ако имате проблеми с вградената тук анкета, можете да пробвате и директно чрез този линк: http://survey.bg/s/g100zbcm-y

Предварително благодарим на всички, които ще попълнят анкетата ни! Очаквайте резултатите в края на месец юни!