За купата на кмета на Нови Искър – 9 юли 2011 г.

ХС състезанието край гр. Нови Искър ще се проведе за четвърта поредна година. Вече разполагаме с подробностите за него, предоставени от организаторите:


Състезанието ще се проведе на 9 юли (събота), старт 11:00 часа, от площада на кв. Гниляне, град Нови Искър на специално пригодения и обозначен терен в полите на Стара планина.

Важни неща за участниците и някои правила:

1. За участие в състезанието се допускат юноши старша възраст и мъже. Имат право на участие и чуждестранни състезатели;

2. Състав на отбора – отборът се състои от 5 състезатели;

3. За участие в състезанието всеки отбор подава заявка не по-късно от 1 час преди старта;

4. Ред на стартиране – стартовите номера на състезателите ще бъдат раздадени преди старта;

5. Изисквания към състезателите:

а/ състезанието се провежда съгласно правилника на UCI за планинско колоездене;

б/ всеки състезател е длъжен :

– да носи каска и ръкавици;

– да участва с технически изправен планински велосипед;

– да представи актуално удостоверение за извършен предсъстезателен медицински преглед;

– да представи застраховка;

6. Трасе:

– дължината на трасето е 2200 м.; денивелация – 32 м.

7. Програма:

– 10:00 ч – обхождане на трасето и раздаване на номера

– 11:00 ч – старт

– 12.00 ч – награждаване

8. Класиране :

-класирането е индивидуално по време;

-награждават се първите трима състезатели от двете стартиращи групи;

9. Награждаване

– 12.00 ч., центъра на кв. Курило

– победителят получава преходната КУПА на кмета на Района, както и парични награди за отделните категории:

· юноши старша възраст.

· мъже:

Също така ще бъдат наградени с медали.

10. Финансови условия

– транспортните разходи са за сметка на участниците

Краен срок за подаване на заявки – 09.07.2011г.

тел.за контакт: 0878116970 – В.Иванов, секретар на СКК”Зебри -Нови Искър”

e-mai: [email protected]