Промени в платените обяви и ограниченията в пазара

Въведените от началото на февруари 2013 г. ограничения в безплатната част на пазара и предлагането от същата дата на новата услуга „Платени обяви“ показаха някои малки несъвършенства в първоначално обявените условия, които решихме набързо да поправим с няколко дребни, но важни промени.


Промяната в секцията „Платени обяви“ е съвсем проста – вместо да бъде отделен раздел във форума, тя става секция в раздел „Пазар“, като запазва досегашната си структура с няколко подфорума. В „Пазар“ тази секция ще стои най-отгоре, преди безплатните раздели. Във всяко друго отношение тя запазва своята самостоятелност, включително собствени правила, специален достъп за публикуване на обяви в нея, собствено модериране и т.н.
Причината за такава промяна е в отзивите от самите потенциални потребители на услугата, които смятат, че ако са в отделен раздел, платените обяви ще привличат по-малко интерес. Допълнителна причина е и това, че наистина сякаш се явява по-естествено всички видове търговия да са в един раздел, доколкото на практика дейността е една и съща. 

Що се отнася до ограниченията в безплатната част, те са продиктувани от няколко съображения и са в следните насоки: 
1. Първоначално ги бяхме нарекли критерии за професионална търговия, но много хора, които ги надвишават, сякаш леко се засягат, че по този начин ги „нарочваме“ за търговци. Затова, на първо място, променихме името им – вече се наричат просто „ограничения за броя продукти, които могат да се продават в безплатната част на пазара“.
2. Промяната в името отразява по-точно и самата същност на ограниченията – няма значение кой с каква цел ползва пазара, водещ става обемът на ползване, което е и най-справедливо. Тези потребители, които ползват пазара по-рядко, не плащат нищо за услугата. Тези, които успеят да надвишат ограниченията, ще трябва да ползват платени обяви или да продават другаде. 
3. Практиката през февруари показа, че като цяло сме улучили добре средното ниво на ползване в пазара, т.е. повечето потребители са далеч от надвишаването на ограниченията. Същевременно обаче открихме и някои несъвършенства. Например, ако човек е решил наведнъж да продаде повече компоненти от велосипеда си или да добави към тях и екипировка/аксесоари, може да се окаже, че лесно надвишава месечното ограничение от 5 продукта. Също така, не са рядкост хора, които често сменят велосипедите си и за тях 2 употребявани велосипеда годишно се явяват твърде строго ограничение. Затова променихме леко текста на правилата, така че да се запазят ограниченията на годишна база, но в рамките на един по-кратък период да може човек да пусне повече продукти за продажба – например до 10 продукта в рамките на два календарни месеца. По този начин, ако някой има нужда да продаде 10 продукта през март, той може да го направи, но през април няма да може да пусне нито един продукт. Също така, в рамките на една календарна година, човек може да продаде до 3 велосипеда/рамки, като само един от тях може да е чисто нов. Продължаваме да смятаме, че на годишна база ограниченията отговарят напълно на нуждите на обикновения потребител във форума. 
4. С оглед на по-лесното формулиране и следене за спазване на ограниченията ги свързахме директно с календарните месеци. По този начин както потребителите, така и модераторите бързо и лесно могат да преценят дали някой е надвишил ограниченията, или не. 
5. Добавихме и специални пояснения към ограниченията, които да помогнат на потребителите да се ориентират по-добре какво е позволено и какво не, а също така да опишем и някои дребни продукти, които са изключени от ограниченията, стига да се продават в единични бройки. Можете да видите тези пояснения тук: viewtopic.php?f=10&t=1653&p=912369#p912369

Ето как изглеждат и актуалните ограничения за продажба в безплатната част на раздел „Пазар“:

1. Три велосипеда/рамки за една календарна година, като най-много един от тях може да бъде чисто нов продукт. 
2. Един чисто нов продукт (компонент, екипировка, аксесоар) в рамките на един календарен месец. 
3. Десет употребявани продукта (компоненти, екипировка, аксесоари) в рамките на два календарни месеца. 
Изключение от това правило се допуска в случаите, когато се продава цял велосипед на части. Тогава е допустима продажбата на повече от 10 компонента/аксесоари в рамките на 2 календарни месеца, но трябва да е изрично указано в обявите, че случаят е такъв, да има връзка между отделните обяви и потребителят да може да докаже (чрез снимки и др. средства), че става дума за частите на един и същи велосипед. В този случай се прилага и правилото на т.1, т.е. подобно изключение е възможно само три пъти в рамките на 1 година. 
Във всички случаи, когато потребителят действа като регистриран търговец (магазин, вносител, производител и т.н.) или негов представител, независимо от организационната му форма (ЕТ, ЕООД, ООД, АД, ЕАД и т.н.), той трябва да публикува обявите си в платената секция.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>