Наредба за ХС Стоте могили – Исперих 2014

Наближава месец май, а през първата му половина както обикновено ще се проведе ХС състезание с акцент върху детско-юношеските категории в близост до гр. Исперих. Вижте подробностите за събитието:

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ

КОЛОКЛУБ „ДИМИТРОВЕЦ – ИСПЕРИХ”

Н  А  Р  Е  Д   Б  А

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО КРОС-КЪНТРИ

„100-ТЕ МОГИЛИ“

ИСПЕРИХ – 2014

Дата и място на провеждане:

11.05.2014 г.

Историко-архитектурен резерват “Сборяново”

Начало – 10.00 ч


Цел :

Да стимулира развитието на децата в областта на физическата дееспособност, технически познания, умения по безопасност и култура на движението, физическа и психическа издържливост при екстремни условия.

Възрастови групи :

Деца – 10 – 14 г. /родени 2000 – 2004 г./

Юноши младша възраст – 15 – 16 г. /родени 1998-1999 г./

Юноши старша възраст – 17 – 18 г. /родени 1996-1997 г./

Мъже – 19 – 39 г. /родени 1974-1995 г./

Жени – 19 – 39 г. /родени 1974-1995 г./

Ветерани – над 40 г. /родени преди 1974 г./

Изисквания към участниците :

Състезанието се провежда съгласно правилника на UCI:

 1. Да участват с технически изправен велосипед;
 2. Да използват каска и ръкавици по време на състезанието;
 3. Да представят актуално удостоверение за извършен предсъстезателен медицински преглед;
 4. Да представят застраховка за дните на тренировките и състезанието;
 5. За участници до 18-годишна възрастдекларация от родителите с разрешение за участие в състезанието.

Трасе :

Крос-кънтри трасе с дължина 10 км и денивелация 350 м.

Разходи:

Разходите за път, нощувка и храна са за сметка на участниците.

Допълнителна информация:

 1. В деня на състезанието /11.05.14г./ НЯМА да се прави опознавателна обиколка.
 2. Тренировки и запознаване с трасето – 10.05.2014 г.
 3. За редовността на явяването на състезателите на старт отговорност носят ръководителите или капитаните на отборите.
 4. Заявки за нощувки в Туристически дом – Исперих – до 09.05.2014 г. вкл.

Заявки за участиe –  до 09.05.2014 г.

За контакти:

 1. БФТ – Делка Кавъркова;
 2. Колоклуб „Димитровец – Исперих”, GSM: 0882 966474 Димитър Балански