Контекстна реклама в маршрутите и пътеписите, публикувани в МТБ-БГ

На страниците на MTB-BG.com, най-голямата медия за планинско колоездене в България,  се предлага специален тип реклама, която нарекохме контекстна, защото целта й е да бъде пряко свързана със съдържанието. В случая не става дума за скрита реклама, а за такава, която по естествен начин допълва определени статии и на практика представлява допълнителна полезна информация за читателите. Става дума за следното:

Маршрутите и пътеписите представляват основна тематика за MTB-BG.com от самото създаване на сайта и са се доказали през годините като едни от най-популярните видове статии сред читателите. В тях разказваме и описваме различни места за каране – при пътеписите обикновено се набляга на по-дълги маршрути или на цялостна характеристика на даден район/планина/част от планина, докато при маршрутите правим подробно описание на конкретна комбинация от пътища и пътеки, като посочваме тяхната дължина, трудност, характеристиките на терена и други данни.

Това, което може да допълни и двата типа статии, е конкретна информация за места за настаняване и гощаване в описвания район – нещо, от което човек има нужда, когато планира почивката си, независимо дали тя продължава само няколко часа или повече от един ден. Смятаме, че подобни сведения биха били полезни както за читателите ни, така и за собствениците на хотели, хижи, ресторанти, гостилници и т.н.

Едно от най-важните неща, на които искаме да обърнем внимание е, че в случая не става дума за еднократна реклама, която се показва определен брой пъти до изчерпване на закупен брой показвания. Такава е стандартната реклама в интернет (и в MTB-BG.com), но при контекстната реклама, която предлагаме на Вашето внимание, рекламната информация, публикувана в специални карета, става неразделна част от статията – не за конкретен период от време, а завинаги. Така всеки нов читател (а аудиторията на MTB-BG.com се увеличава всяка година), който реши да прочете статията, ще види контекстната реклама в нея. Поради това контекстната реклама може да бъде добавяна и във вече публикувани статии, без да губи смисъла си, защото винаги ще има нови читатели, за които въпросната статия ще представлява интерес. Това означава, че с еднократен разход можете да си осигурите възвращаемост с години наред. Разбира се, ние не можем да Ви гарантираме, че читателите ни ще решат да използват услугите Ви, но сме убедени, че ако те знаят за Вас, шансът да го направят е доста по-голям.

Както отбелязахме по-горе, контекстната реклама се помества в специални карета, намиращи се след основния текст на статията. Тези карета използват цялата широчина на страницата, която в момента е 780 пиксела. Каретата се различават по своята височина, откъдето идва и разликата в цената. Възможните размери са три:

Карета с височина 50 пиксела. Предназначени са единствено за реклама чрез текст, до 270 символа. Размерът им е достатъчен за публикуване на кратка основна информация за обекта: име, адрес, телефон, e-mail и други начини за контакт, уеб-сайт, работно време, брой места и др. подобни.

Карета с височина 150 пиксела. При тях освен текст може да се публикува и снимка. Самият текст може да е по-дълъг, подробен и описателен.

Карета с височина 300+ пиксела. Големият размер на тези карета дава възможност за публикуване на по-голяма снимка или на повече от една малки снимки, както и на по-дълъг и информативен текст.

Когато в една и съща статия има няколко карета, най-отгоре излизат най-големите, а при един и същи размер се подреждат по азбучен ред.

Ето как изглеждат трите вида рекламни карета в реалните си размери:

Места за настаняване и хранене

Каре с височина 50 пиксела – текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст,

Каре с височина 150 пиксела

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст,текст, текст, текст,  текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст,

Каре с височина 300 пиксела

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст,текст, текст, текст,  текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст,текст, текст, текст,  текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст,

Цените за каретата са два вида: единична и пакетна. Първата е за публикуване само в една статия/маршрут. Понякога това е единственият вариант, но в повечето случаи за един и същи район има повече от една статия или маршрути. В тези случаи, ако рекламодателят закупи карета в повече от една статия, заплащането става по пакетната цена, която е по-ниска. А в случаите, когато първоначално е имало само една статия, но впоследствие се появят и други и рекламодателят желае да публикува контекстна реклама и в тях, разликата между единичната и пакетната цена за карето в първата статия се приспада от цената за контекстна реклама в следващите. Възможно е също така в една от статиите рекламодателят да публикува каре с по-голям размер, а в останалите с по-малък – в такъв случай за всяко от каретата той ще плати съответната пакетна цена.

Плащането на цената трябва да стане преди публикуването на контекстната реклама. За момента можем да приемем плащания само по банков път въз основа на издадена от нас фактура. При желание от Ваша страна може да бъде сключен и писмен договор.

Цени на контекстната реклама в MTB-BG.com

Височина на рекламното каре

Единична цена:

Пакетна цена:
50 пиксела

20 лв.

10 лв.

150 пиксела

60 лв.

30 лв.

300 пиксела

100 лв.

50 лв.

Посочените цени са без ДДС. „MTБ-БГ“ ЕООД за момента няма регистрация по ДДС, така че начислява 0% ДДС.

За допълнителна информация и запитвания не се колебайте да се свържете с нас!

За контакти:
„МТБ-БГ“ ЕООД
Любомир Ботушаров
GSM: 0887 321695
e-mail: [email protected]
www.mtb-bg.com