Състезание по крос-кънтри „Стоте могили – Исперих 2013“ – Наредба

Както обикновено, месец май се оказва един от най-натоварените откъм ХС състезания и особено някои уикенди от него. Така стана, че за 19 май вече имаме насрочено трето състезание в тази дисциплина. „Стоте могили“в Исперих е традиционна надпревара, организирана от Колоклуб Димитровец – Исперих, като събитието е известно и с много силни детски стартове. Ето я Наредбата за провеждане на състезанието, от която ще научите повече подробности:

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ
КОЛОКЛУБ „ДИМИТРОВЕЦ – ИСПЕРИХ”

Н А Р Е Д Б А

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО КРОС-КЪНТРИ
„100-ТЕ МОГИЛИ“
ИСПЕРИХ – 2013

 

Дата и място на провеждане:
19.05.2013 г.
Историко-архитектурен резерват “Сборяново”
Начало – 10.00 ч.

Цел :
Да стимулира развитието на децата в областта на физическата дееспособност, технически познания, умения по безопасност и култура на движението, физическа и психическа издържливост при екстремни условия.

Възрастови групи :
Деца – 10 – 14 г. /родени 1999-2003 г./
Юноши младша възраст – 15 – 16 г. /родени 1997-1998 г./
Юноши старша възраст – 17 – 18 г. /родени 1995-1996 г./
Мъже – 19 – 39 г. /родени 1973-1994 г./
Жени – 19 – 39 г. /родени 1973-1994 г./
Ветерани – над 40 г. /родени преди 1973 г./

Изисквания към участниците :
Състезанието се провежда съгласно правилника на UCI:
1. Да участват с технически изправен велосипед;
2. Да използват каска и ръкавици по време на състезанието;
3. Да представят актуално удостоверение за извършен предсъстезателен медицински преглед;
4. Да представят застраховка за дните на тренировките и състезанието;
5. За участници до 18-годишна възраст – декларация от родителите за разрешение за участие в състезанието.

Трасе :
Крос-кънтри трасе с дължина 10 км и денивелация 350 м.

Разходи:
Разходите за път, нощувка и храна са за сметка на участниците.

Допълнителна информация:
1. В деня на състезанието /19.05.13 г./ НЯМА да се прави опознавателна обиколка.
2. Тренировки и запознаване с трасето – 18.05.2013 г.
3. За редовността на явяването на състезателите на старт отговорност носят ръководителите или капитаните на отборите.
4. Заявки за нощувки в Туристически дом – Исперих – до 13.05.2013 г. вкл.

Заявки за участиe – до 18.05.2013 г.

За контакти:
1. БФТ – Делка Кавъркова;
2. Колоклуб „Димитровец – Исперих”, GSM: 0882 966474 – Димитър Балански

За повече подробности можете да следите и страницата на събитието във Facebook: http://www.facebook.com/events/520851527966089/